Chybové kódy myček nádobí

Chybové kódy myček Bosch, Electrolux, Gorenje, Beko, Whirlpool, Candy či Samsung. Co znamenají?

Stále modernější a inovativní spotřebiče se staly každodenní součástí našich životů. I přes automatizaci, díky které dokáže množství zařízení pracovat s minimální pomocí z naší strany, existují situace, kdy si spotřebič sám neporadí. Tento fakt nám tehdy naznačí chybové kódy dopomáhající k pohotovému řešení určitého problému, a to už buď samostatně, nebo s pomocí odborníka.

Publikované: 27.01.2023
Aktualizované: 26.05.2023
Obsah článku:

Jinak to není ani v případě vynikajících asistentů v kuchynimyček na nádobí, které se stále těší narůstající popularitě. Abyste po signalizaci jistého problému nemuseli zbytečně bloudit po internetu, shrnuli jsme do jednoho článku nejčastější chybové kódy, které se vám mohou potenciálně objevit na displejích různých značek myček nádobí od Bosch přes Electrolux až po Philco či Gorenje.

Chybové kódy myček nádobí Bosch

Společnost Bosch se těší 130 let staré tradici, která neustále přinášela nové a nové inovace do světa domácích spotřebičů. Díky moderní funkci Home Connect, kterou značka nabízí, je umožněno uživatelům bezpečné a bezproblémové ovládání svých zařízení i na dálku. Právě myčky nádobí Bosch patří k nejprodávanějším i na českém trhu.

 • E01 – narušená integrita topného okruhu nebo jsou kontakty topného tělesa v myčce nádobí Bosch poškozeny.
 • E02 – chyba čidla teploty.
 • E03/E08 – porucha čerpání vody.
 • E04 – snímač regulující tlak a průtok vody do postřikovače nesplňuje své funkce.
 • E05 – signalizace přeplnění nádržky myčky nádobí vodou.
 • E06 – senzor čistoty, resp. průhlednosti vody je mimo provoz.
 • E07 – porucha otvoru násypky. Chybový kód značí, že došlo k zablokování otvoru, přes který se do násypky čerpá voda do samotné myčky nádobí.
 • E09 – problém s průtokovým topným prvkem.
 • E11 – přerušeno spojení mezi řídícím modulem a snímačem teploty. Teplotnímu senzoru spotřebiče není dodáváno potřebné napájení.
 • E12 – signalizace nahromadění vodního kamene v určitých částech spotřebiče.
 • E14 – porucha průtokoměru. Myčka nádobí Bosch signalizuje, že došlo k chybě součástky měřící průtok přiváděné vody.
 • E15 – chybový kód značící vodu v hlavní vaničce myčky nádobí.
 • E16/E17 – systém myčky nádobí se rapidně zaplňuje vodou. Automaticky se aktivuje funkce AquaStop, pokud jí samozřejmě spotřebič disponuje.
 • E18 – porucha přívodu vody do myčky nádobí. Spotřebič zaznamenal silné proudění vody dovnitř systému.
 • E22 – signalizace zablokovaného filtru myčky nádobí Bosch.
 • E23 – porucha odtokového čerpadla.
 • E24 – porucha odtoku. Voda z myčky nádobí neodtéká.
 • E25 – také signalizace poruchy odtoku, ale tento chybový kód přesněji vymezuje následující možné příčiny: zablokované odtokové čerpadlo, zablokovaný filtr nebo zaseknuté oběžné kolo čerpadla.
 • E27 – porucha napětí. Spotřebič signalizuje jisté úbytky dodávaného napětí.
 • E30 – porucha elektroniky.

Chybové kódy myček nádobí Bosch

Chybové kódy myček nádobí Siemens

Rychlá, efektivní a inteligentní zařízení jsou odjakživa součástí společnosti Siemens. V souvislosti s myčkami nádobí jde nejen o propojení uživatelů se svým spotřebičem, ale také o dispozici senzory Siemens, které automaticky nastaví každý mycí cyklus tak, aby šetřily spotřebu energie a vody.

