Poruchy benzinových sekaček

Nejčastější poruchy benzinových sekaček: sekačka nestartuje, vypíná se, kouří, kolísají otáčky

Sekačka patří do základní výbavy každého správného zahrádkáře. Kdo by si přece nepřál mít úhledně posečený trávník? Sice se tato zařízení za posledních několik desetiletí stále vyvíjejí, každé z nich občas potrápí poruchy. Navíc zanedbaná údržba jim na funkčnosti také nepřidává. Porouchaná sekačka uprostřed sezóny není nic příjemného. Ovšem ne vždy jde o nejhorší situaci. V mnoha případech ji zvládnete opravit i svépomocí.

Publikované: 10.03.2023
Aktualizované: 07.06.2023
Obsah článku:

Právě proto jsme si pro vás připravili tento článek, ve kterém vám představíme, jaké jsou nejčastější poruchy sekaček, jak je opravit a dáme vám tipy, jak se jim můžete vyhnout. Zaměřili jsme se primárně na typ benzinových sekaček, které jsou oblíbené hlavně pro svoji mobilitu a nezávislost na přívodu elektrické energie.

Jaké jsou nejčastější poruchy benzinových sekaček?

I vám se stalo, že sekačka vám funguje bezvadně a najednou s ní neumíte ani pohnout? Zaseknutý startér, rozlitý olej, ucpané filtry, nízký výkon, kouř a mnohé jiné problémy dokáží potrápit nejednoho majitele sekačky. Často mohou být tyto poruchy způsobeny jen nepozorností při manipulaci. Předtím, než se vypravíte do servisu, zkuste se na sekačku podívat sami. Několik problémů odstraníte jednoduše bez pomoci opravářů. Nejprve je však třeba identifikovat, o jaký problém jde. Zvládnete to podle našich příkladů. Nejčastější poruchy sekaček se projevují následovně:

 • sekačka nestartuje,
 • sekačka nastartuje a zhasne,
 • sekačka se vypíná během sečení,
 • zasekává se startovací lanko,
 • kolísání otáček na sekačce,
 • nejde pojezd na sekačce,
 • ze sekačky se „kouří“,
 • sekačka snižuje výkon během sečení,
 • ze sběrného koše se vysypá tráva.

Týká se vaší benzinové sekačky nějaká porucha, kterou jsme výše zmínili? V následujících řádcích vám představíme jednoduchá řešení, jak ji můžete opravit.

Proč sekačka nestartuje?

Nejčastější příčinou toho, že sekačku nemůžete nastartovat, je chybějící benzín. Zkontrolujte jeho stav v palivové nádrži a v případě, že se v ní nachází starší palivo, raději jej vyměňte. Často se totiž stává, že sekačka nemůže nastartovat právě pro staré, odstáte palivo. Obzvláště po zimě může při nesprávném skladování palivo zhoustnout a ucpat palivové otvory. Nemožnost nastartování sekačky může mít na svědomí i špinavý vzduchový filtr nebo opotřebovaná startovací svíčka. Pokud sekačka stála dlouhou dobu ve vlhkém prostředí, konec svíčky mohl navlhnout. Pokud se vám ji už nepodařilo vysušit, jednoduše ji můžete vyměnit za novou. Vzduchový filtr i svíčku doporučujeme preventivně kontrolovat a čistit. Další možnou příčinou může být, že se palivo nemůže dostat do motoru. Lepšímu průtoku benzínu můžete pomoci poklepáním na karburátor. Když to nefungovalo, pravděpodobně budete potřebovat nový palivový filtr.

Sekačka nestartuje

Co dělat, když se sekačka nechtěně vypíná?

Nastartujete sekačku a ona se vzápětí vypne? Nebo se samovolně vypíná už během sečení? Jedná se o neobvyklé situace, které také vyžadují vaši pozornost. Když se selhání provozu stane poprvé, vyzkoušejte chvíli počkat a následně sekačku opět nastartujte. Pokud nereaguje nebo se po chvíli od nastartování znovu vypne, jako první zkontrolujte stav paliva v nádrži. V případě elektrické sekačky je možnou příčinou odpojení zařízení od zdroje elektrické energie. Důvodem častého vypínání sekačky může být ucpání spodní části sekačky trávou nebo zablokování nožů. Zkontrolujte podvozek sekačky a v případě potřeby jej očistěte. Pokud není na vině ani jedna z uvedených příčin, obraťte se na pomoc odborníků ze servisu.

