Nejčastější poruchy pračky

Nejčastější poruchy pračky: je příliš hlučná, nevypouští nebo neohřívá vodu, neždímá, buben se netočí

Praní prádla je odjakživa součástí každodenního života. V dnešní době někteří využívají služeb čistírny, ale většina z nás spoléhá na domácí pračku. Ta v podstatě prací proces udělá za nás, ale tak jako každé jiné zařízení, resp. spotřebič i pračka se může velmi snadno pokazit. V článku přinášíme přehled nejčastějších poruch praček a jejich předpokládané příčiny, které se někdy dají opravit svépomocí, ale jindy je vhodné obrátit se na autorizovaný servis.

Publikované: 25.01.2023
Aktualizované: 22.05.2023
Obsah článku:

Nezáleží na tom, jestli máte doma pračku s předním nebo s horním plněním, zda vlastníte model LG, Whirlpool, Electrolux, Beko, Bosch nebo Gorenje, problémy se dříve či později objeví. Často souvisí s opotřebováním materiálů, ale také s nedůsledným čištěním spotřebiče. Jak si s nejčastějšími poruchami pračky poradit?

Pračku nejde zapnout

Zapnutí pračky je základním krokem v pracím procesu. Pokud ji nelze zapnout, příčinu lze nalézt hned na několika místech. V první řadě se může jednat o poruchu elektrického zdroje, přičemž je třeba zkontrolovat pojistky zodpovědné za příslušný elektrický obvod, ve kterém je pračka zapojena. Chyba může být i v elektrické zásuvce, ze které spotřebič čerpá „šťávu“. Nejprve zkuste zapojit pračku do jiné. Pokud se pračka zapne, původní zásuvku je třeba co nejdříve opravit.

Chyba může tkvět i v samotném spotřebiči. Při přehřátí motoru se pračka automaticky vypne. Takto se motor může zchladit a následně znovu naběhne bez problémů. V případě opakujícího se problému je třeba volat servisního technika. Jednou z interních příčin, proč pračku nelze zapnout, může být poškozen dveřní zámek. Nejde o pružinovou součástku otevírání dveří, ale spíše o elektromechanický systém zodpovědný za bezpečné zajištění dveří v průběhu praní. Pokud je tento systém vadný, pračka neregistruje zavření dveří, a tedy se nezapne. V tomto případě je třeba volat technika.

Pračku nejde zapnout

Pračka vyhazuje pojistky

I v případě této poruchy se může jednat o externí, ale i interní příčiny. Vyhození pojistek je běžným výsledkem přetížení jističe, resp. používání slabého jističe. Pokud zapnutí pračky konstantně vyhazuje pojistky, je třeba jistič vyměnit za silnější, nebo rozdělit domácí elektrický obvod na více okruhů, aby k přetížení domácími spotřebiči nedocházelo. V případě, že nejste elektrikářem a ani se v elektrických obvodech nevyznáte, doporučujeme nechat tuto práci na odborníky.

Když pračka vyhazuje pojistky, může docházet ke zkratu. Problém v tomto případě je třeba hledat jednak v elektrickém kabelu nebo v zásuvce, do které je spotřebič zapojen, ale také v motoru spotřebiče či v topném tělese. Zkrat může přirozeně způsobovat také unikající voda. V některých případech postačuje vizuální kontrola správného fungování jmenovaných komponent, jindy je třeba odpojit topné těleso a změřit odpor mezi vývody, ale každopádně je lepší spolehnout se na technika.

Pračka nedokončí zvolený program

Dochází v případě vaší pračky k situaci, že zpočátku vše funguje správně, pračka čerpá vodu, pere, ale pak se najednou zastaví a program nedokončí? Nejprve zapněte ždímání, abyste následně mohli nedoprané prádlo vyjmout z pračky. Potom hledejte příčinu. Ta se mnohdy skrývá za banálním odůvodněním zvaným „hmotnostní přetížení pračky“. Inteligentní senzor automatických praček je nastaven tak, aby signalizoval překročení hmotnostní normy. Tehdy stačí vybrat přebytečné prádlo a program znovu spustit.

