Energetická třída / energetický štítek

Energetická třída / energetický štítek chladničky, pračky, vysavače, televize – co znamená?

Určitě znáte ten pocit, když se rozhodnete pro koupi nového elektrického spotřebiče, ale při pohledu na všechny dostupné recenze na internetových portálech a technické parametry od výmyslu světa vás zalije studený pot. Obrovské množství informací na internetu ještě více komplikuje tento úkon. Právě na zjednodušení této již beztak stresující činnosti vznikly energetické štítky spotřebičů.

Publikované: 17.03.2023
Aktualizované: 06.06.2023
Obsah článku:

V následujících odstavcích jsme shrnuli několik podstatných informací o významu a účinnosti energetických štítků a tříd energetické účinnosti, které jsou realitou v oblasti elektrických spotřebičů již více než 20 let.

Význam energetických štítků spotřebičů

Evropské energetické štítky byly Evropskou komisí a členskými státy EU zavedeny již v 90. letech, přičemž si v průběhu následujících dvou desetiletí prošly mnoha změnami – poslední v roce 2021. Jedná se o komplexní systém platný pro celou Evropskou unii, který svou stručností a informativním charakterem pomáhá spotřebitelům v orientaci při nákupu elektrických spotřebičů a snadném rozeznání toho nejúčinnějšího kandidáta ke koupi.

Spotřebitel dokáže díky jednotnému systému potenciálně šetřit peníze tím, že si pořídí výrobek, který spotřebuje méně energie. Energetické štítky chladniček a jiných spotřebičů také slouží k motivování výrobců, které tato forma hodnocení spotřebičů popuzuje k inovacím prospěšným nejen pro spotřebitele, ale i pro životní prostředí.

Nejdůležitějším cílem EU v oblasti energetických štítků je zajištění roční úspory energie na hodnotu 38 TWh do roku 2030. Vzhledem k tomu, že se spotřebiče stávají stále úspornějšími a energeticky efektivnějšími, je tento evropský cíl zcela reálný. Přestože zaměření na úspornost má i svá negativa ve formě podstatného poklesu životnosti vybraných spotřebičů.

Energetický štítek chladničky

Spotřebiče s energetickými štítky

Na kterých spotřebičích vůbec energetické štítky naleznete? Energetické štítky označují tzv. energeticky významné výrobky, přičemž tuto skupinu produktů určila samotná EU. Jsou to výrobky nebo systémy, které během provozu ovlivňují spotřebu energie. Nevztahují se však na použité spotřebiče, ale ani na dopravní prostředky pro přepravu osob či zboží.

Jmenovitě jsou to žárovky a světelné zdroje, topná tělesa, chladničky a mrazničky, klimatizační zařízení a ventilátory, ale také elektronické displeje včetně televizorů či počítačových monitorů. V neposlední řadě k těmto spotřebičům patří kuchyňští pomocníci, jako sporáky, trouby či mikrovlnky. Možná některé překvapí fakt, že se energetickými štítky označují i pneumatiky.

V případě pneumatik se však liší stupnice tříd energetické účinnosti. Znamená to tolik, že pneumatiky lze zařadit pouze do 5 tříd (od A po E), přičemž elektrické spotřebiče se rozdělují do 7 různých kategorií (od A po G). Některé spotřebiče před poslední reformou energetických označení výrobků v roce 2021 dokonce energetický štítek ani neměly. Patří sem například komerční chladničky využívané v prodejních automatech a prodejnách.

Třídy energetické účinnosti

Elektrické spotřebiče se na základě energetické efektivity řadí do různých kategorií na písmenové škále od A po G. V minulosti, přesněji před rokem 2021, se používaly ještě plusové třídy, jako A+++, A++ apod., ale Evropská unie se rozhodla pro účinnější kategorizování elektrických spotřebičů, které je platné dodnes.

Na sedmistupňové barevné škále se elektrické spotřebiče pohybují mezi nejlepší energetickou třídou označenou písmenem A, a příslušnou zelenou barvou, do které zařazujeme spotřebiče s nejnižší spotřebou energie a vody, díky čemuž dostávají produkty přívlastek „nejúspornější“, a energeticky nejméně efektivní kategorií označenou písmenem G červenou barvou. Do této třídy energetické účinnosti spadají všechny spotřebiče, které jsou nejméně úsporné z hlediska spotřeby energie a vody.

Aby bylo možné spotřebič zařadit do příslušné energetické třídy, je třeba přihlížet také k jednotlivým parametrům spotřebiče, jako je například objem chladniček, úhlopříčka televizorů či výkon vysavačů. Spotřebiče totiž musí splňovat určité požadavky, aby je bylo možné zadělit do té které energetické třídy. Vysvětlení je jednoduché.

V případě, že si zakoupíte menší chladničku, díky menšímu objemu získáváte logicky úspornější spotřebič. Nicméně je třeba se zamyslet nad tím, zda se tato koupě opravdu vyplatí vzhledem k velmi omezenému prostoru pro skladování potravin. To znamená, že energetický štítek chladničky s menším objemem by obsahoval sympatičtější písmenko, ale vezmeme-li v úvahu všechny technické parametry, naše malá chladnička se rázem propadne do nižších energetických kategorií.

