Vakuování potravin

Vakuování potravin: Jak vakuovat potraviny a proč? Které potraviny lze vakuovat?

Plýtvání potravinami je dlouhodobě jedním z největších globálních problémů, které zatěžují i životní prostředí. Z dostupných dat OZ Free Food vyplývá, že v průběhu celého řetězce potravinového dodavatelství, který začíná prvovýrobou a zpracováním a končí ve spotřebitelských domácnostech, vyjde v Evropě nazmar až 1,3 miliardy tun jídla ročně. Nikoho snad nepřekvapí fakt, že nejvyšším procentem potravin (53 %) se plýtvá právě na úrovni spotřebitelů.

Publikované: 07.02.2023
Aktualizované: 29.05.2023
Obsah článku:

Tento globální problém má mnoho příčin, ale najde se i několik řešení, která jako jednotlivci, resp. jako domácnosti můžeme zařadit do našeho každodenního života. Nesprávné uskladňování jídla je jedním z důvodů, proč dochází k nadměrnému plýtvání stravou. A přitom řešení se skrývá za poměrně jednoduchým a časově nenáročným procesem zvaným vakuování.

Co je vakuování?

Vakuování patří k nejefektivnějším způsobům skladování potravin, který zajišťuje nejen zachování jejich čerstvosti, ale také jejich živin. Je to účinné řešení umožňující vyhnout se plýtvání, a tedy vyhazování nespotřebovaných jídel, ale také šetří peníze a čas. Již na konci 20. století se takto prodlužovala trvanlivost potravin, a to zejména masných výrobků či sýrů. Dnes tento úkon dostává honosný přívlastek „bojovníka proti plýtvání potravin“.

Vakuování potravin je vítaným způsobem skladování přebytečných potravin, které nestíháte včas spotřebovat, protože takto zůstává jídlo až pětinásobně déle čerstvé, přičemž se zachovává jeho původní vůně, barva či chuť. Takto úhledně zabalené potraviny můžete následně podle potřeby uschovat ve spíži při pokojové teplotě, ale také v chladničce či mrazničce. Nejpodstatnější je, abyste vakuování neodkládali, a tedy potraviny zavákuovali hned po jejich koupi či přípravě. Platí totiž, že čím čerstvější jídlo, tím delší trvanlivost, s čím souvisí i zachování aromatičnosti.

Jak vakuovat potraviny?

Jak na bezchybné vakuování...

Pro vakuovací úkon se využívá vakuovačka, která funguje na principu úplného odsátí nadbytečného vzduchu, resp. kyslíku, který má podstatný vliv na trvanlivost potravin. Tímto vytvořením vzduchotěsného ochranného obalu potravin se zmenší i jejich celkový objem, což usnadní jejich následné skladování. Ovšem další předností tohoto procesu je zpomalení množení mikroorganismů, což dopomáhá k prolongaci trvanlivosti skladovaných potravin.

Abyste dosáhli co nejúčinnějšího zavákuování, a tím pádem i co nejvyšší trvanlivosti takto baleného jídla, musí být potravina v takovém tvaru, který umožní smrštění obalu zcela natěsno, přičemž nedojde k přetržení či poškození obalu vlivem ostrých hran. To znamená, že je lepší se vyhnout vakuování masných výrobků, ze kterých může potenciálně trčet ostrá kost. Pokud takové jídlo chcete pomocí vakuovačky přece zabalit, je vhodné kost předem obmotat papírovým ubrouskem, který eliminuje možnost natržení sáčku.

Sáček musí také splňovat určitá kritéria, a to zejména v oblasti pružnosti. Musí být totiž dostatečně flexibilní, aby co nejtěsněji obepl obrysy vakuovaných potravin, a tudíž umožnil jejich správné zavakuování, a to bez jakýchkoli vzduchových kapslí.

Výhody a nevýhody vakuování

Tento způsob uskladnění potravin doslova překypuje pozitivy, které dokonce několikrát převyšují jeho nevýhody. Jednou z největších výhod je jednoduchost a rychlost procesu, který umožňuje bezpečně uschovat nejen syrové potraviny, ale i hotová jídla, přičemž se zachovává nejen původní chuť a vůně jídla, ale i živiny a vitamíny obsažené v něm.

Za předpokladu, že vakuovací úkon provedete správně, vyhnete se nejen plýtvání potravinami, ale i onemocněním, která může způsobit tvorba mikroorganismů na postupně se kazícím jídle. Takto udržíte svoji stravu déle čerstvou a nemusíte se obávat ani šíření pachů ve vaší chladničce. Na opačné straně však máme nevýhody ve formě potřebných financí pro zakoupení vakuovačky, ale i sáčků či nádob, do kterých potraviny budete balit.

