Symboly praní/značky praní

Symboly praní/značky praní: Co znamenají symboly na oblečení?

Společnost si stále více zakládá na udržitelnosti, která v ekologické otázce pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Jinak to není ani v oblasti módy. Ovšem i o to nejkvalitnější oblečení vyrobené bez použití škodlivých látek je třeba se ukázkově starat. K tomu slouží všeobecně známé symboly praní, žehlení či sušení uvedené na štítcích, které lidé tak mají v oblibě vystříhávat ze svého čerstvě zakoupeného oblečení.

Publikované: 20.02.2023
Aktualizované: 02.06.2023
Obsah článku:

Každému symbolu na oblečení přísluší jistý význam, který vám dopomůže k tomu, abyste se vyhnuli potenciálnímu poškození látky použitím nesprávného pracího programu nebo teploty žehlení. Všechny fáze praní, resp. údržby textilií mají svůj základní symbol. Zatímco v případě praní je to vanička, profesionální chemické čištění označuje kruh, trojúhelník napovídá majiteli v oblasti bělení oděvu, čtverec se týká sušení a žehlička upozorňuje na povolený způsob žehlení konkrétního kousku oblečení. Všechny tyto symboly praní jsou doplněny o dodatečné značky, které specifikují jejich smysl.

Symboly praní na oblečení

Mnoha zkušeným postačí jeden pohled na danou látku, případně letmý dotek, a hned vědí, jaký prací program zapnout, ale méně zdatným poslouží tahák ve formě symbolů praní všitých na štítku uvnitř oblečení. Základní variantou piktogramu praní je vanička. Následně je vanička doplněna o čísla, resp. tečky, čáry pod vaničkou nebo jiné dodatky, které tyto symboly praní a jejich význam ozřejmují.

 1. Základní symbol praní naznačuje, že oblečení lze vyprat v pračce. Většinou je doprovázen dodatečnými značkami.
 2. Oblečení vyžaduje šetrnější zacházení a snížení intenzity odstřeďování. Symbol praní s jednou čarou pod vaničkou také naznačuje, že byste měli prát při nižší teplotě.
 3. Oblečení s tímto piktogramem praní vyžaduje velmi šetrné praní bez odstřeďování. Dodatečně se doporučuje toto prádlo ždímat ručně a prát s omezeným množstvím přiloženého prádla.
 4. Ruka v tomto symbolu praní označuje výlučné ruční praní. Týká se jemného prádla, u kterého byste se měli vyhnout i režimu „ručního“ praní v pračce. Také je lepší prát při maximální teplotě 40 °C.
 5. Oblečení s tímto piktogramem praní se nedoporučuje prát. Také byste se měli vyhnout jakékoli manipulaci s oděvem v mokrém stavu.
 6. Číslo uvnitř symbolu vaničky označuje maximální možnou teplotu pracího programu. V tomto případě 30 °C.
 7. Označuje maximální teplotu vody při praní 40 °C.
 8. Piktogram praní značí maximální teplotu 50 °C.
 9. Oblečení perte při maximální teplotě 60 °C.
 10. Symbol praní povoluje praní při maximální teplotě 70 °C.
 11. – 15. Symboly praní s tečkami uvnitř vaničky značí totéž, co čísla u piktogramů uvedených v tabulce pod čísly 6 – 10. Maximální teplotu tedy někdy znázorňují tečky, zejména u oděvů z USA. Jedna tečka označuje teplotu 30 °C, dvě tečky 40 °C, tři tečky povolují teplotu vody 50 °C, čtyři tečky 60 °C, přičemž v případě pěti teček můžete prát oděv při maximální teplotě vody 70 °C.

Symboly praní na oblečení

Piktogramy profesionálního čištění

Některé nejoblíbenější a často nejspeciálnější kousky oblečení v šatníku vyžadují speciální přístup v podobě chemického čištění. Základním symbolem profesionálního čištění je kruh, ve kterém se nachází písmeno příslušející jisté chemikálii, resp. čisticímu prostředku používanému profesionály v čistírnách. Takový symbol profesionálního čištění tedy naznačuje, že byste oděv měli svěřit do rukou odborníkům.

