Jak odvzdušnit radiátor

Jak správně odvzdušnit radiátor (žebříkový, panelový, bez ventilu): kdy, jak často, jaký klíč použít

Vytápění pomocí teplovodních radiátorů je dnes nejpoužívanějším způsobem, jak si v chladných zimních měsících udržovat v našich interiérech příjemné teplo. Ani radiátory však nevydrží fungovat efektivně věčně. Přestávají hřát, přitom máte topení zapnuto naplno? Nebo v nich slyšíte šumění či žblnkotání? Na vině bude jejich zavzdušnění. Chcete-li, aby vám radiátory v zimě spolehlivě sloužily, před začátkem topné sezóny byste si měli najít čas na jejich krátkou údržbu. Do ní patří kromě kontroly funkčnosti topení také jejich odvzdušnění.

Publikované: 06.03.2023
Aktualizované: 02.06.2023
Obsah článku:

Tuto práci dokáže zvládnout každý majitel sám. Pokud i vy používáte k vytápění domácnosti radiátory a zamýšlíte se, jak je odvzdušnit, jste na správném místě. V tomto článku naleznete všechny důležité informace o tom, proč se radiátor zavzdušňuje, jak zjistit, zda je zavzdušněný, a také návod, jak správně odvzdušnit radiátor.

Proč se radiátor zavzdušňuje?

Jedná se o běžnou situaci, která nastane, když se v přívodu teplé vody do radiátoru vytvoří vzduchová bublina. Ta zabraňuje proudění teplé vody, což má za následek studený radiátor. Přebytečný vzduch se do radiátoru dostane během letních měsíců, kdy se nepoužívají. Proto je důležité vždy před prvním vytápěním radiátory odvzdušnit.

Zavzdušnění radiátorů mnohem více potrápí majitele starších domů. Existuje totiž řada typů a realizaci topných soustav. Zatímco některé jsou uzavřeny a správně natlakovány, potrápit vás mohou zejména otevřené topné soustavy. Jedná se například o takové soustavy, které mají otevřenou expanzní nádobou umístěnou na půdě domu. Tyto soustavy mohou mít navíc různé nedokonalosti v podobě drobných netěsností, které vám již napovídají, že se skrze ně může dostávat vzduch. Odvzdušnění starého radiátoru byste neměli zanedbávat, právě naopak, provádějte jej i preventivně. Hlavně starší litinové radiátory mají už nejlepší léta za sebou. Voda, která jimi proudí, může být špinavá či dokonce rezavá. Všechny tyto chemické procesy poškozují i samotný materiál zevnitř. Pokud na radiátoru naleznete rez nebo se z něj odlupuje barva, je vhodné jej znovu natřít. I drobné poškození může vést k rozsáhlejší korozi a nakonec k proděravění materiálu.

Zavzdušněný radiátor důvody

Proč radiátory pravidelně odvzdušňovat?

Hlavním cílem odvzdušňování radiátorů je uvolnit vzduch, který se dostal do topného tělesa a brání rovnoměrnému sálání tepla. Zavzdušněné topení následně nemůže správně vykonávat svoji funkci a nastávají různé komplikace. V počátečním stadiu si možná výraznější změny v topení nevšimnete. No po čase si uvědomíte, že radiátor máte na nejvyšším stupni vytápění, ale i tak máte v místnosti chlad. V horších případech se dokonce vytvoří na radiátoru studená místa, ze kterých nesála žádné teplo. Necháte-li radiátor takto fungovat dlouhodobě a budete se snažit vytopit místnost, zvýší se vám spotřeba tepla a náklady na vytápění. Řešením je právě odvzdušnění, při kterém se uvolněním vzduchu zprůchodní zablokovaná místa a celý radiátor začne topit efektivně. Shrňme si hlavní důvody, proč je nutno pravidelně odvzdušňovat radiátory.

