Nejčastější poruchy kávovarů

Nejčastější poruchy a chybové kódy kávovarů DeLonghi, Philips, Krups, Dolce Gusto a Jura

Tekutý dodavatel energie, nebo jednoduše káva, je součástí každodenního života nejednoho člověka. Během pandemie byli milovníci kávy odkázáni na přípravu domácí kofeinové dávky. Množství lidí si v té době pořídilo kávovary různých značek, velikostí a úrovní složitosti obsluhy, a oddaly se novému trendu zhotovování lahodných kávových nápojů v pohodlí domova.

Publikované: 06.04.2023
Aktualizované: 12.06.2023
Obsah článku:

Nicméně, jako každý jiný spotřebič, i kávovar se může časem pokazit, a proto je důležité, abyste porozuměli signálům, které se vám snaží odkomunikovat. Zlatým pravidlem je vždy si uchovat výrobcem přiložený manuál, který v takových situacích slouží jako rychlá záchrana. Každý kávovar je jiný, a proto vyžaduje individuální přístup popsaný výrobcem ve zmíněném návodu. Právě poruchám a chybovým kódům je v nich většinou věnována nejdelší kapitola. V nejbližších odstavcích vám shrneme nejčastější poruchy kávovarů, ale také chybové kódy kávovarů a jejich signalizaci v závislosti na značce, resp. typu stroje.

Kávovar netlačí vodu, uniká z něj voda, je hlučný

Někdy se může zdát, že se poruše spotřebiče nevyhnete ani tehdy, když jej používáte zřídka, ale ani v případě, že běží ve vaší domácnosti pravidelně každý den. Zlatá střední cesta v souvislosti s životností a plnou funkčností kávovarů také neexistuje, a právě proto byste si měla dát záležet zejména na pravidelné údržbě. Slouží totiž jako prevence před častými poruchami.

Kávovar se nezapíná

V případě, že se váš kávovar nezapíná, pravděpodobně půjde o poruchu související s elektřinou. Vyplatí se proto zkontrolovat zdroj přiváděné elektrické energie, tedy pojistku, zásuvku, kabel elektrické zástrčky kávovaru, ale také samotnou zástrčku. Všechny tyto součástky společně pracují na řádné funkčnosti vašeho spotřebiče. Zkontrolujte, zda nedošlo k viditelnému opotřebování kabelu formou zalomení, potrhání či jiného poškození, které brání v provozu stroje.

Pokud by porucha souvisela s nefunkční zásuvkou, zjistíte to jednoduchým testem zapojení spotřebiče do jiné zásuvky. V případě, že se kávovar bez problémů zapne, víte, že problém je s původní zásuvkou, nikoli se samotným kávovarem. K poruše elektrické sítě v domácnosti doporučujeme přivolat odborníka, abyste se vyhnuli větším nežádoucím problémům.

Nejčastější poruchy kávovarů

Kávovar se nezahřívá

Pokud se váš kávovar nezahřívá, nejdůležitější je v první řadě zkontrolovat topné těleso, které má na starosti celý topný systém kávovaru. Ovšem tato součástka má i další komponenty, které podporují její funkci. Jmenovitě je to termostat a tepelná pojistka. Zatímco topné těleso produkuje potřebné teplo, termostat reguluje, jak často se samotné těleso zapne a vypne. Pokud je tedy chyba v kterémkoli z těchto komponentů, ohřev stroje nebude fungovat správně. V případě poruchy topného tělesa kávovaru je nutná okamžitá výměna součástky. Totéž platí i pro tepelné pojistky. Na druhé straně však chybu termostatu lze odstranit resetováním pomocí jednoho tlačítka nacházejícího se na této součástce kávovaru.

Kávovar má slabý nebo nemá žádný průtok vody

S touto častou poruchou kávovarů přirozeně souvisí vodní okruh spotřebiče. Voda je podstatnou součástí přípravy dobré kávy, a proto je důležité, aby všechny součástky vykonávaly svoji funkci účinně a efektivně. Pokud přes kávovar neproudí voda, nebo proudí jen velmi slabě, měli byste zkontrolovat, zda vůbec do stroje nějaká voda přitéká.