Příčina zasekávání startovacího lanka

Velmi častá porucha sekaček je spojena se startovacím lankem. U sekaček s manuálním startem se startovací lanko (startér) může snadno zaseknout a tím se znemožní nastartování motoru. V takových případech je častou příčinou aktivována bezpečnostní brzda. Jedná se o tyč, kterou přidržíte na rukojeti a která zastaví motor při uvolnění. Před startem sekačky se proto ujistěte, že je vypnutá. Startovací lanko se však při poruchách nemusí jen zasekávat, může docházet například k jeho těžkému vytahování. V obou případech je většinou důvodem aktivování bezpečnostní brzdy. Nezapomeňte před sečením zkontrolovat, zda jste přitáhli tyč až k rukojeti. K zasekávání zařízení může dojít i tehdy, když se nůž sekačky zadrhne v trávě.

Kolísání otáček na sekačce

Motor po nastartování nedrží nastavené otáčky a ty kolísají? S největší pravděpodobností je na vině karburátor. Ucpaný, zanesený nebo poškozený karburátor poznáte podle toho, že sekačku nelze nastartovat nebo je její výkon kolísavý a motor nepracuje správně. Příčinou je obvykle nedostatečná preventivní péče o sekačku, nečistoty v palivu a především biosložky v benzínu, které karburátor zanášejí. V dnešní době prodávaný 95-oktanový Natural benzin obsahuje tzv. biosložku, která působí negativně na celou sací soustavu motoru a hlavně na zmiňovaný karburátor. Přestože se palivo odpaří, biosložky zůstávají v zařízení v podobě lepivé vrstvy. Ta se časem zvětšuje a při silném znečištění dokonce dokáže znemožnit správnou funkci karburátoru. Řešením je buď karburátor vyčistit, nebo koupit nový. Vzhledem k tomu, že karburátor silnějších motorů vás může vyjet kolem 5 000 Kč, doporučujeme jej nejprve vyčistit.

Kolísání otáček na sekačce

Čištění karburátoru

Pokud si troufáte, čištění karburátoru můžete provést sami doma. Přinášíme vám k tomu praktický návod.

 • Sekačku vypněte a postavte na rovný podklad.
 • Pomocí šroubováku nebo gola sady odstraňte plastové kryty, držák filtru a odpojte přívod benzínu.
 • Když jste se dostali k samotnému karburátoru, opatrně jej demontujte.
 • Nejprve jej očistěte na povrchu od hrubých nečistot a následně jej rozeberte na díly (postup rozebírání dílů vám doporučujeme nafotit, abyste jednotlivé součástky jednodušeji složili). Dejte si pozor, abyste žádný dílek neztratili.
 • Odstraňte těsnění i další gumové a plastové části karburátoru a všechny součástky z kovu vložte do uzavřené nádoby s benzínem, technickým lihem nebo podobně. Nádobou opatrně zatřeste a vložené součástky v ní nechte alespoň jednu hodinu, aby se uvolnily všechny nečistoty.
 • Všechny součástky pak vyjměte a nechte je důkladně osušit. Můžete je například profouknout stlačeným vzduchem z kompresoru.
 • Když máte všechny části vyčištěné a vysušené, karburátor zkompletujte. Nyní vám pomůže nafocený postup demontáže.
 • Po zkompletování karburátoru a dotažení všech šroubů demontujte a vyčistěte i nádrž na benzín.
 • Na závěr doplňte palivo a na několik minut spusťte motor sekačky. Pokud běží plynule, provedli jste čištění správně. V opačném případě bude třeba postup čištění zopakovat.

Pro efektivní čištění součástek můžete použít speciální čističe karburátorů nebo kyselinu citrónovou. V případě, že je karburátor napaden korozí, je nejlepší jej vyměnit za nový.

Čištění karburátoru ultrazvukem

Nejúčinnější metodou čištění karburátoru je pomocí ultrazvukové koupele. Toto čištění provádějí odborné servisy, ale pokud máte doma ultrazvukovou čističku, neváhejte a pusťte se do toho. Ultrazvukové čištění je nejen rychlé a efektivní, ale navíc důkladnější a bezpečnější. Přitom se nejedná o nic složitého. Stejně jako v předchozím případě je třeba karburátor nejprve rozložit na součástky. Ty pak ponořte do roztoku v ultrazvukové čističce a přístroj na pár minut zapněte. Součásti pak vyjměte, osušte a zkompletujte.

Čištění karburátoru sekačky

Co je příčinou prokluzování pojezdu?