Vakuování – výhody

Vakuování do nádob nebo do sáčků

Jak jsme již výše naznačili, potraviny lze vakuovat dvěma způsoby, a to v závislosti na preferovaném obalu, do kterého jídlo vložíte. Zavakuovat tedy můžete jídlo do nádob, většinou skleněných či vyrobených z odolného plastu, které jsou speciálně určeny pro takové skladování potravin. Kvalitní těsnění víka účinně zabraňuje úniku vzduchu, ale pozor je třeba si dávat i na nejmenší znečištění okrajů nádoby na vakuování, což může způsobit neúplné uzavření nádoby a následné zkažení nesprávně zavákuovaných potravin.

Druhou, ale také praktičtější variantou je vakuování do speciálních sáčků či fólií pro vakuování potravin. Tímto způsobem potraviny zaberou méně místa, přičemž velikost fólií můžete libovolně přizpůsobit tvaru balené potraviny ustřihnutím nadbytečné části. Aby bylo vakuování co nejúčinnější a nejekologičtější, existují sáčky určené k mnohonásobnému, a tedy opakovanému použití. Třeba je jen řádně vyčistit.

Automatická svářečka fólií vs vakuový box

V dnešní době existuje několik přístrojů určených k vakuování potravin, ale k těm nejpoužívanějším patří cenově dostupnější ruční vakuový systém na potraviny příznačný svojí kompaktností a vhodností pro občasné používání. Většinou funguje na principu bateriového napájení a vakuovat s ním lze potraviny do dóz i sáčků. Pro častější používání je určena populární automatická svářečka fólií, která disponuje hadičkou na odsávání přebytečného vzduchu ze sáčku s potravinou, přičemž následně tento sáček uzavře horkým svárem. Takto zavákuované potraviny zabírají minimum místa.

Dalším vakuovým systémem je tvz. vakuový box, resp. plastová nádoba na vakuování potravin, ze které se stisknutím tlačítka automaticky odsaje přebytečný vzduch, čímž vznikne prostředí vhodné pro potraviny, kterým potřebujete prodloužit trvanlivost. Tato metoda je vhodná i k uskladnění pečiva.

Vakuování zeleniny pomocí vakuovačky

Jaké potraviny (ne)lze vakuovat?

K nejčastěji vakuovaným potravinám patří zejména maso a masné výrobky, následují ryby, zelenina a ovoce, ale také hotová jídla, polévky, sypké potraviny (mleté ořechy), zavařeniny v již otevřené sklenici nebo tekutiny.

Nedoporučuje se vakuovat jemné sýry, banány, houby, celá jablka, syrovou cibuli a česnek, ale ani zelí či salát. K nevhodným potravinovým kandidátům na vakuování se řadí i jakákoli čerstvě uvařená zelenina. Bramborám a okurkám se po vakuování, zamrazení a následném rozmrazení mění textura. I proto se nezvyknou takovýmto způsobem skladovat.

Tipy pro účinné vakuování

Největší výhodou vakuovaných potravin je možnost je kdykoli vyjmout z obalu a tepelně zpracovat, resp. je přímo ohřívat v obalu metodou sous vide, jejíž podstata spočívá ve vaření jídla při konstantní teplotě do 90 °C. Avšak za předpokladu, že toto jídlo vytahujete z mrazničky a i přes průhlednost vakuového sáčku je jídlo k nerozeznání, doporučujeme si do budoucna takto skladované potraviny označit štítkem, abyste zbytečně nerozmrazovali něco, co nakonec ani nechcete spotřebovat. Mnoho potravin se totiž vlivem vysátí vzduchu ze sáčku a následného zmrazení zdeformuje k nepoznání.

Dalším velmi vhodným tipem je regulace množství potravin, kterými naplňujete jeden sáček pro vakuování potravin. Abyste zabezpečili bezpečné uzavření sáčku, nechte mezi vakuovaným jídlem a místem svaru alespoň 5–7centimetrovou mezeru. Tento vakuový svar je třeba pravidelně kontrolovat, aby nedošlo ke zbytečnému zkažení potravin pro nepatrné poškození či pootevření sáčku. Pokud takový svar naleznete, odřízněte poškozenou část sáčku a vzniklou mezeru následně opět zavakuujte.

Mějte na paměti, že ani zavákuované jídlo nevydrží při pokojové teplotě navěky. Proto se doporučuje uskladnění potravin náchylných ke kažení v chladničce s teplotou do 4 °C, nebo poté v mrazničce při minusových teplotách. Při vakuování je nejdůležitější dodržovat hygienu, aby nedošlo ke zbytečnému zkažení potravin po jejich zavákuování spolu s nečistotami. Proto je nejvhodnější potraviny předem očistit, a to zejména v případě ovoce a zeleniny.