Důležité je ujistit se, zda nedošlo k poškození vodních ventilů, případně zda se některá součástka zodpovědná za distribuci vody nezanesla vodním kamenem. Nejčastější příčinou poruch průtoku vody v kávovarech zvykne být právě nahromaděný vodní kámen v některé části spotřebiče. Vodní kámen se většinou vyskytuje v blízkosti těch částí kávovaru, které během provozu dosahují vyšší teploty. Abyste předešli této časté poruše, doporučuje se kávovar pravidelně čistit a odvápňovat. Většina kávovarů disponuje tlačítkem, resp. funkcí, která celý proces čištění provede s vaší minimální pomocí.

Z kávovaru uniká voda

Uniká z vašeho kávovaru voda? Pravděpodobně půjde o poškození zásobníku na vodu, hadiček vedoucích vodu uvnitř kávovaru nebo jejich spojnic. Na vině však může být i odtok. Právě ucpání nebo prasknutí některé z těchto součástek kávovaru může způsobit, že se voda nahromadí tam, kde nemá, přičemž následně dochází k nechtěnému úniku vody ze spotřebiče. V případě zjištěného poškození výše zmíněných komponentů je nutná jejich okamžitá výměna, aby se předešlo dalším poruchám jiných částí stroje. Pokud jde „jen“ o ucpání, je třeba ihned provést důkladné pročištění příslušné součástky kávovaru.

Z kávovaru uniká voda

V parní tryze není tlak

Často dochází u kávovarů k problému, že v parních tryskách chybí potřebný tlak. Poruchu většinou zapříčiňuje zablokování těchto částí kávovaru. Abyste se problému zbavili, řádně pročistěte problematickou součástku, ale také preventivně zařaďte její pravidelné čištění do svého rozvrhu, pokud tak nečiníte, a to po každém použití kávovaru.

Hlučné čerpadlo kávovaru

Velký hluk, který vydává čerpadlo kávovaru, může mít na svědomí chybějící voda v nádrži, což způsobuje, že čerpadlo táhne jen vzduch, a tedy by to vysvětlovalo nadměrnou hlučnost. V případě, že jste vodu kávovaru dodali, ale přece čerpadlo neutichá, problém může být s tloušťkou namletí kávových zrn. Zvolte proto jemnější mletí kávových zrn. Pokud hlučná porucha kávovaru přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.

Detekce kávy v zásobníku na kávu selhala

Kávovar hlásí, že v zásobníku na kávu nenachází žádnou kávu, ale vy víte, že jste ji tam před pár vteřinami dávali? Příčina se s velkou pravděpodobností skrývá za stavem, v jakém jste kávová zrna do kávovaru vložili. Navlhlá kávová zrnka totiž kávovar nepřijme. Kávová zrna tedy zatím vyndejte a nechte je řádně vysušit předtím, než je opětovně vložíte do kávovaru.

Právě kvůli této časté poruše byste se měli zamyslet nad tím, kde skladujete kávové boby. Vlhkost mohou totiž kávové boby nabýt v případě, že je skladujete v chladničce nebo v mrazničce. Doporučuje se je uchovávat ve vzduchotěsných obalech, kde se uchovává potřebná suchost. Tyto obaly s kávou byste pak měli uskladnit na místech, která nejsou vystavena světlu a vysokým teplotám.

Kávovar nádoba na kávu

Mlýnek na kávu je zapnutý, ale nedochází k mletí kávy

Pokud se snažíte umlít kávu, ale k tomuto úkonu z nějakého důvodu nedochází, pravděpodobně jste nastavili stupeň mletí na příliš jemné, což způsobuje, že se nože mlýnku v kávovaru navzájem dotýkají, a tudíž nedochází ke zpracování samotné kávy. Poruchy se zbavíte jednoduchým nastavením mlýnku na hrubší stupeň mletí. Pokud se ani tak nic nestane, problém bude vážnější, a je proto třeba kontaktovat servis.

