Jak vyčistit vodu v bazénu

Jak vyčistit zelenou a kalnou vodu v bazénu

Bazén není levnou zábavou. Ne, nemluvíme o jeho pořizovací ceně, ale o provozních nákladech. Jejich podstatnou část tvoří bazénová chemie, pomůcky na jeho mechanické čištění a také chod filtračního systému. Pokud zanedbáte péči o vodu ve svém bazénu, výsledkem bude její zakalení, zhnědnutí, zezelenání či vznik jiných estetických i funkčních nedokonalostí. Jak jim předcházet a jak je odstranit? To vám prozradíme v našem článku o správné údržbě vody v bazénu.

Publikované: 23.06.2021
Aktualizované: 04.04.2024
Obsah článku:

Bílá, mléčná či kalná voda v bazénu

Za vznikem bílé, tzv. mléčné či kalné vody v bazénu může stát hned několik příčin. K těm nejčastějším patří:

 • Nízká hladina volného nebo nadbytek vázaného chloru
 • Vysoké (zásadité) pH
 • Vysoký obsah vápníku, se kterým souvisí vznik tzv. tvrdé vody
 • Ucpaná nebo nefunkční filtrace
 • Počáteční stadia tvorby řas nebo amoniaku

Přesný postup vyčištění mléčné vody v bazénu závisí na příčině, která tento problém způsobila. Na následujících řádcích se proto podíváme nejen na řešení, ale také na diagnostiku původu bílé, kalné vody v bazénu.

Voda v bazénu je mléčná z důvodu nesprávných hodnot chloru

Mléčnou vodu v bazénu může způsobit nedostatek volného chloru, který je hlavní dezinfekční složkou. Jeho hodnoty změříte např. pomocí DPD metody se speciálními tabletami, testovacích proužků pro bazény nebo elektronického testeru. Hodnota volného chloru ve vodě by neměla klesnout pod 3 ppm (parts per million = označení jedné miliontiny).

Mléčná voda v bazénu

Mléčnou, kalnou vodu v bazénu může způsobit i nadbytek vázaného chloru, který vzniká při reakci této dezinfekce s organickými nečistotami, např. potem či močí. Tento druh chloru je v bazénu nežádoucí. „Riziková“ je hodnota nad 0,5 ppm, naopak ideální 0 ppm. Nadbytek vázaného chloru odhalíte na základě typického „bazénového“ zápachu nebo podrážděné pokožky po koupání. Neexistují žádné způsoby jeho přímého měření, můžete však přistoupit ke změření celkového chloru, od kterého odečtete hodnoty toho volného.

V obou případech přistupte k okamžitému „šokování vody v bazénu. Při nadbytku vázaného chloru je nejčastěji využívána tzv. metoda superchlorace. V praxi je vodu potřeba přechlorovat na 10× vyšší hodnotu volného chloru, než je naměřená hodnota toho vázaného. Po takovém zásahu se vázaný chlor rozloží na chlor volný a plynný dusík, který po čase vyprchá.

Bílá voda v bazénu jako důsledek tvorby amoniaku

Specifickým případem zakalené vody v bazénu je tvorba amoniaku. K tomuto jevu dochází nejčastěji po zimním odkrytí bazénu. Příčinou jsou velmi nízké hodnoty až úplná absence volného chloru a kyseliny kyanurové (plní funkci chlorového stabilizátoru) v kombinaci s vysokými hodnotami chloru vázaného.

Zjednodušeně řečeno, voda přímo baží po pořádné dávce této dezinfekce. Nadbytek amoniaku je poměrně velkým problémem, kterého se nezbavíte jen tak. Hodnoty vázaného chloru totiž nezačnou klesat ani po aplikaci opravdu velkého množství tohoto prostředku. V takovém případě je tedy nutné opravdu extrémní a někdy i opakované „šokování“ bazénu.