 1. Základní symbol profesionálního čištění povolující profesionální čištění se všemi typy chemických čisticích prostředků. Většinou je prázdný kruh doplněn o další konkretizující symboly čištění.
 2. Symbol čištění „F“ označuje možnost čištění oblečení uhlovodíkovými rozpouštědly a trifluororotrichloroethany. Ve většině případů se tedy jedná o háklivé materiály.
 3. Podtržení symbolu praní „F“ naznačuje šetrné mechanické zacházení. Je povoleno čištění uhlovodíkovými rozpouštědly, avšak s omezeným přidáním vody a za použití nízké teploty při čištění a sušení.
 4. Dvojité podtržení piktogramu „F“ povoluje čištění uhlovodíkovými rozpouštědly za velmi šetrného zacházení.
 5. Přeškrtnutý symbol čištění signalizuje zákaz použití jakýchkoli chemických rozpouštědel používaných při profesionálním čištění textilií.
 6. Pokud je na cedulce oblečení zobrazen grafický znak čištění s písmenem „P“, znamená to, že je možné použít všechny prostředky uvedené u symbolu „F“, ale také je možné suché čištění prostředky z tetrachlorethylenu.
 7. Podtržení opět značí šetrnější způsob suchého čištění za použití výše uvedených čisticích prostředků.
 8. Dvojité podtržení písmene „P“ značí velmi šetrné zacházení s materiálem během suchého čištění prostředky z tetrachlorethylenu.
 9. Přeškrtnutý plný kruh symbolizuje zákaz čištění za mokrého stavu.
 10. Symbol praní „W“ značí, že je povoleno profesionální mokré čištění.
 11. Tento symbol na štítku oblečení signalizuje, že se vyžaduje šetrné profesionální čištění za mokra za použití nižších teplot jak při čištění, tak při sušení.
 12. Dvojité podtržení kruhu s písmenem „W“ naznačuje požadování velmi šetrného přístupu k profesionálnímu čištění za mokra.
 13. Ani v případě tohoto piktogramu praní se mokré čištění nedoporučuje.
 14. Písmeno „A“ v kruhu signalizuje, že jde o textilii, kterou lze profesionálně čistit všemi způsoby chemického čištění.

Symboly profesionálního čištění

Symboly bělení na oblečení

I ty nejzářivější kousky prádla po čase ztrácejí svou ukázkovou bělost, a tedy nabudou odstínů nevkusné šedé nebo žluté barvy. Tomuto stavu pomáhají předejít bělící prostředky. Ty ovšem někdy mohou mít opačný vliv na vaše oblečení. Abyste předešli zbytečnému poškození textilie, je třeba nejprve porozumět symbolům bělení uvedeným na štítcích oblečení. Ty označuje základní piktogram ve tvaru trojúhelníku.

 1. Základní symbol bělení ve tvaru prázdného trojúhelníku označuje povolené bělení všemi způsoby, a tedy za použití chlorových i nechlorových prostředků pro bělení.
 2. Piktogram bělení „CL“ označuje materiály, které lze bělit chlórem.
 3. Význam symbolu bělení se dvěma čarami zakazuje bělení chlorovými přípravky, a tedy vyhrazuje možnost použití oxidačních, resp. bezchlorových bělících prostředků.
 4. Takto označený výrobek se nesmí bělit.
 5. I tento symbol bělení zakazuje jakékoli použití bělících prostředků.

Symboly bělení na oblečení

Znaky sušení na štítcích oblečení

Správná péče o oblečení sice začíná praním, ale pokračuje sušením. V dnešní době je velmi populární používání dobrého pomocníka v domácnosti jménem sušička, ale některé materiály jsou příliš jemné a citlivé pro sušičku. I z tohoto důvodu byste si měli zapamatovat následující symboly sušení a jejich významy, abyste pro nepozornost nezničili své oblíbené kousky právě pro použití sušičky místo pouhého volného sušení na vzduchu. Základním piktogramem sušení je čtverec.

