Symboly na myčce nádobí

Symboly na myčce nádobí Bosch, Electrolux, Beko, Whirlpool a Siemens

Myčky nádobí můžeme bezpochyby řadit ke spotřebičům, které v domácnosti šetří spoustu vašeho času, energie a také peněz. Pokud máte doma novou volně stojící nebo vestavnou myčku nádobí, jejím hlavním účelem je postarat se vždy o to, aby bylo špinavé nádobí rázem čisté a zbavené mastnoty. Stačí zvolit správný program, nastavit požadované funkce a myčka si začne dělat svoji práci. K ovládání slouží zpravidla ovládací panel s tlačítky, přičemž každé z nich má vlastní označení. Přestože je intuitivnost pro výrobce hlavním kritériem, symboly na myčce nádobí se mohou lišit a zorientovat se v nich nemusí být vždy jednoduché. Co znamenají jednotlivé symboly na myčkách nádobí Bosch, Beko, Electrolux, Whirlpool nebo Siemens?

Publikované: 19.12.2022
Aktualizované: 19.05.2023

Bez ohledu na to, zda vlastníte vaši první vestavnou nebo volně stojící myčku nádobí a nemáte s konkrétní značkou dosud zkušenosti, ikony na ovládacím panelu jsou pro jednoduché ovládání vždy velmi podstatné. Právě díky nim dokážete správně nastavit mycí program či aktivovat/deaktivovat doplňkové funkce. V první řadě vám nejlépe poslouží samotný manuál k myčce na nádobí, kde by měly být jednotlivé ikony funkcí a programů řádně vysvětleny a zobrazeny.

Obsah článku:

Manuál k myčce nádobí – absolutní základ

Součástí manuálu zpravidla bývají jednotlivé symboly pracích programů či funkcí. Ideální je, pokud manuál k myčce nádobí disponuje graficky znázorněným ovládacím panelem. Problémem, a to iv případě myček nádobí jednoho výrobce, bývá, že umístění panelu ovládání se model od modelu liší a ačkoli grafické zobrazení ikon mnohdy zůstává stejné, jejich rozložení může způsobit komplikace.

Novým modelem také přibývají funkce, a tedy i nová označení, starší symboly čas od času také dostanou jiný design. Několik symbolů na myčce se navzdory výrobci opakuje, ale mnohé jsou odlišné, což způsobuje při přechodu z jednoho výrobce na druhého zmatek. V našem průvodci vám přiblížíme všeobecně nejznámější symboly na myčkách nádobí Beko, Bosch, Whirlpool, Electrolux nebo Siemens.

Ovládání myčky nádobí

Co znamenají ikony na myčce na nádobí?

Jedná se o značení jednotlivých programů a funkcí, jejichž charakteristika a způsob použití jsou definovány v rámci manuálu k danému produktu. Tyto ikony označují samotná tlačítka či dotykové plochy ovládacího panelu, na kterém nastavení myčky nádobí uživatel provádí.

Několik ikon – symbolů na myčkách nádobí se opakuje a využíva je více výrobců. Odlišné mohou být především nové funkce nebo mycí programy, kterými některé modely nemusí být vybaveny. V mnoha případech se snadno zorientujete díky základním symbolům, ale při pokročilých nastaveních doporučujeme řídit se návodem, který bývá zpravidla součástí dodávaných spotřebičů. Více návodů naleznete také v elektronické podobě na webových stránkách prodejce či výrobce daného modelu. My vám v našem krátkém průvodci představíme několik symbolů typických pro konkrétní značky myček nádobí.

Symboly na myčce nádobí Bosch

V přehledné infografice naleznete zobrazení jednotlivých symbolů na myčkách nádobí Bosch. Samozřejmě je třeba brát v úvahu, že dané ikony nemusí být součástí každého modelu. Německý výrobce Bosch má na našem trhu v nabídce několik modelových řad, jejichž zobrazení ikon i na základě programové výbavy a funkcionality se může lišit. Platí však, že označení mycích programů či více funkcí je ve většině případů totožné. Mezi spotřebiteli, vycházejíc z recenzí a jejich zkušeností, převládá názor, že myčky nádobí Bosch jsou nejen spolehlivé, ale také disponují velmi přehledným a intuitivním ovládáním.