Po mnoha měsících používání sekačky bez pravidelné servisní údržby se může stát, že pojezd sekačky začne prokluzovat. Sekačka následně špatně zvládá jízdu do svahu, je náročnější na obsluhu a někdy má problém uvézt plný koš trávy. Pohon sekaček je většinou řešen klínovým řemenem, který je veden od hřídele motoru pod skelet nad nožem k převodové skříni se spojkou v zadní části sekačky. Tento řemen však podobně jako například pneumatiky podléhá časem opotřebení a je nutno jej po čase vyměnit. Často opomíjenou příčinou prokluzování pojezdu může být špatné nastavení spojky. Běžná kuželová spojka potřebuje pro správnou funkčnost alespoň jednou za čas nastavit. Její nastavení provedete jednoduše pomocí utahovacího šroubu. Pokud jste nezabránili prokluzování jízdy pouhým nastavením šroubu lanka pojezdu, je vhodné navštívit odborný servis.

Proč sekačka „kouří“?

Stoupající bílý kouř ze sekačky může vypadat strašidelně, ale přitom nejde o neobvyklý jev. Sekačka může čoudit například tehdy, je-li v nádrži příliš mnoho oleje nebo se olej uvnitř sekačky rozlil. Po zpozorování kouře hned sekačku vypněte a ověřte si, co kouř způsobuje. V případě, že je vám důvod neznámý, případně jste zjistili, že se olej vylil v ústrojí, sekačku byste měli svěřit do rukou profesionálům. Rozdíl je v tom, zda je kouř bílý nebo černý. Zatímco bílý kouř souvisí s olejem, černý může signalizovat problém s karburátorem.

Jaký postup zvolit, když sekačka snižuje výkon během sečení?

Všimli jste si, že vaše sekačka najednou není v takové formě jako kdysi? Pokud tento problém není již dlouhodobý a vaše zařízení není staré, jedná se o problém, který je třeba vyřešit. Za jeho vznikem může být dokonce několik důvodů. Někdy se může jednat jen o banální problém, jakým je sečení vysoké trávy při nízké výšce sečení. Odstranit jej můžete jednoduše, zvyšte výšku sečení. Dalším problémem může být nános řízků ve spodní části sekačky, který je třeba vyčistit. Potrápí vás i tupé, ohnuté nebo uvolněné čepele. Zkontrolujte je a v případě potřeby nabruste nebo vyměňte za nové. Snížení výkonu může mít na svědomí také znečištěný vzduchový filtr nebo zanesená zapalovací svíčka. Vyčistěte je nebo vyměňte.

Sekačka snižuje výkon během sečení

V čem je problém, když se ze sběrného koše vysypá tráva?

Problémy se sečením a sběrem trávy do sběrného koše bývají způsobeny příliš nízkými otáčkami motoru. Zvýšíte je jednoduše přidáním plynu. Samozřejmě, nezapomeňte si zkontrolovat nasazení sběrného koše a je-li příliš plný, vysypte jej. Příčinou rozsypané trávy na posečený trávník mohou být opotřebovány či tupé žací nože. Jednodušší je je vyměnit, broušení zvládnou jen ti nejzručnější.

Jak se vyhnout poruchám benzinových sekaček?

Pravidelnou kontrolou opotřebování zařízení nejenže zvýšíte jeho výkonnost, ale také prodloužíte životnost. Víte, jak by měla vypadat základní údržba benzinové sekačky?

V první řadě je důležité správné uskladnění sekačky. Tato zařízení by měla být uskladněna v prostoru, který je chrání před povětrnostními podmínkami, jako přímé sluneční záření, déšť či mráz. Nejlepší je skladovat sekačku v izolované garáži nebo v dílně. Pomůže ochranný plášť nebo těžká textilie.

Když už se sekačkou pracujete, po každém sečení vyčistěte šasi. Odstraňte zbylou trávu a v případě potřeby vyčistěte špinavá místa vodou a kartáčem. Zařízení otočte vzduchovým filtrem směrem nahoru, vymeťte z něj veškerou trávu a opatrně očistěte čepele.

Správně fungující vzduchový filtr je prvním obranným prvkem, který chrání sekačku před nečistotami. Pokud je vzduchový filtr v dobrém stavu, efektivně zabraňuje vniknutí nečistot do motoru přes karburátor. Důležitá je proto jeho pravidelná kontrola, čištění nebo vyměňování. Papírový filtr těžko vyčistíte. V tomto případě byste jej měli každoročně vyměňovat. Pěnové filtry by se měly čistit alespoň 1-2krát za sezónu. K filtru se dostanete velmi snadno, najdete jej na protější straně olejového uzávěru, kde se nachází jeho kryt.

Znečištěný karburátor může mít za následek nesprávnou funkci motoru. Dbejte proto na jeho údržbu, kterou jsme si již objasnili výše v článku.