 • Radiátor po odvzdušnění funguje efektivně.
 • Místnost nebude problém vytopit na požadovanou teplotu.
 • Radiátor je po celé ploše rovnoměrně vyhřátý.
 • V prostoru bude ideálnější vlhkost vzduchu.
 • Odvzdušnění přispívá k nižší spotřebě tepla i nákladů.
 • Topné těleso bude méně zatěžováno.
 • Odvzdušňováním se prodlužuje životnost radiátorů.

Jak zjistím, který radiátor je zavzdušněný?

Zavzdušněný radiátor poznáte velmi jednoduše. Už jste se dozvěděli, že v zavzdušněném radiátoru převládá vzduch a ten dá po čase o sobě vědět i sám. Existují dva hlavní ukazatele, podle kterých zjistíte, že je zapotřebí odvzdušnit radiátor. Prvním z nich je studený radiátor při vytápění. Dotkněte se radiátoru na různých místech, abyste zjistili, zda hřeje rovnoměrně nebo někde víc a jinde méně. U zavzdušněného radiátoru se totiž běžně stává, že jedna část může být horká a druhá studená. Indikátorem zablokovaného vzduchu však nejsou pouze studená místa v radiátoru. Další věc, která vám napoví, že je třeba odvzdušnit váš radiátor, je tzv. klokotavý zvuk, který vychází z radiátoru. Snadno si ho všimnete, protože za běžných okolností se s ním určitě nesetkáte.

Jak zjistím, který radiátor je zavzdušněný?

Kdy a jak často odvzdušňovat radiátory?

Topení se týká zejména zimní sezóny. Během letních měsíců radiátory nezapínáte a právě tehdy se v nich nasbírá vzduch. I když se můžete někde dočíst, že radiátory je třeba odvzdušňovat i třikrát do roka, určitě postačí, pokud to uděláte alespoň jednou ročně. Nejvhodnějším časem je konec léta, na podzim před začátkem topné sezóny. Samozřejmě, pokud nastane problém, není důvod odvzdušnění radiátoru odkládat a přistoupit k němu můžeme kdykoli během sezóny. Někdy je třeba odvzdušnit jen jedno zařízení v domácnosti, ale jednou ročně doporučujeme odvzdušnit všechny. U starších těles je možné, že se vícenásobnému odvzdušňování nevyhnete. Obecně platí, že čím máte starší topnou soustavu, tím častěji je třeba radiátory odvzdušňovat.

Odvzdušňování radiátorů v obytném vs rodinném domě

Odvzdušnění radiátoru v bytě je o něco složitější než v rodinném domě. Často je nutné do této akce zapojit všechny obyvatele bytového domu. Důvodem je, že v panelových domech se ventil nachází většinou jen v nejvyšším patře. I když samotné odvzdušnění provádějí pouze obyvatelé nejvyššího patra, je nutná spolupráce všech obyvatel. V době procesu by měly být termoregulační hlavice všech radiátorů v linii nad sebou otevřeny naplno. Vzduch z nejnižších pater pak vystoupí až do nejvyšších pater, kde následně probíhá vypouštění vzduchu z oběhu, tedy odvzdušňování. V případě, že by nebyly všechny termoregulační hlavice otevřeny naplno, vzduch by zůstal uvízlý v zavřeném radiátoru a po jeho otevření by vzduchové bubliny opět kolovaly v systému.

Odvzdušnění radiátorů v rodinném domě je jednodušší, ale podobné jako v obytném domě. I v tomto případě je nutné proces začít v nejnižším patře, tedy od nejníže položeného radiátoru a postupně pokračovat směrem nahoru k dalším patrům.

Odvzdušnění radiátoru v bytě

Klíč na odvzdušnění, nádoba na vodu a hadr

Odborníky na odvzdušňování radiátorů sice volat nemusíte, ale základní nářadí je k tomu zapotřebí.

Co budete potřebovat?

 • Klíč k odvzdušnění radiátoru,
 • hrnek, misku nebo jinou nádobu, do které vyteče voda z radiátoru,
 • hadr nebo nějakou utěrku na otírání radiátoru i vytečené vody.