Zvolený program se nedokončí v procesu vypouštění? Problém pravděpodobně způsobuje buď ucpaný filtr, nebo cizí předmět nacházející se v čerpadle pračky. Tehdy je třeba přistoupit k důkladnému pročištění filtru, resp. odstranění předmětu narušujícího správný chod čerpadla. Naopak porucha během ohřevu vody naznačuje, že příčinou nedokončení programu je poškození topného tělesa, případně jeho zanesení vodním kamenem. V případě, že moderní pračka na displeji žádný vadný kód nesignalizuje, a tedy ani jedna z uvedených příčin není váš případ, problém hledejte v elektronice. S její opravou se obraťte na servisního technika.

Pračka nedokončí zvolený program

Pračka pere déle, než by měla

Délka trvání praní závisí v první řadě na zvoleném programu, avšak v případě, že pračka pere déle než obvykle, je to náznak jisté poruchy. Nejprve zkontrolujte, zda něco nestojí za blokací přívodu vody. Mírný nebo nesouvislý přívod může způsobovat nízký tlak vody, ucpané vodovodní potrubí, ale také ucpání přívodové hadice či filtru pračky. Náprava této poruchy vyžaduje důkladné pročištění ucpané komponenty. Pokud voda zůstává v pračce, což zabraňuje spotřebiči přepnout do režimu odstřeďování, příčinou bude blokace odpadní hadice.

V případě, že pračka opakovaně nasává a vypouští vodu, a tudíž nedochází k dodání optimální hladiny vody potřebné ke spuštění praní, chyba bude v nesprávném napojení pračky na kanalizační potrubí. Problém vody v bubnu pračky mnohdy tkví i ve vadném snímači hladiny vody. Pokud je vody dostatek, ale neohřívá se na požadovanou teplotu, prací program také neproběhne podle představ. Příčinu je proto třeba hledat za pomoci technika v topném tělese nebo termostatu spotřebiče. V případě, že se buben pračky nonstop otáčí, případně zamrzne, v lepším případě jde o přetížení prádlem, ale v horším o poruchu elektroniky.

Dvířka pračky nelze po dopraní otevřít

Zablokování dvířek pračky je velmi běžnou poruchou, která má řadu různých příčin. V první řadě je třeba zkontrolovat, zda jste náhodou neaktivovali dětskou pojistku. Naznačí vám to kontrolka dětské pojistky. Dvířka se mohou uzavřít i z bezpečnostních důvodů, a to v případě některých programů, které doslova drží dvířka zavřená několik minut po skončení. Tuto skutečnost vám dá také na vědomí kontrolka ve tvaru zámku. Počkejte maximálně 20 minut a znovu zkuste dvířka otevřít.

Zaseknutá elektronika může být jednou z příčin, proč nelze po dopraní otevřít dvířka pračky. Zkuste spustit program znovu, nebo nastavte jen určitou část z něj, což by potenciálně mělo po skončení umožnit otevření dvířek. Má vaše pračka program přidání prádla v průběhu praní? Zapněte jej, protože tato funkce vám možná odblokuje přístup do pračky. Pokud žádná z těchto metod nezabírá, pokuste se o restartování pračky za pomoci v manuálu uvedené kombinace tlačítek na restart či vypojením pračky z elektrické sítě a jejím opětovným zapojením po 10 minutách.

Dvířka pračky lze otevřít i mechanicky, ale nikdy ne násilím s pomocí nářadí. Zkuste je důkladně zatlačit, jako kdybyste je chtěli řádně přivřít, a následně zkuste otevřít. Dvířka mohou zůstat zablokována i pro stále napuštěnou vodu, kterou se vám podaří vypustit spuštěním krátkého programu pro zbavení se přebytečné vody. V případě, že ani to nepomůže, zavolejte servis. Technik nemusí přijít ten den, tehdy po 12 hodinách spusťte krátký program jako prevenci před zplesnivěním uzamčeného prádla.

Dvířka pračky nelze po dopraní otevřít

Pračka se během praní nadměrně hýbe

Mírné pohyby pračky nebo její vibrování v době chodu se pokládá za normu. Špatným znamením je hlučné kolísání ze strany na stranu a samovolné přesouvání se pračky po podlaze. Prvním nejpravděpodobnějším vysvětlením je nevodorovné umístění pračky na zemi. Tento fakt lze zkontrolovat za pomoci vodováhy. Problém jednoduše vyřešíte upravou nastavení nožiček, aby umístění pračky na zemi splňovalo požadovaná kritéria.

