Ako testujeme?

Test Magazín vytvára odborné porovnávacie testy a nezávislé recenzie so širokým zastúpením rôznych produktov. Cieľom porovnávacích testov a recenzií je spotrebiteľovi ponúknuť objektívny názor a adekvátne hodnotenie produktu na základe relevantných dát. Všetky parametre a vlastnosti produktov posudzujeme individuálne a férovo s ohľadom na cenu i kvalitatívnu triedu produktov. Každý redaktor – špecialista postupuje podľa vopred stanovených kritérií a odbornej metodiky testovania, ktorá je zárukou transparentného hodnotenia. Prečo sú naše testy produktov naozaj dôveryhodné?

Detailné oboznámenie sa s kategóriou produktov

To, čo by ste vy inak robili celé hodiny a možno aj dni – robíme my za vás. Naši špecialisti precízne analyzujú všetky podstatné technické parametre, vlastnosti či funkcie v rámci konkrétnej kategórie produktov. Zaujímajú sa o tie najdôležitejšie informácie, ktoré môžu výber a následný nákup spotrebiteľa ovplyvniť. Redaktori študujú odborné zahraničné i tuzemské testy, na základe ktorých získavajú o produktoch detailnejšie poznatky, ktoré využívajú pri ďalšom procese tvorby testov či recenzií. Komunikujeme tiež so samotnými výrobcami, predajcami a ďalšími spotrebiteľskými portálmi a organizáciami.

Určenie hodnotených parametrov

Hodnotené parametre sú pre samotný porovnávací test či recenziu najdôležitejším faktorom. V našich testoch vytvárame samostatné kategórie hodnotených parametrov, ktoré majú na výsledné hodnotenie väčší či menší vplyv. Tieto kritériá stanovujeme na základe spotrebiteľských požiadaviek, ktoré určujú odborné testovacie organizácie (napr. dTest) vo vlastných skúškach kvality. Hodnotené parametre a ďalšie kritériá žiadny z produktov nezvýhodňujú ani nediskvalifikujú.

Skutočné produkty, odborné testy a reálne skúsenosti zákazníkov

Rukami našej redakcie prejde každoročne množstvo reálnych produktov, ktoré podrobíme spotrebiteľským testom. Produkty sú nám bezodplatne poskytnuté len za účelom testovania. Žiadny e-shop, výrobca ani predajca nie je pri testovaní zvýhodnený. Samozrejme, pri cenovo nákladných produktoch (televízory, chladničky, bicykle, práčky a pod.) nie je kapacitne možné ich reálne podrobiť spotrebiteľskému testu. 

V takom prípade vychádzame z dát, ktoré pochádzajú z databáz platených testov spotrebiteľských organizácií alebo užívateľských recenzií na českých i slovenských portáloch, napr. Heureka.sk/cz, Alza.sk/cz, Mall.sk/cz a iné. Produkty do porovnávacích testov vyberáme po detailnom prieskume domáceho i zahraničného trhu.

Aktuálny výber produktov

Naším cieľom nie je ani náhodou vybrať tie najpredávanejšie či najlacnejšie produkty. Rok čo rok na trh pribúdajú nové modely v rôznych kategóriách produktov. Je pre nás preto dôležité, aby sme držali krok s dobou a výber produktov v pravidelných intervaloch aktualizovali. Takisto v rámci porovnania v pravidelných cykloch pridávame nové testované či alternatívne produkty.

Záverečné a nezaujaté hodnotenie

Po detailnom oboznámení sa s kategóriou produktov, štúdiu parametrov, určení hodnotených kritérií, výbere produktov a následnom testovaní je na mieste zaujať stanovisko. Finálny verdikt v prípade porovnávacích testov je objektívny a vychádza z vopred stanovených hodnotených parametrov a výsledkov porovnania. V prípade recenzie okrem posudzovania relevantných kritérií redaktor tiež poskytuje svoj osobnýnázor na konkrétny produkt, aby spotrebiteľ získal ešte lepší a detailnejší obraz o danom výrobku.

Výsledné hodnotenia našich testov nie sú názorom odborných testovacích organizácií, a aj preto nemôžeme garantovať záruku kvality jednotlivých výrobkov. Cieľom je predovšetkým poskytnúť spotrebiteľovi odborné, reálne a zároveň nezaujaté zhodnotenie. Upozorniť na kvalitu – nekvalitu produktu a jeho pozitívne či negatívne vlastnosti, a to práve špecialistom, ktorý presne vie, ktoré parametre si pri hodnotení produktu všímať.