Nejčastější poruchy myčky nádobí

Nejčastější poruchy myčky nádobí Bosch, Beko, Whirlpool, Gorenje, Electrolux, Indesit či Zanussi

Moderní zařízení a elektrospotřebiče jsou pomocníky, kteří zvelebují náš každodenní, často monotónní život. Ale jakkoli inovativní, kvalitní a drahé jsou, je docela přirozené, že se kazí. Takové poruchy se vztahují i na myčky nádobí. Právě proto jsme si připravili článek, který slouží jako souhrn nejčastějších poruch myček nádobí, přičemž v krátkosti poukazuje na jejich jednotlivé příčiny a možná řešení.

Publikované: 20.01.2023
Aktualizované: 29.05.2023
Obsah článku:

Je jedno, zda vlastníte vestavnou nebo volně stojící myčku nádobí, je pravděpodobné, že časem vás začnou trápit poruchy spotřebiče. Pokud vám neporadil manuál, možná se důvod poruchy a možné řešení dozvíte v následujících řádcích.

Myčka nádobí se nezapíná

V případě, že se vaše myčka nádobí nezapíná, je primárně potřebná důkladná kontrola pro zjištění příčiny. Její hledání určitě dopomůže manuál, kterým disponuje balení konkrétního zařízení. Pokud jste zapnuli spotřebič, ale nic se neděje, a tudíž se nerozsvítil ani displej či kontrolky, je pravděpodobné, že je problém s přívodem elektřiny. Potřebná je okamžitá kontrola samotného přívodu elektřiny, kabelů a pojistek. Někdy stačí resetování myčky buď vytažením z elektrické zásuvky a opětovným zapojením do ní, nebo vypnutím a zapnutím pojistky zabezpečující přívod elektřiny do spotřebiče.

V situaci, že se po zapnutí spotřebiče displej rozsvítí, ale myčka nádobí dále nespolupracuje, někdy postačí dlouhé podržení tlačítka napájení a opětovné spuštění zařízení. V některých případech za selháním funkčnosti zařízení stojí zaseknutá západka dveří, která brání úplnému zavření myčky, a tím pádem i spuštění mycího programu. Pokud dveře nelze otevřít, ale ani zavřít, problém bude s poškozenou západkou, kterou je třeba mechanicky povolit a následně přivolat technika na opravu dveřního systému myčky nádobí.

Zaseknutý motor může být také příčinou této nejčastější poruchy myček nádobí, a to tehdy, když doslova uslyšíte, že se myčka snaží pracovat, ale její provoz, resp. samotný program neprobíhá správně. Za těchto okolností je vhodné nejprve zkusit ručně pootočit vrtulí motoru, abyste zjistili, zda je vůbec tato součástka schopna rotace. Z bezpečnostních důvodů nejprve vypněte zařízení na hlavním panelu, čímž se vyhnete možnému elektrickému šoku. V případě, že se vrtule netočí, a tedy motor nefunguje správně, je nutno k jeho opravě, případné výměně, přivolat kvalifikovaného technika.

Myčka nádobí se nezapíná

Myčka nádobí nespustí zvolený program mytí

V návaznosti na výše uvedenou poruchu myček nádobí může docházet k situaci, že zapnete režim mytí, kontrolky se rozsvítí, ze spotřebiče slyšet zvuk naplňování myčky vodou, následně se zahřeje, ale samotný proces mytí nezačne. Problém může tkvět v zaneseném filtru nacházejícím se na dně komory, který je třeba vyjmout, očistit a po následném vypláchnutí opět vrátit na původní místo.

Zaneseny mohou být i trysky, a tedy ramena ostřikující nádobí vodou. V případě, že se v nich nacházejí nahromaděné nečistoty, nevstřikují vodu správně nebo ji nevstřikují vůbec, což může způsobit snížení tlaku přiváděné vody, a tedy i snížení kvality mytí během programu. Tuto poruchu myčky nádobí lze odstranit pomocí párátka, kterým se dostanete i do nejmenší spáry zanesené zbytky jídla a jinými nečistotami.