Tuto poruchu automatické pračky může způsobovat její přetížení, což vyvádí spotřebič z rovnováhy. Problém vyřešíte jednoduchým rozdělením prádla na menší dávky. Chybou může být i samovolné odpojení některé ze závěsných pružin, které upevňují buben pračky. Řešením je opětovné upevnění dané pružiny. Pokud došlo k jejich poškození, je nutná jejich okamžitá výměna.

Pračka je příliš hlučná

Nevybalancované nožičky pračky způsobují nejen nadměrný a nepřirozený pohyb pračky, ale také nadstandardní hluk během praní. Ten může mít na svědomí porucha vnitřního komponentu pračky, jako například motoru, přičemž v tomto případě je opět potřebná pomoc autorizovaného servisního technika.

Nejběžnější příčinou, proč je pračka příliš hlučná, je cizí předmět zaseknutý někde uvnitř spotřebiče. Zapadlý může být na několika místech, a to například v bubnu, ve filtru, v čerpadle nebo odpadní hadici. Zvuk, který pračka vydává, se liší na základě místa výskytu cizího předmětu. Objekt zapadlý v odpadní hadici se z pračky ozývá jako zvuk podobný klikání nebo zurčení. Bzučení a vibrování naznačuje, že něco narušuje běžný chod čerpadla pračky.

Pračka je příliš hlučná

Pračka zapáchá

Tmavé a vlhké prostředí uvnitř pračky je přirozeným útočištěm bakterií a plísní, což často způsobuje, že pračka zapáchá. Příčinou může být nejen zanesené těsnění dveří, které je třeba pravidelně čistit, ale také neprůchozí hadice vytvářející ideální poměry pro tvorbu plísně a množení bakterií. Smrad vycházející z nitra pračky způsobují zejména nahromaděné bakterie a nečistoty z důvodu konstantního praní ve studené vodě, zanechávání zbytků čistícího prášku v pračce nebo v zásobníku určeném pro tento prací prostředek. Regulární čištění prostřednictvím zapnutí prázdné pračky na 90stupňovém programu je ideálním řešením.

Další z možných příčin, proč se z vaší pračky šíří zápach, je zanesený filtr vypouštěcího čerpadla. Ten je také třeba čistit alespoň jednou měsíčně. Zaseknuté předměty a nánosy nečistot ve filtru minimalizují průtok vody, čímž vzniká optimální prostředí pro plísně a bakterie uvnitř vaší pračky. Pravidelná údržba spotřebiče ve formě čištění je pro vyřešení, resp. předcházení této poruchy velmi důležitá. Pokud z pračky vychází hořlavý smrad, ihned spotřebič vypněte a odpojte z elektrické sítě. Možné je totiž přetržení řemene motoru, což vyřeší jen odborník.

Prádlo je po dopraní dotrhané

Tuto poruchu pračky má jmenovitě na svědomí lidský faktor. K trhlinám a dírám na prádle často dochází pro nesprávné nastavení rychlosti otáčení, ale také přetížení pračky nadměrným množstvím prádla, což zvyšuje pravděpodobnost zachycení tenkých, citlivých kousků o zipy a knoflíky. Jednak je tedy třeba snížit dávku praného prádla, jednak přetřídit oblečení, abyste zamezili poškození citlivých kusů pevnými aplikacemi na zbytku praného prádla.

Problém s dotrhaným či jinak znehodnoceným prádlem může opět způsobovat cizí předmět zapadlý v pračce. Například zapomenutý kus ostrého plastu dokáže nadělat během praní velkou škodu na jemných, tenkých kouscích prádla.

Prádlo je po dopraní dotrhané

Pračka nenapouští vodu

Pokud pračka nenapouští vodu, primárně byste měli zkontrolovat, zda nemáte uzavřený přívod vody. A to jednak kohoutek zabezpečující přívod vody do pračky, jednak celkový přívod do domu. Pokud jsou oba otevřené, zkuste zkontrolovat, zda není některý z přívodů zanesen nečistotami. Tehdy je nutné nutně přistoupit k vyčištění filtru. Problém může tkvět i ve stavu přívodové a odpadní hadice, které jsou často zalomené, případně ucpané. Všechny tyto uvedené poruchy pračky lze eliminovat svépomocí.