Chybové kódy a signalizace chyb jednotlivých značek kávovarů

Každý výrobce spotřebičů má svá přístup k systému chybových kódů. Jinak tomu není ani v případě kávovarů, u nichž signalizace často závisí na displeji, resp. zda jím vůbec disponují a jak moc jsou tyto panely přepracovány. Mnoho závisí také na typu samotného kávovaru, protože například takový kapslový kávovar neobsahuje všechny součástky, které má poloautomatický kávovar. To ve zkratce znamená, že kávovar na kapsle nemá všechny poruchy a chybové kódy totožné s poloautomatickými kávovary.

V případě chybových kódů a signalizací jsou kapslové kávovary většinou odkázány na systém hlášení chyb, ale i podávání zpráv o procesních úkonech prostřednictvím LED diod. Některé však disponují malým displejem, na kterém se zobrazí chybové kódy, jejichž vysvětlení si můžete vyhledat v příslušném návodu ke spotřebiči. Samozřejmě, za předpokladu, že jste si jej pečlivě odložili.

Čím je kávovar propracovanější, tím precizněji informuje o určité poruše. Automatické a poloautomatické kávovary signalizují poruchu prostřednictvím displeje, na kterém se zobrazí příslušné ikonky nebo kódy, které mají své vysvětlení i řešení. Některé spotřebiče zase pracují formou upozornění na poruchu kávovaru pomocí celých slovních spojení vypsaných na displeji stroje.

Chybové kódy kávovarů Philips

Kávovary značky Philips a Saeco mají podobnou signalizaci poruch kávovarů a chybové kódy, a to zejména kvůli tomu, že ještě v roce 2009 došlo k odkupu italské společnosti Saeco známou firmou Philips. Novější modely automatických kávovarů obou značek již upozorňují na poruchy zobrazením číselných kódů, ale i varovných piktogramů na displeji. Tak lze snáze pochopit, zda má kávovar prázdný zásobník na vodu, chybějící kávové boby v násypce na kávu, nebo přístroj zaregistroval vzduch tam, kde by se neměl vyskytovat.

Některé modely těchto kávovarů využívají varovnou ikonku montážního klíče s příslušným chybovým kódem, na jehož základě je v manuálu možné nalézt příčinu poruchy a její případné řešení. Na displeji vašeho kávovaru Philips nebo kávovaru Saeco se mohou zobrazit následující chybové kódy.

 • 01násypka na kávu je ucpaná samotnou kávou nebo jiným objektem. Potřebné je co nejdříve překážku odstranit a kávovou násypku před opětovným použitím vyčistit.
 • 02 – chybový kód kávovaru Philips, resp. Saeco signalizuje, že samotný stroj nedokáže identifikovat problém, ale přesto k detekci jisté poruchy spotřebiče došlo. V tomto případě je lepší se obrátit na výrobce nebo autorizovaný servis.
 • 03kávovar zaregistroval nepromazanou varnou sestavu nebo je varná jednotka kávovaru nadměrně znečištěná. Poruchu varné jednotky kávovaru Philips/Saeco vyřešíte jejím propláchnutím pod tekoucí vodou, vysušením a následným namazáním.
 • 04 – pokud jste se setkali s chybovým kódem 03, možná vám později kávovar zobrazil také číselný kód 04 signalizující nesprávně osazenou varnou jednotku. K této chybě mohlo dojít po jejím čištění a opětovném osazení, při kterém jste nezaslechli zacvaknutí, které napovídá, že došlo ke správnému osazení. Kávovar nejprve vypněte a následně se pokuste o opětovné osazení varné sestavy kávovaru.
 • 05 – tento chybový kód kávovarů Philips/Saeco napovídá, že mohlo dojít jednak k zavzdušnění vodního okruhu stroje, nebo váš kávovar zaregistroval kávová zrna pod zásobníkem na vodu.
 • 11/19 – oba číselné chybové kódy kávovaru jsou příznačné pro zimní období, kdy při stěhování stroje vyžaduje kávovar jistou dobu, nejlépe alespoň 30 minut, na to, aby se dokázal přizpůsobit pokojové teplotě po přepravě v chladu.
 • 14 – tento chybový kód značí, že kávovar potřebuje alespoň 30 minut k vychladnutí po nadměrném přehřátí. Kávovar vypněte a nechte jej „vydechnout“.