Symboly na myčce nádobí Bosch

 1. Normal 65° – jde o mycí program určený k mytí málo zaschlých nečistot a k mytí smíšeného nádobí a příboru.
 2. Intenzivní 70° – jde o mycí program určený k mytí zaschlých nečistot a připálenin a k mytí znečištěného nádobí, hrnců či pánví.
 3. Auto – mycí program využívající automatickou optimalizaci mycího procesu díky inteligentním senzorům monitorujícím míru znečištění nádobí a příborů.
 4. Eco – mycí cyklus určený pro mírně zaschlé nečistoty a mytí smíšeného nádobí a příborů s maximální úsporou energie.
 5. Šetrný 40° – program na mytí citlivého nádobí z umělé hmoty či jiných vhodných materiálů.
 6. Rýchly 45° – program určený k mytí málo znečištěného nádobí a čerstvých nečistot.
 7. Predumytie – studený oplach znečištěného nádobí všeho druhu.
 8. Express 65° – hodinový program (časově optimalizovaný) pro mytí smíšeného nádobí a příboru pro odstraňování mírně zaschlých nečistot.
 9. Extra sušení – prodloužený cyklus sušení nádobí.
 10. SpeedPerfect+ – po aktivování se čas mycího programu zkrátí o 15 až o 75 % původního mycího času.
 11. VarioSpeed – doba trvání aktivovaného programu se aktivováním této funkce zkrátí o 20 až 50 %.
 12. Hygiena – v rámci mycího cyklu se zvýší v omezeném čase teplota vody, čímž se ve výsledcích dosahuje vyšší míra hygieny (vhodné na kojenecké láhve).
 13. Časovač – symbol představující možnost volby času, po jehož uplynutí má mycí program skončit.
 14. IntensivZone – funkce vhodná při mytí silně znečištěného nádobí, hrnců a pánví. Ve spodním koši se zvyšuje tlak ostřikování vody a teploty mytí.
 15. Čištění spotřebiče – samostatný mycí cyklus (70°) určený pro pravidelnou údržbu spotřebiče.
 16. Poloviční náplň – doplňková funkce vhodná pro mytí v případě poloviční – nižší náplně myčky nádobí. Zaručuje vyšší úsporu.
 17. Silence režim – zvukově optimalizovaný program (tichý režim), který je vhodný pro mytí smíšeného nádobí a příboru a jeho běžného znečištění.
 18. Oblíbený program – aktivování oblíbeného programu.
 19. Dětský zámek – uzamkne otevírání a ovládací panel myčky nádobí před náhodným stisknutím.
 20. Home Connect – připojení k mobilní aplikaci Bosch Home Connect.
 21. Lesk a sušení – doplňková funkce prodlouží závěrečnou fázi oplachu a sušení, což zabraňuje tvorbě vodních stop.
 22. Sklo 40° – program určený k mytí křišťálu a skleněného nádobí, sklenic, šálků, misek apod.
 23. Symbol mytí – symbol označující status průběhu mycího cyklu.
 24. Symbol předoplachu – probíhá krátký cyklus oplachování na konci mycího cyklu.
 25. Symbol sušení – symbol informuje o cyklu sušení nádobí.

Symboly na myčce nádobí Beko

Myčky nádobí Beko se na tuzemském trhu těší velké popularitě, čehož důkazem jsou i vysoké prodeje. Důvodem, proč jsou modely myček nádobí Beko tak populární, je především poměr ceny a kvality, ale rozhodně nezklamou ani funkcionalitou. V porovnání s konkurencí využívají některé specifické symboly, které u jiných výrobců nenajdete. V případě, že jako uživatel nemáte s ovládáním Beko myčky nádobí zkušenosti, je dobré sáhnout po návodu k použití, abyste se s nastavováním programů a aktivací doplňkových funkcí lépe seznámili. V naší infografice naleznete několik typů ovládacích panelů a symbolů, které na myčkách nádobí Beko můžete najít.

Symboly na myčce nádobí Beko

Ovládací panel myčky nádobí Beko – A

1. Vyp./Zap. – tlačítko označující na ovládacím panelu možnost zapnutí/vypnutí myčky nádobí Beko.

2. Volba programu – toto tlačítko vyvolává nabídku volby mycích programů, které jsou označeny číslem (viz č. 4). Dlouhým podržením (3 sekundy) také umožňuje zvolený program zrušit.

3. Doplňkové funkce – tlačítka umožňují volbu doplňkových funkcí dle výbavy myčky nádobí Beko (poloviční náplň, sklo, zkrácení programu...).

4. Indikátor programu – tato ikona zobrazuje číslo – označení mycího programu na displeji.

5. Indikátor soli – kontrolka se rozsvítí v případě nedostatku soli.

6. Automatické otevření dveří – nepoužívá se, jedná se o automatickou funkci.

7. Start – symbol slouží ke spuštění nastaveného cyklu mytí nádobí, případně k jeho zastavení.

8. Časový údaj – stavový řádek zobrazující zbývající čas do konce mycího cyklu, případně časový údaj o opožděném startu.

9. Ovládání času – tlačítkem lze nastavit časový údaj o doloženém startu.

10. Časová prodleva – možnost aktivování odloženého startu.