Pokud náhodou doma odvzdušňovací klíč nemáte, zakoupíte jej v železářství, případně ve stavebninách. U některých radiátorů si umíte poradit i se šroubovákem.

 1. Na začátek si připravte věci uvedené výše. Úvodním krokem celého postupu odvzdušňování je zapnutí radiátorů a postupné zvyšování vytápění na maximum. Takto se ve vašem radiátoru vytvoří tlak, který vytlačí nežádoucí vzduch ven. Pokud odvzdušnění probíhá již během topné sezóny, stačí je jen přepnout na nejvyšší stupeň ohřevu. Pokud jste majitelem domu, nezapomeňte vypnout oběhové čerpadlo.
 2. Následně počkejte asi 30 minut, aby se všechny vzduchové bubliny v radiátorech akumulovaly. Přitom, jak budete čekat, zkontrolujte radiátory, které nerovnoměrně hřejí nebo projevují klokotavý zvuk. Buďte opatrní, protože při nejvyšším stupni budou nahřáté radiátory obzvlášť horké. Můžete si nasadit rukavice, abyste se nepopálili.
 3. Vezměte si nádobu na vodu a umístěte ji pod ventily na radiátoru, který je třeba odvzdušnit. Při odvzdušňování totiž zvykne z radiátoru vytékat voda, která může být rezavá až hnědá. Vlivem přílišného nasycení vzduchem a tlaku může dokonce voda prskat do všech stran. Využijete proto určitě i starší utěrku.
 4. Samotné odvzdušňování začíná otevřením utažených ventilů. Vezměte si odvzdušňovací klíč a otevřete ventil na radiátoru tak, že jím otočíte v protisměru hodinových ručiček. Postačí čtvrt až půl otáčky, neotevírejte ventil úplně, protože po vypuštění vzduchu z radiátoru vyteče voda. Máte-li starší typ radiátoru, regulační ventil může být kryt kovovým krytem. Ten by měl být uvolněn jednoduše imbusovým klíčem.
 5. Po otevření ventilu začne z radiátoru unikat nahromaděný vzduch a tak můžete slyšet syčivý zvuk. Po celou dobu sledujte, zda je ventil otevřen, aby mohl vyjít veškerý vzduch. Celý proces je velmi rychlý a trvá 2 až 3 minuty. Když se vypustí veškerý vzduch, začne z radiátoru vytékat voda, kterou zachytíte do připravené nádoby. Po posledních kapkách je topné těleso kompletně odvzdušněno.
 6. Proces ukončíte otočením odvzdušňovacího ventilu ve směru hodinových ručiček. Dejte však pozor na to, abyste ventil neutáhli příliš. Mohli byste mít potom problém s jeho opětovným otevřením. Na závěr ještě můžete zkontrolovat aktuální hodnotu tlaku v radiátoru, která by se měla pohybovat kolem 1,5 baru.
 7. Tento proces odvzdušnění opakujte i na ostatních zavzdušněných radiátorech. Nezapomeňte, že v případě vícepodlažního domu vždy začínáte od přízemí a postupujete do vyšších pater. Poté, co odvzdušníte všechny radiátory, znovu zapněte oběhové čerpadlo.

Klíč pro odvzdušnění radiátoru

Jak odvzdušnit radiátor bez ventilu?

Pokud váš radiátor není vybaven odvzdušňovacím ventilem, odvzdušnění můžete provést i bez něj, přes termostatický ventil. Odvzdušnění radiátoru bez ventilu je velmi jednoduché a my vám k němu přinášíme také postup:

 • Připravte si velký vidlicový nebo francouzský klíč, hadr a nádobku na zachycení vody.
 • Termostat vypněte otočením hlavice do polohy „0“.
 • Povolte převlečnou matici a nechte unikat vzduch, dokud nezačne vytékat voda.
 • Po odvzdušnění matici opět utáhněte a zkontrolujte, zda z radiátoru již přestala kapat voda.
 • Pracujte opatrně, abyste se vyhnuli popálení.