Před zahájením sezóny i během ní zkontrolujte hladinu oleje. Otočte uzávěr oleje, vytáhněte měrku a vložte ji zpět. Pokud je hladina oleje nízká, doplňte ji. Pro tento typ stroje se doporučuje používat specifický olej pro sekačky na trávu. Pokud vám sekačka začne po doplnění oleje kouřit, nezalekněte se. Signalizuje to větší množství oleje nebo rozlití oleje uvnitř sekačky.

Před každým sečením si nastavte vhodnou výšku sečení. Páka pro nastavení výšky sečení je obvykle umístěna u zadního kola a umožňuje si vybrat z několika přednastavených hodnot.

Na závěr ještě zkontrolujte žací nože a vaše sekačka bude kompletně připravena plnit své úkoly. Tupé čepele mají za následek slabý výkon, proto je v případě potřeby nabruste nebo vyměňte za nové.

Otázky a odpovědi – FAQ

Potrápili jste se s opravou vaší sekačky? Fungovali vám naše doporučení? Případně máte jiné zkušenosti, se kterými byste se chtěli podělit? Neváhejte nám je napsat v komentáři, aby si je mohli přečíst ostatní čtenáři. Samozřejmě, obrátit se na nás můžete i v případě, že potřebujete doplnit další informace. Komentáře pravidelně kontrolujeme a na otázky se snažíme odpovědět co nejdříve. Ještě před tím si však přečtěte nejčastěji kladené otázky, ze kterých se možná dozvíte odpověď na vaši otázku.

Na odborný servis se obraťte v případě, že jste vyloučili všechny výše uvedené problémy nebo pokud po opravě problém stále přetrvává. Chyba totiž může být například v motoru, který má zanesený palivový filtr, poruchu zapalování či chybu na karburátoru. Problémů může být mnoho, ale pokud nemáte s opravováním sekaček příliš zkušeností, zbytečně do ní nezasahujte.

Dříve, než sekačku uvedete po zimě poprvé do provozu, byste ji měli důkladně zkontrolovat. Abyste předešli zranění, odpojte zařízení z napájení, vyjměte svíčku nebo baterii (podle toho, jaký typ sekačky máte) a začněte kontrolou nožů. Vyberte je a vyzkoušejte jejich ostrost. Odstraňte z nich případné nánosy trávy a jsou-li tupé, naostřete je. Pokud nevíte, jak je správně nabrousit, pořiďte si nové. Jako další zkontrolujte klínový řemen, který při opotřebení může způsobovat problémy s pojezdem. Pokud na něm spatříte praskliny, je na čase ho vyměnit za nový. Před sečením zkontrolujte i zapalovací svíčky, jelikož se jedná o důležitou součást benzinové sekačky. Pokud je svíčka vyhořelá, budete muset koupit novou. Vyčistěte nebo vyměňte filtr a doplňte olej. Na závěr ještě nezapomeňte promazat ozubená kolečka, aby fungovala hladce. Takto zkontrolovaná sekačka je zárukou, že vám bude dobře sloužit po celou sezónu.

Podobně jako před zahájením sezóny, i po jejím skončení je třeba provést zimní údržbu. Sekačku je třeba na zimu důkladně uskladnit. Po posledním sečení ji zbavte trávy a očistěte. Vylijte zbývající palivo a odstraňte baterii. Zejména v případě benzinových sekaček se nedoporučuje nechat v zimě v nádrži palivo, protože by mohlo změnit konzistenci a poškodit motor. Zkontrolujte olej a vyhýbejte se uskladnění sekačky s prázdnou nádržkou. Po pečlivém zkontrolování už jen vyberte vhodné místo k uskladnění. Můžete ji uskladnit v garáži, sklepě nebo v zahradním domku, nikdy ne venku. Místo pro uskladnění by mělo být tmavé, suché a dobře větrané.

Ďalšie články z kategórie Sekačky

Vaše hodnocení:
(88.8%)

Komentáre
Richard Chudoba 18.Nov.2023

Dobrý den, mám sekačku značky Mcculloch. Byla nepoužívaná cca 8 let. Vyměnil jsem svíčku a vyčistil vzduchový filtr. Startuje pouze když nacupuju a po rozjezdu ihned vypne. Poprosím o radu,co zkusit ještě vyměnit ,nebo vyčistit.
Děkuji

Odpovedať

redakce Testmagazin.cz 03.Jan.2024

Dobrý deň,
skúsili ste aj vymeniť palivo? S najväčšou pravdepodobnosťou je dôvodom problémov odstáte palivo.