 • E01/E02/E03/E04/E05 – všechny uvedené chybové kódy myček nádobí Siemens signalizují poruchu elektroniky, a tedy přerušení programu z důvodu technické chyby.
 • E06 – porucha snímače dveří.
 • E07/E10 – chyba v sušícím systému myčky nádobí Siemens.
 • E08 – signalizace nedostatečné výšky hladiny vody v oplachovací vaničce spotřebiče.
 • E09/E11 – porucha v topném systému myčky nádobí.
 • E12 – porucha topného tělesa. Ohřívací těleso myčky je zaneseno nebo znečištěno vodním kamenem.
 • E14 – zjištěn vadný přívod vody nebo došlo k poruše v plnícím systému a spotřebič aktivoval systém ochrany vody. Chybný kód E14 signalizuje, že myčka nádobí Siemens má problém s přiváděnou vodou.
 • E15 – myčka upozorňuje, že v její spodní vaničce se nachází voda.
 • E16 – porucha přívodu vody nebo zjištěná chyba plnícího systému.
 • E18 – porucha v systému přívodu vody.
 • E19 – chybový kód většinou značí poruchu zásobníku myčky nádobí.
 • E20/E21 – chyba oplachovacího okruhu, což může způsobovat porucha oběhového čerpadla.
 • E22 – zanesený nebo ucpaný filtrační systém myčky nádobí.
 • E23 – indikace poruchy odpadního čerpadla, resp. systému odvádění odpadní vody.
 • E24/E25 – myčka nevypouští vodu správným způsobem, čehož příčina může tkvět v ucpání nebo zalomení odtokové hadice, v uzavřeném připojení sifonu, v ucpání čerpadla odpadní vody nebo v nesprávném umístění víka čerpadla.
 • E26 – chyba ve vodním okruhu způsobená vadnou součástkou.
 • E27 – porucha v napájení spotřebiče související s příliš nízkým napětím.
 • E31 – porucha v sušícím systému, voda se během provozu neohřívá, a tedy myčka nádobí neosušuje vložené nádobí.

Chybové kódy myček nádobí Siemens

Chybové kódy myček nádobí Electrolux

Švédská společnost Electrolux si dává záležet na vývoji a výrobě produktů v souladu se svými švédskými hodnotami, mezi které patří i ohleduplnost k životnímu prostředí. I proto se řadí jejich myčky nádobí k nejprodávanějším značkám těchto spotřebičů na českém trhu.

 • i10 – chyba přívodu vody do spotřebiče. V myčce nádobí Electrolux není voda.
 • i20 – porucha odtoku vody. Spotřebič není schopen vypustit odpadní vodu, resp. odpadní voda není odváděna do kanalizace.
 • i30 – v nádrži je nadměrné množství vody, což způsobilo automatickou aktivaci systému AquaStop (pokud jím spotřebič disponuje) a přívod vody se uzavřel.
 • i40 – porucha čidla hladiny vody naznačující selhání tlakového spínače nebo řídicího modulu.
 • i50 – porucha triaku (spínače) zodpovědného za provoz oběhového čerpadla.
 • i60 – porucha topného tělesa nebo termostatu. Chybový kód i60 značí, že myčka nádobí Electrolux nezahřívá vodu, a tedy voda nemá požadovanou teplotu pro správný chod zvoleného programu.
 • i70 – porucha termistoru topného tělesa. V myčce nádobí probíhá mytí bez ohřevu vody.
 • i80 – porucha paměťového bloku, resp. chyba v paměti řídicího modulu.
 • i90 – zjištěná chyba elektroniky.
 • iA0 – porucha v systému rozprašování kapaliny.
 • iB0 – problémy se snímačem průhlednosti vody. Chybový kód upozorňuje, že v myčce nádobí došlo ke zlomení nebo jinému poškození čidla určujícího průhlednost přiváděné vody.
 • iC0 – ztráta komunikačního spojení mezi deskou a ovládacím panelem.
 • iD0 – porucha chodu tachogenerátoru oběhového čerpadla, který řídí rychlost rotoru motoru.
 • iF0 – zjištěno nahromadění nadbytečného množství vody v myčce nádobí Electrolux.