Pomoc odborníka vyžaduje porucha na řídící jednotce, která způsobuje, že pračka nenapouští správně vodu. Nejde o banální chybu, kterou lze napravit bez předchozích zkušeností a odborných znalostí. Totéž platí i v případě nízkého, resp. nedostatečného tlaku v rozvodu vody. Abyste otestovali, zda je příčina opravdu spojena s tlakem vody, zkuste do kbelíku pustit vodu z naplno otevřeného přívodu. Pokud je v něm dostatečný tlak, za minutu by mělo vytéct až 10 litrů vody.

Pračka neohřívá vodu

Cítíte během praní, že z pračky nesála teplo, přičemž po praní vytáhnete ze spotřebiče studené prádlo se skvrnami? Je více než jisté, že se jedná o poruchu automatické pračky neohřívající vodu. Příčiny se různí od nejjednodušších až k těm komplikovanějším. Příliš mnoho pracího prášku způsobí plavání topného tělesa v pěně, to následně nemůže dostatečně ohřát vodu. Na zmíněném topném tělese se také může nacházet nadměrné množství vodního kamene, což způsobuje disfunkci komponenty určené k ohřívání vody. Odstraňování vodního kamene z pračky byste proto měli zařadit do vašeho čtvrtletního čistícího plánu spotřebičů.

Kromě lidského faktoru, který způsobuje nepřiměřenou funkčnost topného tělesa, může docházet k vážnějším poruchám této součástky, což moderní automatické pračky signalizují chybovým kódem na displeji. Oprava vyžaduje odbornou ruku. Rozbitý termostat je také jednou z příčin, proč pračka neohřívá vodu. Jelikož nefunguje správným způsobem, nedokáže správně vyhodnotit teplotu vody, a tudíž ji nepřizpůsobuje podle potřeby. I tuto situaci nejlépe vyřeší servisní technik.

Pračka neohřívá vodu

Pračka nevypouští vodu

V tomto případě je nutno nejprve nouzově vypustit veškerou nadbytečnou vodu z pračky a následně řešit příčinu vody v bubnu. Příčina většinou tkví v jednom ze tří podstatných komponentů pračky. Buď je ucpaný odtokový filtr, který je třeba hned zbavit nečistot, nebo může být ucpaná samotná odtoková hadice. Hadici je nutno ihned vypláchnout a stejně tak i sifon pračky. V uvedené situaci se doporučuje vyčistit i odpad ve zdi, který je přirozeně zanesen nečistotami.

Zaseknuté čerpadlo také může způsobovat disfunkci vypouštění vody na začátku programu. Čerpadlo totiž patří k součástkám, které jsou velmi citlivé na nečistoty. Vrtule čerpadla je nejčastěji zanesena vlasy, nitěmi z oblečení, zbytkovými zvířecími chlupy na prádle, knoflíky a mincemi. Po jejich odstranění je třeba se ujistit, zda je komora opravdu vyprázdněna. Tehdy čerpadlu už nic nebrání ve volném protáčení. Pokud závada pračky nadále přetrvává, obraťte se na servis.

Z pračky vytéká voda

Při vytékající vodě nebude vaším největším problémem jen mokrá podlaha, ale také možné riziko zkratu z důvodu střetu vytékající vody s napojením spotřebiče na elektrickou síť. Zpočátku je třeba identifikovat, zda voda teče zepředu, nebo ze zadní strany pračky. Příčinou vytékání vody během praní z přední části pračky bude opotřebovaná těsnící guma dvířek. Uvolněné a časem zdeformované těsnění je nutno vyměnit, abyste se vyhnuli dalším zbytečným výtokům vody.

Voda vytékající z pračky zezadu značí poruchu přívodové nebo odpadní hadice. Pomůckou ke zjištění, se kterou hadicí je opravdu problém, je fakt, že pokud z pračky vytéká voda jen během točícího cyklu, vadná bude odpadní hadice. Každopádně však záleží na vážnosti problému. Nejprve je třeba zkontrolovat řádné nasazení hadic a těsnění při přívodu vody, přičemž v případě starých, zlomených či poškozených hadic je nutná okamžitá výměna. Větší únik vody může způsobovat zanesení kterékoli z hadic vodním kamenem. Proto je zapotřebí preventivní, pravidelné čištění pračky.