Chybové kódy kávovarů Philips

Signalizace poruch kávovarů DeLonghi

Některé modely kávovarů DeLonghi využívají slovní pokyny zobrazované na displeji stroje, na základě kterých dokážete přímo vyřešit závadu, aniž byste museli identifikovat chybové kódy prostřednictvím návodu k použití.

 • Doplnit nádrž na vodu – kávovar DeLonghi vám tímto pokynem hlásí, že došlo k identifikaci nízké hladiny vody v zásobníku na vodu, nebo je samotný zásobník nesprávně osazen. Obě tyto skutečnosti nejprve ověřte, abyste chybu mohli příslušně napravit.
 • Káva namletá příliš najemno, Nastavte mlýnek – kávovar naznačuje, že je káva příliš jemná, a tudíž i během přípravy nápoje dochází k pomalému vydávání kávy. Tento problém lze napravit pouhým potočením otočného tlačítka pro nastavení mletí, a to jedním kliknutím ve směru hodinových ručiček. Následný efekt této nápravy je identifikovatelný až po přípravě minimálně 2 káv. Pokud problém neustává, otáčejte tlačítkem postupně o další kliknutí, dokud nedojde k jeho eliminaci.
 • Zasunout výlevku vody – pokynem kávovar DeLonghi signalizuje, že nedošlo k zasunutí výlevky na vodu, nebo je tato součástka nesprávně zasunuta. Zkontrolujte její stav a osaďte ji správným způsobem, abyste odstranili signalizovanou poruchu.
 • Vyprázdnit nádobu s kávovými zbytky – mnohokrát se stane, že na tento potřebný úkon zapomenete, a tedy vám jej sám kávovar připomene v momentě, než dojde k detekci přeplnění této nádoby nebo v případě, že již více než 3 dny jste nepoužili kávovar k přípravě kávového nápoje. Tento pokyn je spíše pojímán jako připomínka pro dodržování potřebné hygieny zařízení.
 • Vložit zásobník na mléko – mnohokrát se stane, že při ranní přípravě kávového nápoje s mlékem člověk zapomene na zásobník na mléko, ale mnoho modelů kávovarů DeLonghi vás na tuto chybu rozhodně upozorní.
 • Vložit nádobu na kávové usazeniny – pokud jste po výše zmíněném pokynu vyprazdňovali nádobu na kávové zbytky, ale zapomněli jste ji vrátit na místo, nebo jste ji osadili nesprávně, kávovar DeLonghi vás na to patřičně upozorní.
 • Odvápnit – po určité době dochází i v případě kávovarů k nahromadění vodního kamene, který je nutno co nejdříve odstranit, aby se předešlo nechtěnému poškození stroje. Pokud tuto činnost neprovádíte pravidelně, kávovar vás tímto pokynem určitě napomene.
 • Nasypat mletou kávu – touto poruchou kávovar DeLonghi může značit dvě vady. Buď jste zvolili funkci „mletá káva“ bez nasypání mleté kávy do zásobníku na kávu, nebo došlo k ucpání kávové násypky, a tudíž je třeba tuto překážku v nálevce co nejdříve odstranit. K tomuto úkonu použijte plastový nožík.
 • Snížit dávku kávy – chyba signalizuje, že došlo k použití nadměrného množství kávy. Buď tedy redukujte množství předem namleté kávy a znovu se pokuste o přípravu kávy, nebo zvolte jemnější verzi kávy.
 • Naplnit zásobník na mletou kávu – hlášení signalizuje, že došlo k ucpání zásobníku na kávu, přičemž je třeba jej vyprázdnit a uvolnit zásobník pomocí plastového nože. Také však může kávovar naznačovat, že došlo k úplnému vyprázdnění zásobníku, a je třeba jej opětovně naplnit.
 • Zasunout vyluhovací jednotku – kávovar signalizuje, že při pravidelné údržbě nedošlo k navrácení vyluhovací jednotky na původní místo. Čím dříve tak učiňte.
 • Zavřít dvířka – aby mohl kávovar plnohodnotně pracovat, servisní dvířka musí být uzavřena.
 • Všeobecná výstraha! – toto hlášení upozorňuje na nadměrné znečištění vnitřku spotřebiče. Je proto nutné provést údržbu stroje a řádně jej vyčistit. Pokud se zpráva o poruše stále zobrazuje, kontaktujte zákaznický servis.
 • Použít tlačítko CLEAN – toto hlášení se většinou na displejích kávovarů DeLonghi objevuje po přípravě mléčného nápoje. Stroj pomocí něj vyžaduje potřebné pročištění, aby nedošlo k zanechání a následnému zkažení mléčných zbytků uvnitř stroje, resp. v mléčných tryskách. To by mohlo ovlivnit chuť a kvalitu dalšího mléčného nápoje. Po tomto poruchovém hlášení tedy stiskněte tlačítko CLEAN a podržte jej do té doby, dokud se na displeji neobjeví ikonka značící průběh čistícího procesu.