Chybové kódy myček nádobí Electrolux

Chybové kódy myček nádobí Whirlpool

Ideologie americké národní společnosti Whirlpool se zaměřuje na uživatele a jeho potřeby, které by prý měl upřednostnit před vším ostatním. Právě proto se značka snaží vyvíjet inovativní funkce pro všechna svá zařízení, která následně dopřejí uživatelům komfortní život plný relaxuMyčky nádobí Whirlpool zajišťují bezproblémové a vysoce účinné mytí a sušení nádobí.

 • F0 – porucha jednoho ze senzorů v průběhu testovacího programu, který musí spustit samotný spotřebitel.
 • F1 – chyba čidla teploty, která způsobuje změny teploty uvnitř myčky nádobí.
 • F2 – signalizace aktivace mechanického plovákového senzoru.
 • F4 – porucha odtoku vody. Systém není schopen ze spotřebiče odvádět zbytkovou vodu.
 • F5 – problémy se zavlažovacím systémem.
 • F6 – porucha přívodu vody. Do myčky nádobí Whirlpool není dodávána voda.
 • F7 – porucha vstupního ventilu.
 • F8 – nedostatek vody v systému myčky nádobí.
 • F9 – signalizace poškození sacího ventilu.
 • F10 – porucha topného tělesa myčky nádobí.
 • F11 – zjištěná chyba čerpadla spotřebiče.
 • F12 – selhání komunikace mezi displejem a řídícím panelem zařízení.
 • F13 – nastala chyba řídícího panelu.
 • FA – porucha snímače čistoty, resp. průhlednosti přiváděné vody.
 • FC – selhání senzoru zjišťujícího tvrdost přiváděné vody (pokud jím samozřejmě daný model myčky nádobí Whirlpool disponuje).

Chybové kódy myček nádobí Whirlpool

Chybové kódy myček nádobí Samsung

Korejská společnost Samsung věnuje svůj talent a špičkové technologie vytváření produktů a služeb zvelebujících globální společnost. Prémiový design, snadné a bezpečné mytí s vestavěnou funkcí Waterwall je to, co dělá z myček nádobí Samsung zajímavé produkty.

 • 1E/IE (platné pro Waterwall modely) – zjištěno ucpání filtru. Přes filtr myčky nádobí není umožněn průtok přiváděné vody.
 • 3C – porucha provozu čerpadla. Chybový kód 3C značí, že v myčce nádobí Samsung došlo k selhání čerpadla.
 • 3E – chyba příjmu vody s vysokou teplotou, resp. přiváděná voda je příliš horká.
 • 4C/4E – chyba dodávky vody. Do myčky nádobí není dodávána voda se správnou teplotou nebo se správným tlakem, což může mít na svědomí ventil přívodu vody.
 • 5C/5E/SC/SE – porucha odtokového systému spotřebiče. Myčka z nějakého důvodu nemůže vypustit odpadní vodu.
 • 6E/bE – signalizace zablokovaného tlačítka. Hlavní panel zařízení zpozoroval zablokované tlačítko.
 • 7E – chyba odrazky Waterwall. Odrazce myčky nádobí něco brání ve schopnosti správně se pohybovat.
 • 9E – chyba nízké hladiny vody. V myčce není dostatečné množství vody požadované pro správný průběh mycího programu.
 • AP – myčka nádobí je v režimu přístupového bodu, a tudíž se snaží o připojení k nejbližšímu mobilnímu zařízení.
 • CE – porucha komunikace mezi ovládacím panelem a zbytkem myčky nádobí Samsung.
 • HC/HE (1E/IE – platí pro rotační modely) – porucha ohřívače. Systém upozorňuje, že teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká.
 • LC/LE – porucha svévolného vytékání vody ze zařízení. Senzor úniku vody zpozoroval vodu vytékající z myčky nádobí. Pro modely Waterwall chybový kód LC nebo LE označuje problém se zablokovanou odrazkou vody.
 • OC/0C/oE – porucha odtoku vody. V myčce nádobí byla zjištěna nadměrná hladina vody, a tedy je ve spotřebiči více vody, než by původně mělo být.
 • PC – funkce Zone Wash nefunguje správně.
 • PE – funkce polovičního zatížení nefunguje správně.
 • tE – porucha čidla teploty. Teplota uvnitř myčky nádobí Samsung je zaznamenávána nesprávně.