Bílá, kalná voda v bazénu jako důsledek počáteční tvorby řas

Počáteční stadia tvorby řas způsobují vznik bílé, kalné vody v bazénu. Řešení je podobné jako v případě jejího zezelenání. Abyste se však ujistili, že jde právě o tento problém, proveďte tzv. noční test zaměřený na ztráty chloru:

 • Večer do vody přidejte chlor. Pozor, počkejte, dokud nezapadne slunce, abyste se vyhnuli vyčerpání volného chloru.
 • Ráno změřte hodnoty volného chloru. Pokud v průběhu noci klesnou o více než 1 ppm, jde o jasný důkaz, že ve vašem bazénu začínají růst řasy.

Kalná voda v bazénu v důsledku nesprávného pH, chemické nerovnováhy, nadbytku vápníku a neúčinné filtrace

Vznik kalné vody v bazénu může způsobit vysoké či nízké pH, nadbytek vápníku a špatná filtrace, případně kombinace těchto faktorů. Nesprávné hodnoty pH nemají přímou souvislost s jejím zakalením. Mají vliv na aktivitu chloru a celkovou chemickou rovnováhu v bazénu.

Kontrola pH vody v bazénu

Vysoké (zásadité) pH způsobuje špatné rozpouštění, následné hromadění vápníku a vznik tzv. tvrdé vody, která se jeví jako kalná. Při nízkém (kyselém) pH zas dochází k vysoké reaktivitě chloru, jeho rychlému vypařování a tvorbě „špatného“ kombinovaného chloru. Ideální hodnota pH vody v bazénu by se měla pohybovat mezi 7,1 až 7,5.

Alkalitu (nízké, kyselé pH) odstraníte použitím minerální kyseliny muriatové, resp. přípravků s jejím obsahem, které však nejsou na českém trhu běžně dostupné. Stejně účinnými jsou i jiné produkty, např. Savo pH+. V nabídce tohoto výrobce najdete také prostředek ke snížení pH – Savo pH-.

Zmíněný přebytek vápníku má přímý vliv na filtraci, kterou může „zanášet“ až úplně odstavit. V případě, že pomocí testovacích proužků naměříte vysoké hodnoty tohoto minerálu, je nutné přistoupit k jeho snížení. První možností je použití některého ze speciálních přípravků, tzv. odstraňovačů vápníku z bazénů. Pokud se tato metoda ukáže jako neefektivní, vypusťte cca polovinu vody a doplňte ji novou. Ideální hodnoty vápníku by se měly pohybovat v rozmezí 200 až 400 ppm.

Na vzhled vody v bazénu mají vliv i ​​jiné minerály, stopové prvky a chemikálie. Zakalenou vodu v bazénu může způsobit např. nahromadění fosfátů a bromu. Častým problémem bývá nedostatek, nebo naopak nadbytek již zmiňované kyseliny kyanurové, která působí jako stabilizátor chloru. Její časté nebo nadměrné používání stojí za odbouráváním volného chloru. Kyselina se zároveň mění na amoniak, o kterém jsme mluvili výše. Důležitá je tedy zejména rovnováha těchto 2 látek.

Zelená voda v bazénu

Nejčastějším důvodem, proč je voda v bazénu zelená, jsou různé druhy řas. Jejich přítomnost je doprovázena tvorbou slizu na stěnách i dně. Pozor, řasy mohou způsobit také hnědou, černou či žlutou vodu v bazénu. Hlavní a zároveň nejčastější příčinou jejich vzniku je kombinace vysokých teplot, během nichž může voda zezelenat i v průběhu jediné noci, a nerovnováhy nebo nedostatku chloru.

Jak se spory řas dostanou do vody? Prostřednictvím větru, deště, kontaminovaného nářadí, např. sítka či vysavače, ale také spolu s vašimi plavkami. Chlor je velmi důležitým dezinfekčním prvkem, a pokud necháte jeho hladinu klesnout příliš, byť jen na den, může dojít k nekontrolovatelnému bujení řas. Jeho hodnoty je proto potřeba pravidelně kontrolovat.