Vakuované potraviny je třeba po očištění řádně osušit papírovou utěrkou, aby se při jejich nakládání do vakuových sáčků nedostaly do svarů tekutiny. Hrozilo by totiž neúplné zavaření a následné zkažení potravin. Při vakuování tekutých potravin jako omáčky, polévky nebo pyré se doporučuje je nejprve zamrazit, což usnadní následnou manipulaci s nimi. Ale stále platí, že v případě tekutin je vhodnější volit vakuování do nádob.

Abyste zabránili nechtěnému ucpání vakuovačky sypkými potravinami (mleté ořechy, kokos či strouhanka), dejte před hadici na vysávání vzduchu papírovou utěrku, nebo přímo do přístroje vložte filtr. Nejlepší prevencí je volba vakuování mouky a jiných sypkých materiálů v dóze, díky čemuž se vyhnete nepořádku, potenciálnímu zkažení přístroje, ale i možnému nepovedenému svaru.

K velmi praktickým radám patří i zabalení aromatických či mastných potravin jako maso či sýry do běžné potravinové folie a následné vakuování. Tento způsob dvojitého balení zajistí možnost opětovného využití vakuového sáčku. Maso se šťávou nebo šťavnaté ovoce také vyžaduje speciální způsob vakuování, a to přiložením papírové utěrky do horní části sáčku. Utěrka vsaje část tekutin, které vakuovací stroj nevysaje spolu se vzduchem, a tak si maso, případně ovoce zachová své původní aroma a šťavnatost. V případě vakuování klobás a jiných uzených dobrot je třeba si uvědomit, že pro obsah tuku ani v takovém ochranném obalu nevydrží dlouho.

Vakuovaný chřest

Pro skladování potravin a zjednodušení přípravy

Vakuování masa je mnohokrát využíváno i ke zlehčení procesu přípravy masitých jídel. Zejména jde-li o marinované maso nebo steaky. Vakuování totiž roztáhne tkáň masa, což umožní marinádě proniknout do celého kousku masa, což zajistí jeho křehkost a intenzivnější chuť. Tento proces se také nazývá rychlé marinování, protože místo namáčení masa v marinádě po dobu 6 až 8 hodin postačí nechat marinované maso zavákuované pouhých 20 minut. Tato technika se využívá i před uzením.

Otázky a odpovědi – FAQ

Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Nezoufejte, protože jsme si pro vás v sekci otázek a odpovědí připravili pár dodatečných zajímavostí. Pokud ani tam nenacházíte potřebné informace, neváhejte nám své otázky položit v sekci komentářů. Vždy se je snažíme zodpovídat co nejdříve.

Vakuování různých druhů masa v jednom vakuovém sáčku nebo nádobě se nedoporučuje, a to zejména pro oleje a šťávy, které se v kusech masa nacházejí. Ty se totiž během společného uskladnění mohou promíchat, v důsledku čehož mohou například kuřecí prsa „nabrat“ hovězí pachy a chutě, a naopak.

Měkké, resp. delikátní potraviny, jako jsou bobuloviny, by měly být uskladňovány zejména s citem. Nejlepším řešením je jejich vakuování v nádobě. Pokud se však rozhodnete pro vakuování v sáčku, doporučujeme použít stroj s regulovatelným tlakem, čímž zabráníte rozdrcení potravin.

Doba trvanlivosti se liší v závislosti na místě uskladnění – při pokojové teplotě, v chladničce nebo v mrazničce. Ale rozdíly jsou i mezi jednotlivými druhy jídel. Například vakuovaná zelenina vydrží v chladničce 15 až 20 dní, přičemž v mrazničce i 2 až 3 roky. Vakuování chleba a jiného pečiva zajistí při pokojové teplotě čerstvost 7 až 8 dní, ale v mrazničce by vydrželo i 2 či 3 roky.

Nejpodstatnější je, aby se potravina nedotkla místa, kde budete na sáčku vytvářet svar. Toho lze dosáhnout nasbíráním vrchu sáčku a jeho zahnutím tak, aby se jídlo ani náhodou nesetkalo s místem, kde se svár bude po zabalení a zavakuování potravin nacházet.

Ďalšie články z kategórie Malé spotřebiče

Vaše hodnocení:
(92.2%)

Komentáre
Lubor 18.Dec.2023

Dobry den
Máte nějaké zkušenosti s vakuovánim syrových brambor? Děkuji

Odpovedať