Energetický štítek pračky

Obsah energetického štítku

Každý energetický štítek jakéhokoli výše uvedeného spotřebiče musí od roku 2021 obsahovat příslušný QR kód. Ten se nachází v pravém horním rohu štítku. S výjimkou energetických štítků světelných zdrojů, na kterých QR kód naleznete v pravém spodním rohu. QR kód slouží jako přímý odkaz na Evropskou databázi výrobků s energetickým označením (EPREL), který obsahuje všechny podstatné informace o daném produktu. Databáze pomáhá také při porovnávání jednotlivých spotřebičů, přičemž nabízí podstatnou transparentnost informací.

Energetický štítek obsahuje také název výrobce a model konkrétního spotřebiče, nicméně nejdůležitější součástí energetického štítku je samotná stupnice tříd energetické účinnosti. Celá tato sedmistupňová škála se nachází na levé straně štítku, přičemž vpravo je vyzvednuta konkrétní třída, do které vybraný produkt patří. Další nejvýraznější částí je pod stupnicí uvedena hodnota roční spotřeby energie v kilowatthodinách (kWh/rok).

Nakonec ve spodní části energetického štítku lze nalézt příslušné symboly s číselnými hodnotami vztahujícími se na jiné důležité vlastnosti daného spotřebiče, jako kapacita, spotřeba vody apod. V případě energetického štítku chladničky jde konkrétně o symboly a příslušné hodnoty ohledně objemu chladicího a mrazicího dílu či míra vydávaného hluku, přičemž pračky a myčky nádobí uvádějí čas dlouhého a eko mycího cyklu, ale také kapacitu spotřebiče.

Pračky se sušičkou musí mít na energetickém štítku duální stupnici, protože může docházet k rozdílům v příslušnosti ke třídě energetické účinnosti během cyklu praní a v průběhu cyklu praní s následným sušením. Zvlášť jsou uvedeny i informace s piktogramy pod stupnicí, protože spotřeba vody, energie a kapacita se může také lišit v závislosti na daném cyklu.

K zajímavému „úkazu“ dochází na energetických štítcích více spotřebičů při zmiňovaném symbolu míry hluku, protože u tohoto piktogramu není uvedena jen hladina hluku v decibelech, ale také označení emisní třídy hluku na písmenové škále A až D. Podobnou škálu, jen širší o tři stupně (od A po G), má v případě praček i piktogram informující o třídě efektivity rotace, a to při plném, polovičním, ale i čtvrtinovém zatížení spotřebiče.

Další zajímavostí jsou energetické štítky světelných zdrojů, na kterých je hned na první pohled patrný rozdíl ve srovnání se štítky jiných elektrických spotřebičů. Energetický štítek žárovek a jiných světelných zdrojů je menší, a tedy užší i nižší, neboť obsahuje méně informací. Konkrétně jen zmiňovaný QR kód, stupnici, příslušnou energetickou třídu a spotřebu energie.

Nový energetický štítek LG

Požadavky na prodejce a výrobce

Od prodejců a výrobců se očekává, že všechny energetickým štítkem označené výrobky zaregistrují do Evropské databáze výrobků s energetickým označením, přičemž následně musí spotřebiče označit čitelným štítkem na viditelném místě. Nejdůležitější je, aby na výrobku visel správný energetický štítek.

V případě online prodeje je třeba také každý produkt, který to vyžaduje, označit buď celým energetickým štítkem, nebo příslušnou třídou energetické účinnosti pomocí vnořené šipky sloužící jako odkaz na odpovídající energetický štítek.

Otázky a odpovědi – FAQ

Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Nezoufejte, protože jsme si pro vás v sekci otázek a odpovědí připravili pár dodatečných zajímavostí ohledně energetických štítků elektrických spotřebičů. Pokud však ani tam nenacházíte potřebné informace, neváhejte nám své otázky položit v sekci komentářů. Vždy se je snažíme zodpovídat co nejdříve.

Ne, protože spotřebičům, které se na staré stupnici zařazovaly například do třídy A++, může v současné stupnici příslušet místo v energetické třídě C nebo D. K přiřazení spotřebičů k příslušné třídě energetické účinnosti se totiž využívají nové zkušební postupy.

Ano, jedna třída A v nové stupnici bohatě postačí, protože je určena pro ty nejúčinnější a energeticky nejúspornější spotřebiče.

QR kód na energetickém štítku elektrického spotřebiče slouží ke zjednodušení porovnávání a vyhledávání parametrů jednotlivých výrobků prostřednictvím komplexní databáze EU. Stačí jej jen oskenovat pomocí chytrého telefonu nebo tabletu a v momentě máte k dispozici všechny potřebné informace o vyhledávaném produktu.

Ďalšie články z kategórie Velké spotřebiče

Vaše hodnocení:
(91.2%)

Komentáre
Milan Rostek 15.Aug.2023

Dobrý den,
kde ty seznamy spotřebičů a přiřazení energetických tříd k nim dohledám? Jsou veřejně přístupné?
Je možné, aby energetické třídě A nebyl přiřazen žádný výrobek dané kategorie, pak nejúspornějším v dané kategorii může být spotřebič zařazený do nižší energetické třídy?

Odpovedať

redakce Testmagazin.cz 18.Aug.2023

Dobrý deň,
áno, je možné, aby energetickej triede A nebol priradený žiaden spotrebič v danej kategórii, avšak je to zriedkavé. Výrobok danej kategórie s najvyššou energetickou triedou nemusí byť dostupný u nás, ale môžete naň natrafiť v zahraničí.
Pri každom spotrebiči by sa mal nachádzať energetický štítok, ktorý vám prezradí, do ktorej energetickej triedy sa produkt radí.