Poškozené oběhové čerpadlo také může být původcem poruchy, když se zvolený program nezačne. Je totiž součástkou, která zajišťuje přívod vody do trysek. Poruchu čerpadla často nelze odstranit, a proto je nutno jej vyměnit. Někteří spotřebitelé to dokáží svépomocí, ale doporučuje se přivolání kvalifikovaného odborníka.

Myčka nádobí nenapouští vodu

Jedná se o poruchu, která zapříčiňuje absolutní zamezení napouštění myčky nádobí vodou, nebo velmi pomalé napouštění vody, pro které selhává efektivita mytí. V první řadě byste měli zkontrolovat přívod vody, resp. přívodovou hadici, která může být potenciálně zanesena vodním kamenem. Pokud je přívod opravdu zanesen, je třeba jej co nejdříve vyčistit. Vodní kámen, byť jen v minimálním množství, negativně ovlivňuje kvalitu mytí nádobí v myčce. Také doporučujeme pravidelnou údržbu vnitřních komponentů spotřebiče.

V případě, že vaše myčka nádobí nenapouští vodu, problém potenciálně tkví v plováku. Je to součástka s tvarem malého plastového krytu či cylindru nacházejícího se na dně spotřebiče. Pokud s ním nelze ručně hýbat nahoru a dolů, přičemž také slyšet klikající zvuk, je pravděpodobně plovák znečištěný. Je třeba jej očistit kartáčkem a následně opláchnout.

Pokud se myčka nádobí nenapouští vodou ani po kontrole a nápravě stavu výše uvedených komponent, půjde pravděpodobně o externí problém související se slabým tlakem vody. Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek zodpovědný za přívod vody do myčky nádobí plně otevřený. Pokud je, problém hledejte ve vstupním ventilu pro přivádění vody, který může být také časem zanesen nečistotami. V případě, že problém s vadným napouštěním vody přetrvává, doporučujeme kontaktovat autorizovaný servis.

Myčka nádobí nenapouští vodu

Myčka nádobí nezprostředkovává čistící prostředek

Dochází-li k poruše myčky nádobí nezprostředkovávající čistící prostředek, příčin může být několik. Nejpravděpodobnější je nedostatek vody přiváděné do dávkovače, který čistící prostředek rozpouští a dávkuje. Vhodným řešením je ubrat z dávky čisticího prostředku, který do myčky vkládáte na jedno umytí, nebo volit jednoduše rozpustný tekutý čistič.

Problém může tkvět i v otevírání dávkovače v procesu mytí. Nádobí je třeba vždy rozmístit tak, aby nebránilo v otevírání dávkovače v průběhu mycího programu. Co dělat v případě, že v dávkovači zůstává čisticí prostředek po dokončení programu? Jednoduše uberte z množství čističe, který do myčky před mytím vkládáte. Spotřebič totiž použije jen tolik čistícího prostředku, kolik potřebuje k umytí nádobí vloženého dovnitř.

Dávkovač čisticího prostředku nefunguje

Pokud dojde k poruše dávkovače čisticího prostředku myčky nádobí, nádobí nebude, přirozeně, řádně umyté, a tedy po mycím cyklu zůstane špinavé. V tomto případě je také třeba rozmístit nádobí tak, aby nezamezilo řádnému otevírání dávkovače čisticího prostředku v průběhu mycího programu. Nikdy nevkládejte nádobí do blízkosti otvoru dávkovače.

Někdy dochází k situaci, že se dávkovač neotevírá, případně vypouští až příliš mnoho čistícího prostředku. V tom případě je třeba se svépomocí, resp. ručně ujistit, že se dávkovač správně otevírá. Pokud otevírání dávkovače v myčce nádobí nefunguje správně, je nutná jeho oprava.

Myčka nádobí se přehřívá

Jako u jiných elektrospotřebičů i myčky nádobí se mohou velmi snadno přehřát. Co je příčinou tohoto stavu nadměrného přehřátí? Na vině může být ohřívač, a tedy jeho nesprávná funkčnost. Je nutné provést kontrolu odporu ohřívače. Za touto poruchou se často skrývá i porouchaný teplotní senzor, který má na starosti zamezování v přehřátí přiváděné vody. Avšak v případě, že je poškozený, velmi snadno dojde k přehřátí vody, uvnitř myčky nádobí se vytvoří velký objem páry, což zapříčiní celkové vypnutí zařízení, a tedy jeho disfunkci. Cokoli stojí za touto poruchou myčky nádobí, je lepší kontaktovat autorizovaný servis.