Pro kávovary DeLonghi jsou charakteristické i menší poruchové signály, které většinou souvisí s nesprávným stupněm namletí kávových zrn. Pokud je káva namletá příliš najemno, kávovar signalizuje, že dochází k pomalému nebo absolutně žádnému vytékání kávy ze stroje. Pokud káva naopak vytéká rychle, káva byla namletá nahrubo. Hrubý stupeň namletí kávy je identifikovatelný i nepřiměřeně malou vrstvou pěny na kávě.

Kávovary DeLonghi se potýkají i s poruchou nevytékání kávy z příslušného ústí, což napovídá, že došlo k ucpání této součástky. Může docházet i k poruše, při které ze stroje vytéká místo hotové kávy jen horká voda. V tomto případě se jedná o zablokování násypky, což způsobuje neschopnost kávovaru distribuovat mletou kávu.

Chybové kódy kávovarů DeLonghi

Chybové kódy kávovarů Krups

Pro automatické kávovary značky Krups jsou většinou příznačné chybové kódy, které se zobrazí na displeji, a od vás se už jen očekává, že naleznete správnou příčinu, a tedy i řešení, v přiloženém manuálu. Pokud jste si návod k použití koupeného kávovaru Krups neodložili, nezoufejte, protože na webové stránce samotného výrobce lze nalézt návody k jednotlivým modelům domácích kávovarů. Shrnutí nejčastějších chybových kódů si můžete prohlédnout v následujících řádcích.