Jak předcházet vzniku zelené vody v bazénu

 • Filtrační systém

Nesprávné používání či špatný technický stav je jednou z příčin, proč voda v bazénu zelená. Zaměřte se na pravidelné čištění koše, čerpadlového i bazénového filtru, čímž zajistíte, aby se bazénová chemie z filtrace dostávala do vody v požadovaném množství. Důležitým faktorem je doba, během níž necháváte zapnutou filtraci. V sezóně, kdy je bazén využíván denně, byste měli nechat filtraci zapnutou 6–8 hod., při podezření na tvorbu řas klidně i 12 hod.

 • Mechanické čištění bazénu

Stěrky, kartáče, sítka či speciální vakuové vysavače na bazény patří k velmi efektivní prevenci před vznikem zelené, ale i jinak zabarvené vody. Organický odpad je totiž živnou půdou pro spory řas, ale i jiné mikroorganismy. Čím méně ho bude v bazénu, tím se snižuje šance jejich „uchycení“.

Zelená voda v bazénu

 • Chlor a pravidelné „šokování vody

Pravidelně kontrolujte hodnoty volného chloru. „Šokování vody“ je vhodné provádět alespoň jednou za týden. Šokové chlorové přípravky použijte i v případě, že naměříte nízkou koncentraci chloru. Výborným produktem na zelenou vodu v bazénu je Savo. Tato populární dezinfekce obsahuje chlornan sodný, který je ideální pro denní udržování správné koncentrace volného chloru. Chlornan totiž neovlivňuje pH, hladiny vápníku ani kyseliny kyanurové ve vodě.

 • Eliminace fosfátů

Fosfáty, které se do bazénu dostanou na vašich plavkách, jsou spolu s prachem či organickými nečistotami (listí, větvičky atd.) pro řasy tím nejlepším hnojivem. K jejich eliminaci slouží různé speciální přípravky, např. Fluidra Nophos či Tripond Phosphat Minus.

 • Preventivní používání algicidů

Algicidy patří mezi pesticidy na hubení řas. O jejich použití v případě již zelené vody budeme hovořit níže. Přednostně však plní úlohu účinné prevence, proto byste je měli do vody aplikovat pravidelně. Na trhu jsou dostupné desítky různých přípravků. Jde např. o Chemoform Algicid standardMastersil AlgicidLaguna Algicid Blue či Wetter Algicid.

 • Zimní péče o bazén

Zelená voda v bazénu po zimě je velmi častým jevem. Bazén zakryjete, čímž zabráníte přístupu světla – a tím vytvoříte ideální podmínky pro množení řas. Řešením je použití speciálního přípravku asi týden před definitivním zazimováním bazénu. Pro změnu zmíníme zahraniční produkt na přírodní bázi, kterým je Magic+PHOSfree. Je dostupný např. na Amazonu.

Zelená voda v bazénu – co s tím

 1. Do vody je potřeba přidat algicidní přípravek proti tvorbě řas. Pozor, vybírejte takový, který je určený pro bazény, nikoliv např. pro zahradní jezírka.
 2. Spolu s algicidem použijte šokový přípravek proti řasám. Na trhu jsou dostupné různé produkty. Většinou jsou prodávané pod názvem „chlor šok“ (např. Marimex, Savo).
 3. Současně se šokovou chlorovou „terapií“ musí být alespoň 10 hod. zapnutá filtrace.
 4. Po 24 hod. od aplikace výše uvedených přípravků do vody přidejte tzv. vločkovač.
 5. Předposledním krokem je důkladné mechanické vyčištění stěn, dna bazénu, povrchu filtrace a dalších komponentů, které se nacházejí přímo ve vodě.
 6. Aby byl boj s řasami úspěšný, musíte v něm pokračovat i následující dny. Připravte se na to, že se voda nevyčistí během jednoho nebo dvou dnů. Chlor a další látky řasy zabijí, ale nedostanou ven z bazénu. Proto je nutné, abyste během následujících dní vodu neustále filtrovali. Filtraci nezapomeňte pravidelně čistit.

Zelená voda v bazénu po zimě

„Jak“ zelená je voda v bazénu?

V souvislosti se zelenou vodou v bazénu je zajímavá ještě jedna věc. Všimněte si, o jaký odstín zelené jde. Podle toho můžete nastavit přiměřenou, a tedy i efektivní „léčbu“.