Z pračky vytéká voda

Pračka nezprostředkovává aviváž či prací prostředek

Pokud v zásobníku vaší pračky zůstává po doprání reziduum aviváže či pracího prášku, je třeba zásobník vyčistit, aby nedošlo k možnému ucpání trysek pro přívod vody nad zásobníkem. Vyjmutý zásobník byste měli nechat odmočit v teplé vodě, přičemž následně kartáčkem vymýt nánosy pracího gelu a prášku. Menší otvory a trysky v přihrádce vyčistíte nejlépe párátkem. Následně celý zásobník opláchněte vodou. Nezapomínejte, že je třeba nečistot zbavit i místo zásobníku v pračce. Některé moderní automatické pračky mají samočisticí zásobníky, ale pokud jej vaše nemá, pověnujte se jeho čištění alespoň jednou měsíčně. Pračka vám jistě poděkuje účinným praním.

Pračka nežmyká

Jednou z nejčastějších poruch praček je disfunkce ždímacího procesu. Způsobovat ji může hned několik věcí. Přetížení pračky je jednou z nich. Větší kusy prádla, například koberce, deky, polštáře, často pračka nechce ždímat, tehdy doporučujeme zastavit program, vybrat prádlo a přerozdělit je do více menších pracích dávek. Případně můžete využít služeb nejbližší čistírny. Pokud pračka neždívá prádlo, naznačovat to může chybnou funkčnost výtokové hadice, a tedy její ohnutí nebo ucpání. Ucpané může být i odpadní potrubí.

Problémy se zanesenou odpadní hadicí lze vyřešit odpojením pračky z elektrické sítě a hadice ze samotného spotřebiče, přičemž následným manuálním výtokem pračky, odblokováním hadice a vyčištěním filtru zabezpečíte opětovnou průchodnost odtoku pračky. Nenacházíte problém s hadicí? Může se jednat o vážnější poruchu motoru, čerpadla nebo elektroniky, což již vyžaduje zásah odborníka.

Buben pračky se netočí

Pračka je zapnutá, elektromotor hučením hlásí svůj správný provoz, ale buben pračky se netočí? Hodně závisí na druhu motoru vaší pračky, a tedy zda je klasický, poháněný přes řemen, nebo s přímým pohonem. V případě klasického motoru může totiž jít o spadlý nebo prasklý klínový řemen, který spojuje buben s motorem. Uvolněný řemen stačí opětovně nasadit na malou řemenici motoru a poté na velkou řemenici bubnu. Popraskaný nebo přetržený řemen je třeba okamžitě vyměnit.

Klasický motor přenáší elektřinu pomocí uhlíků. V případě, že se do pračky napouští voda, ale buben se neotáčí, půjde o opotřebované uhlíky. Zlomený nebo prasklý jeden uhlík stačí jednoduše vyměnit. Dochází-li k začernění motoru a uhlíky jsou viditelně krátké, je nutné je okamžitě všechny vyměnit. Moderní pračky řemen ani uhlíky nemají, ale mají displej, který v případě poruchy pračky signalizuje chybový kód. Netočení bubnu může způsobovat porucha motoru, která se objeví na displeji pračky. Pokud se na displeji nezobrazí žádná chyba, problém bude se samotnou elektronikou.

Také může dojít k zaseknutí bubnu pračky, a to pro cizí předmět, který se dostal dovnitř spotřebiče. Většinou jsou to mince, sponky nebo klíče zapomenuté v kapse kalhot. V tomto případě je vhodné ručně vyzkoušet, jestli se buben točí. Pokud drhne, případně se netočí vůbec, je nutno objekt co nejdříve dostat z pračky ven.

Buben pračky se netočí

Buben pračky zadrhává

V případě automatických praček může docházet k tzn. zadrhávání bubnu pračky, což způsobuje ve většině případů zapadlý předmět. Ten můžete z pračky dostat bez pomoci servisního technika odstraněním krytu z montážního otvoru, čímž se dostanete pod buben, ale také demontováním topného tělesa, což vám vytvoří dostatek prostoru, abyste se dostali k místu, kde se předmět zachytil. Nejvhodnější je v tomto případě se obrátit na servis, aby nenastal problém s navrácením pračky do původního stavu.