Chybové kódy myček nádobí Samsung

Chybové kódy myček nádobí LG

Také korejská značka LG přichází každoročně s novými inovacemi ve světě domácích spotřebičů, čímž podle jejich filozofie zvelebují každodenní život spotřebitelů. Snaha o vytvoření lepšího života pro uživatele LG zařízení se odráží také na kvalitě a technologiích dostupných v kategorii myček nádobí.

 • AE/E1 – signalizace úniku vody.
 • CE – porucha v činnosti motoru. Zařízení upozorňuje, že došlo k přetížení motoru.
 • DE/OE – chyba vypouštění vody. Tento chybový kód myček nádobí LG se objeví v případě, že se voda neodčerpá během 5 minut.
 • FE – porucha senzoru zjišťujícího hladinu vody v myčce. Spotřebič značí, že v jednotce je nadbytek vody.
 • HE – porucha ohřívače vody.
 • IE – chyba přívodu vody. V myčce nádobí došlo k problému s dodáváním vody.
 • LE – porucha motoru. Spotřebič upozorňuje, že jeho motor nefunguje správně.
 • PE – chyba hladinového spínače. Snímač hladiny vody uvnitř zařízení nefunguje správně.
 • PF – porucha napájení, resp. výpadek napájení.
 • tE – porucha ohřívacího systému. V případě myček nádobí LG chybový kód tE signalizuje, že došlo k tepelné chybě.

Chybové kódy myček nádobí Beko

Méně zmiňovaná, ale neméně populární značka na českém trhu Beko se do naší země dostala v roce 2005 a od té doby, jmenovitě v kategorii myček nádobí, sklízí úspěchy. Díky neustálému vývoji a inovaci technologií je jednou ze značek s nejrychlejším růstem na evropském trhu.

 • E02 – porucha odtoku vody.
 • E04/H5/H6 – porucha přívodu vody.
 • H2 – chyba snímače přítomnosti čisticího prostředku.
 • H3 – zjištěná chyba přepínacího ventilu zodpovědného za dodávání vody do horních a spodních rozprašovačů.
 • H4 – porucha NTC, resp. chyba teplotního rezistoru.
 • H7 – porucha ohřevu spotřebiče. Chybový kód H7 v případě myček nádobí Beko signalizuje, že v zařízení buď nefunguje, nebo z nějakého důvodu nebylo zaregistrováno ohřívání.

Chybové kódy myček nádobí Beko

Chybové kódy myček nádobí Candy

Italská rodinná společnost Candy je známá inteligentními nápady a snahou o zjednodušení každodenního života lidí prostřednictvím vyráběných elektrických spotřebičů. Jejich zařízení, mezi jinými i myčky nádobí, činí jedinečnými smysl pro detaily a silný postoj k inteligentnímu a jednoduchému životnímu stylu současné doby.

 • E2/E:02 – porucha přívodu vody. Myčka nádobí Candy upozorňuje, že se nenaplňuje vodou.
 • E3/E:03 – porucha odtoku vody. Zařízení není schopno vypustit nadbytečnou vodu.
 • E4/E:04 – detekce úniku vody.
 • E5/E:05 – porucha NTC.
 • E7/E:07 – chyba motorového čerpadla.
 • E8/E:08 – porucha ohřevu. Chybový kód E7 myček nádobí Candy upozorňuje na abnormální teplotu uvnitř zařízení, což naznačuje nesprávnou funkci topného tělesa.
 • E9/E:09 – zjištěná porucha snímače průhlednosti přiváděné vody.
 • E10/E:10 – komunikační selhání mezi ovládacím panelem a řídící jednotkou.
 • E18/E:18 – detekce nesprávné hladiny vody uvnitř spotřebiče.
 • E21/E:21 – porucha průtokoměru.