Světlezelená nebo zelenomodrá voda naznačuje přítomnost malého množství řas ve vodě, což znamená, že výše uvedený postup by měl být účinný již po prvním pokusu.

 • Zelená nebo tmavozelená voda = střední množství řas. V tomto případě bude nutné zdvojnásobit množství šokového chlorového přípravku.
 • Černozelená voda znamená vážný problém. Určitě vyzkoušejte výše popsaný návod. S největší pravděpodobností se však nevyhnete kompletnímu vypuštění bazénu a následné výměně vody.
 • Smaragdově zelená voda indikuje přítomnost mrtvých řas, které nedokáže zachytit filtrační systém. Řešením je použití šokového chlorového přípravku v kombinaci s vločkovačem a následné filtrování vody během 24 hod.
 • Průzračně zelenou vodu nezpůsobují řasy, ale nadbytek mědi. Zkontrolujte pH vody a koncentraci volného chloru. Pokud jsou hodnoty těchto prvků vysoké nebo nízké, upravte je podle postupu, který jsme uvedli u problémů se zakalenou vodou v bazénu. Následně do vody přidejte přípravek pro snížení hodnot minerálů, po 24. hod. aplikujte vločkovač a bazén filtrujte minimálně dalších 24 hod.

Hnědá voda v bazénu

Obsahuje voda, která vám teče z kohoutků, nadměrné množství železa či jiných kovů? V tom případě víte, co dokáže udělat s vaší vanou, toaletou i umyvadlem. Železitá voda v bazénu způsobuje totéž. Pokud se v ní tento minerál nachází v nadměrném množství, voda jednoduše zhnědne.

Nadměrná tvorba a výskyt železa, ale i jiných kovů mohou být způsobené chemickou nerovnováhou. Její příčinou je nesprávné „šokování“ bazénu chlorem, v důsledku čehož může ve vodě zůstat přebytek volného chloru.

Hnědá voda v bazénu

Další možnou příčinou, proč je voda v bazénu hnědá, je tvorba a množení hnědých druhů řas a také chemická nerovnováha, kterou způsobují. Pokud je však voda hnědá právě z důvodu nadbytku železa či jiných kovů (např. hořčíku), což je nejčastějším důvodem tohoto problému, postupujte jedním z následujících způsobů.

Postup č. 1:

 1. Změřte pH vody, pokud je vysoké nebo nízké, „dostaňte“ ho do normálu.
 2. Do vody následně přidejte přípravek na změkčení, tedy snížení hodnot minerálů ve vodě.
 3. Po 24 hod. aplikujte vločkovač.
 4. Vodu v bazénu během celého procesu neustále filtrujte.

Postup č. 2:

 1. Použijte kyselinu askorbovou (vitamín C) určenou pro bazény. V průměru si vystačíte s cca 0,5 kg tohoto přípravku. Po jeho aplikaci zapněte filtraci a počkejte asi hodinu.
 2. Po cca 1 až 2 hod. by mělo dojít k vytvoření jakési hnědé skvrny na vodní hladině. V této chvíli vypněte filtraci.
 3. I v tomto případě budete potřebovat přípravek na změkčení a snížení množství minerálů ve vodě. Poté, co zaúčinkuje, byste měli mechanicky, např. pomocí vysavače, vyčistit všechny části bazénu s hnědým povlakem.

Jak zabránit vzniku železité vody v bazénu

Určitě budete souhlasit, že prevence je nejefektivnějším způsobem údržby bazénové vody. Chcete-li zabránit vzniku železité vody v bazénu a jejímu následnému zhnědnutí, dodržujte tato pravidla:

 • Po šokování kontrolujte koncentraci volného chloru ve vodě.
 • Šokování chlorem byste měli praktikovat pravidelně, ne nárazově.
 • Vodu čistěte od mechanických nečistot, i ty mohou být důvodem, proč je voda v bazénu hnědá.
 • Zabraňte tvorbě vodních řas.

Ďalšie články z kategórie Bazény

Vaše hodnocení:
(86.8%)