 • 01/02/03/04 – všechny tyto chybové kódy kávovaru Krups signalizují, že došlo k disfunkci distributora. Po identifikaci této poruchy je často nutná výměna příslušné součástky.
 • 05 – zablokovaný vodní okruh ohlášený tímto chybovým kódem může mít na svědomí několik vadných součástek, a to například vodoměr, distributor, čerpadlo kávovaru, mikrospínač, ale také rozvaděč nebo jeho motor. V případě takto signalizované poruchy je nejlepší kontaktovat zákaznický servis.
 • 06 – chybový kód kávovaru Krups naznačuje, že došlo k samovolnému úniku vody. Problém může být s distributorem, ventilem čerpadla, termocívkou nebo s vedením vody uvnitř stroje. I v tomto případě se doporučuje kontaktování zákaznického servisu.
 • 07 – chybový kód značí, že došlo k zamknutí kávového mlýnku, přičemž tuto poruchu je většinou možné vyřešit pouhým vyčištěním příslušné komponenty. Pokud však ani po pročištění mlýnek kávovaru nefunguje správně, kontaktujte servis.
 • 09 – za tímto chybovým kódem hledejte problém s topným tělesem nebo s jinými komponenty zodpovědnými za ohřev vody potřebné pro přípravu kávového nápoje.
 • 10 – chybový kód signalizující poruchu v elektronice stroje. V tomto případě je vhodné kontaktovat servis.
 • 12/13 – oba chybové kódy kávovaru Krups naznačující buď nadměrně znečištěný stroj, nebo problém s některým ze spínačů.

Co signalizuje kapsulový kávovar Dolce Gusto?

Cenově efektivní kávovary Dolce Gusto jsou výhodné nejen díky snadné obsluze a údržbě, ale také rychlé přípravě široké palety kávových nápojů. Nevýhodou je složitější signalizace poruch, které stroj komunikuje prostřednictvím LED diod.

Blikající červená dioda například značí, že stroj není ještě z nějakého důvodu připraven k použití. Mnohokrát nejde o poruchu, ale spíše o podání zprávy o tom, že kávovar potřebuje několik vteřin „oddechu“ po přípravě předchozího nápoje, nebo se potřebuje hned po zapnutí nahřát, aby se mohla následně rozsvítit zelená dioda značící, že je kávovar připraven k použití.

Oranžová LED dioda na kávovarech Dolce Gusto oznamuje, že nadešel čas nutného odvápňování. Tyto kapsulové kávovary dokáží na jedno odvápnění, tedy v době mezi posledním odvápňováním a následujícím potřebným pročištěním, připravit přibližně 300 kávových nápojů. Blikající oranžová dioda znamená, že se stroj nachází v procesu odvápňování. Blikající modrá LED dioda vám zase naznačuje, že je třeba před přípravou kávy doplnit vodu do zásobníku, jelikož stroj nemá z čeho čerpat vodu. Takto blikající světélko modré barvy může také signalizovat nesprávné osazení nádoby na vodu nebo problém s těsněním vodního ventilu.

Poruchu vážnějšího charakteru vám stroj ohlásí konstantně svítící červenou LED diodou. Může to být přehřátí zařízení nebo nutnou potřebu pročištění stroje na odstranění nahromaděného vodního kamene. I v případě kávovarů Dolce Gusto je proto lepší pravidelně pročistit stroj ještě předtím, než vás na to stihne upozornit samotný spotřebič.

Dolce Gusto kávovar

Chybové kódy kávovarů Jura

Chybové kódy 1 a 2 většinou značí, že termoblok kávovaru selhal v dosažení požadované teploty, nebo se mu nepodařilo z nějakého důvodu správně nahřát. Příčinou této poruchy kávovaru Jura může být poškozený tepelný senzor, kterému z tohoto důvodu není umožněno podat informaci o dosažení potřebné teploty pro přípravu kávového nápoje. Může se však stát, že někdy kávovar chybový kód nezobrazí, ale poškození tepelného senzoru je identifikovatelné díky prodloužení času potřebného pro řádné zahřátí stroje.

Složitost poruchové signalizace kávovarů Jura potvrzuje fakt, že chybové kódy 1 a 2 mohou značit i vadný nebo vybitý systém ochrany před nadměrnou teplotou. Tento mechanismus funguje na principu uzavření pojistky v momentě, kdy termoblok dosáhne maximální teploty. Porucha může být i na samotném termobloku, který se může po čase zanést vodním kamenem, přičemž tato nečistota způsobí neschopnost stroje dosáhnout potřebné teploty. Tyto chybové kódy mohou signalizovat také problém s hlavním panelem kávovaru Jura, který nedokáže přijímat signály a informace ohledně dosažení požadované teploty termobloku kávovaru.