Chybové kódy myček nádobí Gorenje

Slovinský výrobce bílé techniky Gorenje zastává myšlenku synchronního vztahu mezi kuchyní a jejími spotřebiči, čemuž dopomáhá i zaměření značky nejen na výrobu elektrospotřebičů, ale také kuchyňských linek. Pro náš článek jsou však nejpodstatnější myčky nádobí, které se na českém trhu těší dostatečné popularitě.

 • F11/E2 – porucha na výstupu vody. Myčka nádobí Gorenje signalizuje, že uvnitř zařízení zůstává voda.
 • F12/E1 – porucha přívodu vody. Zařízení zjistilo jistou zábranu v přivádění vody do systému.
 • F40 – vadné těsnění vstupního ventilu.
 • F52 – porucha hladiny vody. Spotřebič upozorňuje, že je do něj přiváděn nedostatek vody.
 • F56 – porucha cirkulace vody.
 • E3 – porucha ohřevu. Pokud se na myčce nádobí Gorenje objeví chybový kód E3, znamená to, že se za poslední hodinu nezvýšila teplota tak, jak měla, a tedy zařízení automaticky vypíná probíhající program.
 • E4 – detekce úniku vody. Spotřebič signalizuje, že nastala situace vyžadující aktivaci funkce AquaStop.
 • E6 – porucha tepelného senzoru. Řídící systém nedostává správně nebo žádné informace o teplotě uvnitř myčky.

Chybové kódy myček nádobí Gorenje

Chybové kódy myček nádobí Philco

Americký výrobce elektrospotřebičů Philco dodává svým výrobkům dostatečnou kvalitu, přičemž nezanedbává ani přísné normy v souvislosti s ochranou životního prostředí. Značka je proslavená zejména svými pračkami, ale její myčky nádobí nezaostávají. Ty nepřinášejí jen ohleduplnou úsporu vůči planetě, ale také komfort do života uživatelů.

 • E1 – porucha zámku dvířek. Myčka nádobí Philco zaregistrovala během provozu svévolné otevření dvířek.
 • E2/F3 – zjištěná chyba v přívodu vody.
 • E3/F2 – porucha vypouštění vody. Ze spotřebiče nelze z nějakého důvodu odčerpat zbytkovou vodu.
 • E4/F6 – detekce nesprávné funkce čidla teploty.
 • E5/E6/F1 – chybové kódy signalizující únik vody z myčky nádobí v průběhu programu.
 • E7/F8 – porucha ohřívání, resp. zjištěná chyba topného tělesa.
 • F5 – zjištěn nedostatečný přívod vody. Do myčky nádobí Philco je přiváděn nedostatek vody.
 • F7 – porucha přehřátí. Systém upozorňuje, že došlo k nadměrnému zvýšení teploty myčky.
 • FE – vadná elektronická karta.

Otázky a odpovědi – FAQ

Náš článek zaměřený na chybové kódy myček nádobí jistě zodpověděl nejednu spotřebitelskou otázku, ale pár jsme si je ještě připravili v sekci otázek a odpovědí. Pokud jste nenašli to, co hledáte, neváhejte se na nás obrátit v komentářích pod článkem. Posnažíme se odpovědět co nejdříve.

Ve spolehlivosti, a tedy v nejvzácnějším poruchovém stavu zařízení vedou rozhodně značky Bosch, Siemens, LG a Beko. Nezaostávají však ani myčky nádobí Electrolux a Samsung.

Ne, významy se neshodují. Pokud ano, podobnost je čistě náhodná. Každá společnost má svoji jedinečnou identitu, design a technologie, proto i když dochází ke shodě chybových kódů, jejich význam totožný není.

Chybové kódy uvedené v našem článku se zobrazují pouze na zařízeních disponujících displejem. V případě myček bez displeje se používá systém blikajících světýlek. Ke každému modelu je dodáván manuál, ve kterém by potenciálně měl být vysvětlen význam různých kombinací blikání.

Ďalšie články z kategórie Myčky nádobí

Vaše hodnocení:
(89.6%)