Automatické odvzdušnění radiátorů

Nechcete-li stále myslet na odvzdušňování radiátorů, můžete použít automatický odvzdušňovací ventil. S plně automatickým odvzdušňovacím ventilem bude váš radiátor vždy optimálně odvzdušněn a vy už nebudete muset myslet na to, kdy a jak jej je třeba opět odvzdušnit. Tyto odvzdušňovací ventily mají tvar podobný hrníčku a proto se můžete setkat i s pojmenováním „odvzdušňovací hrníčky“.

Postup odvzdušnění je následující: když se nahromadí vzduch, plovák padá a uzavře se vypouštěcí otvor. Po odvzdušnění se plovák jednoduše vrátí na své místo. Nevýhodou takových zařízení jsou zvýšené požadavky na kvalitu chladiva. Proto se v bytových domech s centralizovaným topením tak často nevyskytují. Automatický odvzdušňovací ventil může být zaveden i do potrubí. Může být připojen na stoupací potrubí nebo na ležaté potrubí ve správném (vyspádovaném) místě.

Otázky a odpovědi – FAQ

Odvzdušňování radiátorů není žádná věda. Věříme, že jste to s naším návodem zvládli levou zadní. Na závěr jsme si pro vás připravili ještě pár odpovědí na často kladené otázky. V případě, že máte nějaké nejasnosti, potřebujete si doplnit informace nebo se vám při odvzdušňování vyskytl nějaký problém, můžete se na nás obrátit v komentářích. Vaše otázky pravidelně aktualizujeme a snažíme se vám co nejdříve odpovědět. Navíc, kladenými otázkami můžete pomoci nejen sobě, ale i ostatním čtenářům.

Odvzdušnění žebříkového radiátoru je stejné jako v případě odvzdušnění panelového radiátoru. Postupujte podle návodu, který naleznete výše v článku. V případě, že odvzdušnění nepomohlo a žebříkový radiátor je stále studený, problémem může být uzavřený termostatický ventil.

Odvzdušnili jste všechny radiátory, ale přesto netopí? Problémem mohou být vzduchové bubliny, které se většinou objevují v nových domech nebo i bytech. Při napouštění se voda víří a absorbuje spoustu vzduchových bublin. Trvá pak i několik týdnů, než se vzduch dostane z vody ven. Řešením je odvzdušňování několikrát opakovat, po hodinách nebo druhý den. V případě, že není vaším problémem novostavba, ale odvzdušnění radiátorů nepomáhá, zkontrolujte, zda máte otevřené radiátorové ventily. Máte-li na radiátoru zpáteční uzávěry, podívejte se, zda v nich nejsou nečistoty a zkuste je několikrát otevřít a zavřít.

Odvzdušnění radiátorů zvládnete jednoduše i sami, bez pomoci odborníků. Samozřejmě, v případě, že jste radiátory několikrát odvzdušnili a stále nehřejí, určitě se na odborníky obraťte. Za chladem může být i oběhové čerpadlo, se kterým si také sami moc neporadíte. Když si nejste jisti, ozvěte se raději odborníkům, kteří se vám na radiátory podívají a zjistí, kde je problém. Odvzdušnění a přípravu radiátorů na zimu doporučujeme provádět v předstihu ještě na podzim, abyste v případě problému nemuseli dlouho čekat na vyřešení.

Výsledek správného odvzdušnění se dostaví velmi rychle. Pokud jste úspěšně provedli odvzdušnění, zahřívání radiátorů začne během několika minut. Radiátor je rovnoměrně nahřátý po celé ploše a vy už neslyšíte žádné žblnání či šustění vody způsobené nahromaděným vzduchem. V případě, že se na radiátoru nacházejí stále studená místa, odvzdušnění zopakujte.

Ďalšie články z kategórie Domácnost

Vaše hodnocení:
(90.8%)