Následující chybové kódy 3 a 4 značí, že došlo k selhání parního termobloku při dosahování požadované teploty nebo došlo k překročení maximální teploty. V tomto případě problém nastal v tepelném senzoru parního termobloku nebo v ochraně před nadměrnou teplotou. Chybný může být i samotný termoblok páry. Poškození kteréhokoli z vyjmenovaných komponent značí nutnou výměnu příslušné součástky.

Chybový kód 5 také souvisí se selháním v dosažení požadované teploty, přičemž se většinou jedná o korodovaný termoblok nebo jeho zanesení vodním kamenem, což způsobuje, že stroj nedokáže dosáhnout potřebné teploty pro přípravu kávy. Chyba může být i v disfunkci hlavního panelu kávovaru Jura, který nedokáže přijímat, a tedy ani informovat o chybě při dosahování požadované teploty během přípravy kávového nápoje.

Selhání keramického ventilu nebo distributora vody značí chybový kód 6. Keramický ventil je zodpovědný za distribuci vody do parního potrubí, dávkovače kávy, ale i do potrubí s horkou vodou. Tato část kávovaru se může časem zanést nečistotami. Chybový kód 6 může signalizovat i poškození mikrospínačů v důsledku úniku vody uvnitř kávovaru.

Chybový kód 7 se na displeji kávovaru Jura objeví tehdy, když z nějakého důvodu došlo ke znemožnění aktivace varné jednotky, keramického ventilu nebo enkodéru. V případě této poruchy je vhodné kontaktovat technika. Problém může způsobovat zkorodování jmenovaných součástek nebo chyba v komunikaci mezi nimi, což značí, že půjde o složitější poruchu spotřebiče.

Pokud po zapnutí stroje nedojde k nahřátí na požadovanou teplotu v důsledku poškození varné jednotky nebo pro zanesení kontaktů topného tělesa nečistotami, kávovar vás na to upozorní chybovým kódem 9. Tato porucha vyžaduje odborníka. To platí i v případě chybových kódů 10 až 14, které upozorňují na vážnější poškození týkající se zejména elektrického vedení a motoru spotřebiče. Na příčinu této poruchy pravděpodobně nepřijdete sami, a proto je lepší kontaktovat servis.

Kávovar Jura signalizuje selhání krokového motoru během nastartování ventilačního systému, který má na starosti otevření ventilačních otvorů na vrchu kávovaru, za pomoci chybového kódu 15. Aby stroj fungoval, je třeba poruchu eliminovat, protože funkčnost kávovaru závisí na plném otevření ventilačních otvorů.

Chybový kód 19 upozorňuje, že došlo k přehřátí kávovaru Jura. Vypněte jej alespoň na 30 minut a následně se pokuste o jeho opětovné nahřátí. Pokud se tato porucha neustále opakuje, obraťte se na servisního technika, protože váš kávovar může být vážněji poškozen.

Některé modely kávovarů Jura signalizují poruchy ve vodním okruhu zobrazením slovního hlášení „Chyba ve vodním okruhu“, přičemž tato zpráva se ukáže, když dojde k úniku vody uvnitř stroje, nebo když se ve vodním čerpadle kávovaru nahromadí usazeniny nečistot, které brání čerpadlu ve správné funkci. Poruchu může způsobit také ucpání některé z částí vodního okruhu kávovaru. Po tomto hlášení je zapotřebí okamžité pročištění vodního okruhu.

Podobné hlášení se ukáže v případě, že došlo k chybě zásobníku na zrnkovou kávu. Pravděpodobnou příčinou je opotřebování nožů mlýnku, jejichž jedno nabroušení postačí k přípravě 3 000 až 6 000 šálků kávy. Je však možné, že kávovar Jura naznačuje potřebu vyčistit mlýnek, ve kterém se mohly během přípravy velkého množství kávových dávek nasbírat zbytky zrnkové kávy. Ty snižují efektivitu práce mlýnku, proto je třeba pravidelně tuto část kávovaru čistit. Pokud používáte kávové boby s vyšším obsahem olejů, je třeba se pověnovat čištění mlýnku, ale i kávovaru jako celku, o něco častěji.