Myčka nádobí se přehřívá

Nádobí zůstává špinavé

Ukončil se mycí program, ale v myčce nádobí zůstává špinavé nádobí? Myčka vám pravděpodobně naznačuje, že je čas na nutnou kompletní údržbu. Alespoň jednou měsíčně je totiž nutné vyčistit všechny komponenty myčky nádobí, které se mohou časem zanést. Pravidelné čištění slouží jako prevence před zápachem, znečištěním nádobí, ale i častým ucpáváním hadic a filtrů, a tedy jejich zanášením vodním kamenem a mastnotou.

Avšak nádobí někdy zůstává špinavé i pro přetížení zařízení. Myčka nádobí má také své limity, které zamezují řádné funkčnosti spotřebiče v případě jejich překročení. Důkladně tedy rozdělte špinavé nádobí na více dávek, čímž se předem vyhnete práci navíc. Umístění nádobí také hraje velkou roli. Dávejte si pozor, aby nádobí nebránilo tryskám, zabezpečujícím přívod vody dovnitř myčky, v rotačním pohybu. Velmi důležité je i řádné očištění talířů a příborů od hrubé špíny předtím, než je umístíte do myčky nádobí.

Pokud všechny tyto preventivní kroky provedete, ale vaše nádobí je po skončení mycího programu stále špinavé, zkontrolujte těsnění dveří, které může být zaneseno zbytkovou špínou a mastnotou. Ta se v průběhu mytí dostává na nádobí, a proto vaše nádobí zůstává špinavé. Zanesená nečistotami mohou být také postřikovací ramena, kterým tento nános špíny brání v řádném otáčení. Nejjednodušeji je očistíte pomocí kartáčku.

Myčka nádobí nesuší nádobí

Pokud myčka nádobí vyčistí, ale nedojde k jeho vysušení, nejčastěji jde o problém s topným tělesem, jehož oprava si ptá odbornou ruku. V případě, že topné těleso funguje, zkontrolujte termostat bránící v přehřátí spotřebiče. Jeho poškození může vést k vypnutí ohřívání zabezpečujícího sušení nádobí.

Myčka nádobí nesuší nádobí

Myčka nádobí je hlučná

Vydává vaše myčka nádobí nadměrný hluk? Jedná se o varovný signál, že je nutná kontrola vnitřních komponent. V první řadě je třeba se ujistit, že jste nádobí naskládali správným způsobem, čímž jste zamezili potenciálnímu střetu. příboru s pevnou součástkou uvnitř myčky nádobí. Rovněž je předem třeba odstranit z nádobí hrubou špínu, aby nedošlo k zapadnutí pevných zbytků jídla (kostí) na místa, kde by rozhodně neměly být, jako je např. vrtule čerpadla. Takovou kontrolu vnitřku spotřebiče provádějte pouze po jeho vychladnutí.

Myčka nádobí může vydávat více hluku pro nevyvážené umístění na kuchyňské podlaze. Viníkem je často poškození vnitřní součástky zařízení. Může to být například zlomené postřikovací rameno, které je nutno vyměnit, aby myčka nádobí jednak správně fungovala, ale také pro zamezení nechtěného nadměrného hluku.

Dříve je třeba řádně zkontrolovat, zda příčinou nadměrného hluku není náhodou opotřebení těsnění či ložisek myčky nádobí. Pokud jejich poškození odhalíte, jednoduše je vyměňte, a ujistěte se, že vaše myčka již nepřirozené zvuky nevydává. V případě, že zdroj tohoto zvuku nevidíte, je pravděpodobné, že půjde o poruchu čerpadla nebo motoru myčky nádobí. V tomto případě je doporučeno kontaktovat technika.