Uvolněný buben pračky

V případě této poruchy automatických praček je určitá vůle bubnu v pořádku, avšak přehnané klepání a bouchání bubnu pračky při ždímání je varovným signálem. Příčinou mohou být již výše uvedené pružiny, které jsou k dispozici pro volný pohyb bubnu pračky do všech stran, přičemž také tlumí nadměrný pohyb a hluk. I jen jedna uvolněná pružina způsobí bouchání bubnu při odstřeďování. Tento problém můžete vyřešit svépomocí vizuální kontrolou a opětovným zafixováním uvolněné pružiny.

Problém uvolněného bubnu pračky nemusí tkvět v závěsných pružinách, může jít o opotřebované ložisko. Ty jsou pro otáčení bubnu vystaveny vysokým odstředivým rychlostem, a tudíž se rychleji opotřebují. Ložiska pračky jsou velmi důležitou součástí vaší pračky, a proto byste je neměli měnit bez pomoci odborníka.

Otázky a odpovědi – FAQ

V článku jsme se snažili popsat nejčastější poruchy praček, se kterými se můžete kdykoli během praní setkat. Uvedli jsme také jejich nejpraktičtější řešení, přičemž v sekci otázek a odpovědí jsme zodpověděli několik nejběžnějších otázek o všeobecné údržbě praček. Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Neváhejte své otázky položit v sekci komentářů. Snažíme se odpovědět co nejdříve.

V první řadě je třeba odpojit pračku z elektrické zásuvky. Připravte si nádobu na vypuštění vody ke spodnímu panelu pračky, jehož otvor se většinou nachází v levém/pravém rohu. Vytažením nouzové hadice a otevřením jejího uzávěru vypusťte vodu do nádoby. Hadici po skončení vypouštění opětovně uzavřete a vložte zpět do spodního panelu pračky.

Nachází se většinou také v levém nebo pravém dolním rohu pračky za malým krytem. Po jeho odklopení můžete vyšroubovat filtr. Dbejte na čistotu, kterou zajistíte položením hadru a nádoby na zem k zachycení vytékající vody. Filtr vyčistěte pod tekoucí vodou a ručně povytahujte zaseknuté nitě oděvů a vlasy. Filtr čistěte cca každé 3 měsíce. V případě, že jste majiteli chlupatých zvířátek, doporučujeme zvýšit počet čištění.

Důležitá je minimalizace jejich výskytu za pomoci pravidelné údržby, a tedy čištěním pračky (vnitřku, hadic, filtru...). Nikdy pračku nepřetěžujte prádlem a nadměrným množstvím pracích prostředků. Prádlo vždy před vložením do pračky zkontrolujte, zda neobsahuje cizí předměty, kapesníky apod. Také si dávejte pozor na všechny záležitosti spojené s elektrickým obvodem, do kterého je pračka napojena.

Ďalšie články z kategórie Pračky

Vaše hodnocení:
(91%)

Komentáre
Anton 02.Jan.2024

Dobrý den, pračka Electrolux při ždímání a vypouštění nadměrně vrčí. Všechny 4 lopatky bubnu mají asi 1mm vůlí. Dají se nějak upevnit?

Odpovedať

Linda Sigmundová 22.Feb.2024

Dobrý den, máme kombinovanou pračku se sušičkou. Po doprání naběhla sušička, ale zůstal stejný čas, netočil se buben, objevila se hláška E8, což má být zadrhnutý buben. Prádlo jsme vyndali, buben protočili, nikde nedrhl, důkladně jsme propláchli. Poté jsem pustila program máchání a ždímání s prázdným bubnem, vše v pořádku, program doběhl, jak měl.
Dala jsem tedy do pračky prádlo, znovu pustila máchání a odstřeďování - buben se netočí, ozývají se opakované krátké zvuky, jakoby se pračka snažila napouštět... co s tím? Předem děkuji.

Odpovedať

redakce Testmagazin.cz 03.May.2024

Dobrý deň,
nenapísali ste, o akú značku ide. Podľa toho jednoducho zistíte, čo hláška E8 znamená. Či už na stránke výrobcu, alebo v priloženom návode na použitie.