Chybové kódy kávovarů Jura

Praktické rady pro správnou péči o kávovar

Abyste předešli výše zmíněným poruchám, je velmi důležité, abyste se o svůj kávovar ukázkově starali. Spotřebiči tak dopřejete delší životnost a sobě ušetříte zbytečně vyhozené peníze za opravu a výměnu součástek, jejichž poškození lze předejít pravidelně prováděnou údržbou.

Po každém použití byste měli vylít nadbytečnou vodu ze zásobníku na vodu, abyste předešli vzniku vodního kamene. Také byste měli pravidelně vyprazdňovat odpadní nádobu, protože připravovaná káva by mohla z déle nechávaných zbytků v odpadní nádobě přebrat nepříjemné pachy a chutě, což má vliv na kvalitu připravovaného kávového nápoje. Také řádně kontrolujte stav mléčných trysek, ve kterých může velmi snadno zatuchnout zbytkové mléko.

Jednou týdně byste měli určitě věnovat trochu času pročištění nádob na ingredience. Pokud máte doma pákový kávovar, zaměřte se na pročištění spařovací hlavy. Jednoduše ji propláchněte vlažnou vodou, aby se v jejím nitru neusadily nečistoty, které by mohly mít vliv na kávu, kterou si doma připravujete.

Alespoň jednou měsíčně proveďte hloubkové odvápnění kávovaru za pomoci potřebného prostředku a vody vysoké teploty. Pokud ve vaší domácnosti bojujete s tvrdou vodou, rozhodně se vyplatí v kávovaru využít vodní filtr, který funguje na bázi automatického změkčení vody protékající kávovarem. Vyhnete se tak nechtěnému vzniku a hromadění vodního kamene uvnitř spotřebiče.

Otázky a odpovědi – FAQ

Nenašli jste v článku to, co jste hledali? Nezoufejte, protože jsme si pro vás v sekci otázek a odpovědí připravili pár dodatečných zajímavostí ohledně poruch kávovarů a jejich údržby. Pokud však ani tam nenacházíte potřebné informace, neváhejte nám své dotazy položit v sekci komentářů. Vždy se je snažíme zodpovídat co nejdříve.

Klasické kávovary nízké a střední cenové hladiny se většinou „dožívají“ přibližně 5 let. Dražší modely jsou sestaveny z kvalitnějších komponentů, a proto může být také jejich životnost o něco lepší v porovnání s levnějšími stroji. Životnost kávovaru máte ovšem v rukou i vy. Právě proto byste neměli zanedbávat pravidelné čištění a údržbu svého „miláčka“. Ten se vám za dobrou péči odvděčí delší životností a efektivností.

Starý kávovar je vhodné vyměnit za novější stroj tehdy, když už je i pro laika jasné, že oprava nemá cenu, resp. když množství financí investovaných do opravy starého kávovaru vysoko překračuje cenu zcela nového modelu. Pokud neustále dochází k opakovaným poruchám, které brání v efektivním využívání spotřebiče, a je třeba investovat do nových součástek, je lepší se porozhlédnout po novém kávovaru.

Ano, samozřejmě. Množství poruch menších a jednodušších kávovarů je opravitelných díky přiloženému manuálu a chybové signalizaci, která napomáhá ke zjištění chyby. Ovšem profesionálně velké kávovary jsou zhotoveny z více komponent komplikovanějšího charakteru, které vyžadují oko odborníka. Proto se při poruchách profesionálních kávovarů doporučuje volat servisního technika, aby se předešlo ještě většímu problému.

Ďalšie články z kategórie Kávovary

Vaše hodnocení:
(91.6%)