Na sklenicích zůstává zaschlá bílá vrstva „špíny“

V případě této poruchy vás možná překvapí, že se nejedná tak o chybu uvnitř myčky, jak o problém související s tvrdostí samotné přiváděné vody. Městská, resp. obecná voda totiž mnohdy obsahuje minerály jako vápník a hořčík, které se vysrážejí z horké vody, a následně přilehnou na jiné povrchy, např. sklo.

Může to být nepříjemný problém, jelikož vaše sklenice zůstávají na pohled zamazané a bílá vrstva „špíny“ způsobuje, že jejich lesklost se mění v matnost. Nejvhodnějším řešením této poruchy myčky nádobí je zakoupení změkčovače vody, a tedy prostředku ke změkčení vody přiváděné do spotřebiče.

Poháry špinavé od vodního kamene

V myčce nádobí zůstává voda

V případě, že v myčce nádobí zůstává voda po skončení cyklu, nejprve zkuste zařízení restartovat, což může dopomoci následujícímu odčerpání přebytečné vody. Je totiž možné, že došlo ke chvilkovému výpadku elektřiny, což způsobilo, že se program náhle zastavil a zařízení vodu neodčerpalo. Pokud tento krok nezabere, půjde pravděpodobně o poruchu zaneseného odpadního filtru nacházejícího se na dně myčky. Po jeho vyjmutí ze zařízení jej řádně vyčistěte, opláchněte a znovu vraťte na původní místo. Ujistěte se, že jeho čištění provádíte alespoň jednou měsíčně bez ohledu na to, zda došlo k poruše myčky nádobí související se znečištěním filtru, nebo ne.

Přebytečnou vodu v myčce po skončení mycího programu může mít na svědomí ucpání odtokové hadice nebo čerpadla, které se často zanesou zbytky jídla a jinými nečistotami. Neodtékání odpadní vody může mít na svědomí také montáž příliš dlouhé odtokové hadice. Po vypuštění vody přes ni a následném vypnutí čerpadla totiž dochází k situaci, že se do komory myčky vrací zpět část odčerpané vody, která nestihla protéct dlouhou hadicí do odpadního potrubí. Vždy proto volte přiměřenou délku hadice.

Voda uniká do řídící jednotky nebo vytéká ven z myčky nádobí

V tomto případě se jedná o opačnou poruchu myčky nádobí než v předchozím bodě, a tedy o samovolný únik vody ze zařízení během mycího procesu. Většina moderních myček nádobí disponuje funkcí, která je vypne v momentě, kdy identifikuje únik vody. V případě, že voda uniká do řídící jednotky zařízení, myčku vypněte, vodu manuálně vypusťte a spotřebič vysušte. Voda může unikat z vaší myčky na nádobí hned z několika důvodů.

V první řadě je vhodné zkontrolovat, zda nedošlo k ucpání odtokové hadice. Pokud je drenážní systém myčky zanesen vodním kamenem, odstraňte jej speciálním přípravkem proti vodnímu kameni a důkladně se postarejte o pravidelnou údržbu vašeho zařízení. Chyba však může tkvět v plováku, resp. v senzoru hladiny vody. Ten může být potenciálně v nesprávné pozici, což způsobuje přeplnění spotřebiče vodou a následné přetečení.

Také se vyplatí zkontrolovat, zda jsou všechna vodovodní spojení v pořádku. Často se totiž stává, že časem dochází k uvolnění hadicových svorek, což umožňuje samovolnému odtékání vody vně hadic na podlahu. Pokud voda uniká z přední části myčky nádobí, jedná se pravděpodobně o poškození dveřního systému. Buď je porušena západka dveří, a tudíž nelze dveře pořádně přivřít, což způsobuje únik vody, nebo jde „jen“ o poškození těsnění dveří. Pokud únik vody způsobuje zanesení těsnění nečistotami, je třeba je vyčistit, ale pokud na něm badáte známky popraskání či jiného opotřebování, je nutná jeho celková výměna.

V nejhorším případě se jedná o zkorodování spodní části myčky, což mnohdy vede ke kompletnímu vyřazení spotřebiče z provozu a jeho náhradu novou myčkou nádobí. Abyste snáze odhalili zdroj úniku vody z myčky nádobí, odstraňte kryt zařízení a položte na podlahu listy novin. Tam, kde noviny zvlhnou, dochází k poruše úniku vody.