 1. Čtverec s kruhem uvnitř symbolizuje povolené sušení prádla v bubnové sušičce. Čistý čtverec by specifikoval sušení na vzduchu.
 2. Jedna tečka uvnitř základního symbolu sušení povoluje sušení v bubnové sušičce za použití nejšetrnějšího programu při nízké teplotě do 60 °C.
 3. Dvě tečky v piktogramu sušení povolují sušení v bubnové sušičce při běžné teplotě do 80 °C.
 4. Nakonec tři tečky umožňují sušení oděvů v bubnové sušičce za vysoké teploty.
 5. Výrobek s tímto piktogramem sušení nelze sušit v bubnové pračce, protože materiálu hrozí nenávratné poškození.
 6. Vodorovná čára uprostřed čtverce znamená, že textilii můžete sušit v rozprostřeném stavu. Je třeba ji umístit na rovnou plochu. Za žádných okolností byste takto označené látky neměli sušit zavěšené na šňůře.
 7. Tři vertikální čáry v symbolu sušení značí, že oděv lze sušit odkapáváním na sušící šňůře na prádlo.
 8. Význam symbolu napovídá, že oblečení můžete sušit zavěšené na šňůře na prádlo.
 9. Diagonální pruhy v piktogramu sušení značí sušení pouze ve stínu, protože sluneční paprsky by oblečení s tímto symbolem na cedulce mohly uškodit.
 10. Kombinace diagonálních pruhů a vodorovné čáry symbolizuje sušení materiálu ve stínu v rozprostřeném stavu na rovné ploše.
 11. Kombinace těchto dvou piktogramů sušení značí sušení ve stínu odkapáváním.
 12. Pokud se na cedulce oblečení nachází tento symbol, znamená to, že byste jej měli vyvěšet na šňůru na prádlo, ale toto místo musí být ve stínu.

Znaky sušení na štítcích oblečení

Piktogramy žehlení

Symbol žehličky na etiketě oblečení označuje způsob, jakým správně vyžehlit konkrétní kousek oděvu. Pomáhá v ozřejmování maximální možné teploty, kterou lze během žehlení toho kterého materiálu použít, aby nedošlo k přepálení výrobku. Uvnitř základního piktogramu žehlení se nacházejí tečky, které napovídají, při jaké teplotě lze danou látku žehlit. Tyto tečky najdete i na vaší žehličce, a proto si symboly a jejich významy nemusíte pamatovat, stačí si ověřit počet teček uvedených na štítku žehlené látky. Jemné a nejháklivější látky se nedoporučuje žehlit. Ironií je, že právě tyto jsou někdy náchylnější ke krčení.

 1. Základní ikona označující možnost žehlit konkrétní prádlo.
 2. Jedna tečka uvnitř symbolu žehlení označuje žehlení při nízké teplotě do 110 °C. Je-li to možné, doporučuje se žehlení bez použití páry.
 3. Dvě tečky v ikoně žehličky povolují žehlit prádlo při středně vysoké teplotě do 150 °C.
 4. Tři tečky značí povolení žehlit materiál za použití vysoké, a tedy maximální možné teploty do 200 °C.
 5. Piktogram přeškrtnuté žehličky zakazuje žehlení výrobku, a tedy jej symbolicky chrání před poškozením.

Piktogramy žehlení na oblečení

Otázky a odpovědi – FAQ

Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Nezoufejte, protože jsme si pro vás v sekci otázek a odpovědí připravili pár dodatečných zajímavostí. Pokud však ani tam nenacházíte potřebné informace, neváhejte nám své otázky položit v sekci komentářů. Vždy se je snažíme zodpovídat co nejdříve.

Pokud nesnášíte žehlení nebo na něj nemáte zkrátka čas, volte oblečení s vyšším podílem bavlny s příměsemi polyesteru či elastanu. Rozhodně se však vyhýbejte 100% bavlněným výrobkům, které se velmi lehce krčí.

Studená voda je většinou využívána k praní fleků od krve či potu, protože za použití horké vody se tyto nečistoty dostanou ještě hlouběji do tkanin oblečení. Naopak horká voda má při praní dezinfekční schopnosti. To znamená, že pomáhá zneškodnit bakterie na ručnících a ložním prádle. Některé citlivé materiály však dokáže horká voda trvale poškodit a zdeformovat.

V první řadě se doporučuje je očistit od vší nahromaděné špíny, která by mohla poškodit pračku. I zde je třeba si dávat pozor na to, abyste neprali bílé, resp. bledé tenisky s černými. Tenisky pak pereme na 30 °C za použití pracího gelu, ne pracího prášku, protože ten by mohl na teniskách zanechat nežádoucí skvrny.

Ďalšie články z kategórie Pračky

Vaše hodnocení:
(91.4%)