Únik vody z myčky nádobí

Myčka nádobí zapáchá

V tomto případě jde s největší pravděpodobností o zápach vycházející zevnitř spotřebiče. Je třeba zkontrolovat, zda se někde v myčce nenacházejí zaseknuté staré a vlhké zbytky jídla. Pokud v myčce nádobí nějaké zůstaly, je nutno je odstranit, přičemž vhodné je vyčistit také filtr, který je náchylný k zanesení nečistotami.

V případě chemického zápachu vycházejícího z vaší myčky nádobí je možné, že se na topné těleso natavil plastový talíř nebo dóza, které k němu nějakým způsobem během mycího procesu přepadly. Preventivním řešením je důkladné rozmístění nádobí tak, aby nedošlo k nechtěnému „střetu“ plastových částí nádobí s topným tělesem.

Otázky a odpovědi – FAQ

V článku jsme se snažili popsat nejčastější poruchy myček nádobí, se kterými se můžete během používání spotřebiče setkat. Uvedli jsme také jejich nejpraktičtější řešení, přičemž v sekci otázek a odpovědí jsme zodpověděli několik nejběžnějších otázek ohledně údržby myček nádobí. Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Neváhejte své otázky položit v sekci komentářů. Vždy se snažíme odpovědět co nejdříve.

Na trhu najdete množství gelových výrobků či čističů ve formě tablet, na které se můžete při vyčištění myčky spolehnout, ale klidně můžete použít i levnější verzi čističe, a to ocet.

Pomocí čisticího prostředku odstraňte vodní kámen ze všech komponentů, na kterých se může vyskytnout. Čištění vyžadují nejen těsnící gumičky, filtr, postřikovací ramena, plovák či přívodová a odtoková hadice, ale také všechny držáky na nádobí. Nakonec je vhodné do myčky přilít pořádnou dávku octa a zapnout běžný mycí cyklus na nejvyšší teplotě, který se postará o zneškodnění zbytků vodního kamene, nečistot a nepříjemných zápachů v myčce na nádobí.

Běžné poruchy, které vyžadují pročištění součástí myčky nádobí nebo utažení uvolněných šroubů, dokážete odstranit i svépomocí. No je lepší se vyhnout zasahování do vnitřních částí, kterým mnohdy běžný uživatel nerozumí. Ať už jde o poškození topného tělesa nebo čerpadla, je lepší volat odborníka. Jednou za rok se doporučuje provedení preventivní servisní kontroly, která může potenciálně odhalit skryté poruchy.

Ďalšie články z kategórie Myčky nádobí

Vaše hodnocení:
(86.2%)

Komentáre
Ladislav 15.Oct.2023

myčka Bosch Silence Plus 45 je spuštěna, hučí a levá kontrolka bliká. Na displey ukazuje E-15

Odpovedať

Václav 29.Dec.2023

dobrý den mám myčku Whirpool ADG6240 program se rozjede ale nedokončí chybu to žádnou nepíše akorát pořád svítí spodní světlo pod dvířkami to před tím svítilo pouze když program běžel děkuji za odpověď Václav

Odpovedať

miloslav 03.Jan.2024

při mytí nadobí se netočí spodní vrtule.dik za odpověd

Odpovedať

Luboš 05.Mar.2024

Zjistil jsem závadu na ucpaných tryskách sprchového ramene. Závada způsobovala horší kvalitu mytí nádobí a velkou hlučnost myčky. Byl jsem překvapen, kolik nečistot jsem postupně vyplavil středovým otvorem ramene. Ještě více mě překvapil materiál nečistot. Vypadal jako zrníčka písku.

Odpovedať

Vlastimil 18.Mar.2024

Dobrý den máme myčku vestavnou Bosch SMV21TX16E myčka odsává vodu po chvilkách i když tam voda není a nejde vypnout vypínačem jenom ze zásuvky. Děkuji za odpověd

Odpovedať

Ladiav 12.Apr.2024

Kupili sme myčku gorene uplne nová po ukončeni umyvanie riadu odčerpa vodu.Ale dorana pusti vodu do spodnej časti, o aku zavadu może byť.ďakujem za odpoveď