11. Konec programu – kontrolka s ikonou symbolizující ukončení programu.

12. Mycí tableta – nepoužívá se, jedná se o automatickou funkci.

13. Opláchnutí – symbol aktivního oplachu.

Ovládací panel myčky nádobí Beko – B

14. Mycí tableta – v závislosti na modelu se jedná o indikátor využívání tabletového čisticího prostředku.

15. Tekutý mycí prostředek – v závislosti na modelu se jedná o indikátor využívání tekutého čisticího prostředku.

16. Automatické otevření dveří – indikátor aktivní funkce automatického otevírání dveří.

17. Funkce čištění filtru – indikátor upozorňující na potřebu vyčištění filtru, resp. spuštění mycího programu údržby.

18. IonGuard – podle vybavení modelu tato ikona indikuje aktivní funkci neutralizace zápachu v myčce nádobí v době, kdy je špinavé nádobí v myčce, ale mycí cyklus ještě není spuštěn.

19. Časový údaj – stavový řádek zobrazující zbývající čas mycího cyklu do konce mycího cyklu, případně časový údaj o opožděném startu.

20. Odložený start – symbol indikuje aktivní/neaktivní funkci odloženého startu.

21. Konec programu – ikona symbolizuje konec programu.

22. HomeWhiz – ikona symbolizuje připojování se k mobilní aplikaci.

23. HomeWhiz – symbol zobrazuje aktivní Bluetooth připojení pro spárování se s mobilním zařízením.

24. Tvrdost vody – ikona symbolizuje možnost nastavení tvrdosti vody (pro nastavení optimalizace mycího cyklu).

25. Nastavení zvuku – symbol indikuje možnosti nastavení zvuku myčky nádobí.

26. Přerušení přítoku vody – varovný symbol v aktivním stavu signalizuje chybu přívodu vody.

27. Indikátor soli – v aktivním stavu symbol signalizuje nutnost doplnění soli.

28. Oplach – symbol aktivního oplachu.

Symboly na myčce nádobí Electrolux

Švédský výrobce se aktuálně řadí na základě podílu na trhu na druhé místo v prodejích domácích spotřebičů na světě. Myčky nádobí patří v jeho portfoliu k nejprodávanějším produktům. V jeho nabídce naleznete vestavné i volně stojící myčky nádobí. Na našem trhu jsou jejich produkty také velmi oblíbené. Výhodou z hlediska ovládání myčky nádobí je intuitivnost a fakt, že ovládací panely na spotřebičích se více či méně liší uspořádáním, ale vzhled symbolů je dlouhodobě stejný. V naší infografice se můžete podívat, jak ikony vypadají. Níže naleznete vysvětlení toho, co jednotlivé symboly znamenají.

Symboly na myčce nádobí Electrolux

 1. Auto Sense program – jde o označení automatického mycího programu, který lze použít na libovolně znečištěné nádobí. Myčka nádobí sama optimalizuje mycí proces podle množství nečistot (zakalenosti vody). Čas programu je upravován automaticky.
 2. ExtraPower – ikona označuje doplňkový program, který lze aktivovat u libovolného mycího programu. Zvyšuje teplotu vody a prodlužuje délku mytí.
 3. ExtraHygiene – symbol pro hygienický program, během kterého se teplota vody krátkodobě zvýší na 65 až 70 °C. Doba mytí se prodlouží o minimálně 10 minut.
 4. GlassCare/Glass – je program určený pro speciální péči o citlivé nádobí (sklo, porcelán). Nádobí se tak chrání před poškozením a snižuje se míra jeho opotřebení.
 5. ECO – symbol označuje ekologický program, který je určen pro běžně znečištěné nádobí. Jedná se o nejdéle trvající program v nabídce.
 6. Rychlý/Quick – symbol označuje rychlý program určený pro čerstvě znečištěné nádobí bez potřeby namáčení. Obsahuje jen proces mytí a závěrečného oplachu. Doba trvání je maximálně 30 minut.
 7. Předmytí – je proces úvodního oplachu, při kterém myčka nádobí opláchne čerstvé zbytky jídla. Program je vhodný v případě, že myčku nádobí nestihnete spustit, aplikujete alespoň předmytí, aby nevznikal nepříjemný zápach.
 8. Funkce Multitab – ikona indikuje aktivní/neaktivní funkci. Jedná se o použití tabletového čisticího prostředku.
 9. Opožděný start – kontrolka s tímto symbolem svítí, pokud jste aktivovali funkci odloženého startu.
 10. Zastavení chodu – kontrolka s touto ikonou bliká v okamžiku, kdy mycí program pozastavíte nebo pokud se blíží spuštění odloženého startu.
 11. Konec – kontrolka se rozsvítí po skončení řádného mycího cyklu.
 12. Leštidlo – symbol s kontrolkou po rozsvícení signalizují, že je třeba doplnit leštidlo.
 13. Sušení – indikace průběhu fáze sušení.
 14. Nedostatek soli – symbol této kontrolky se rozsvítí vždy tehdy, když zásobník soli vyžaduje doplnit.
 15. Machine Care – ikona označuje kontrolku, která signalizuje potřebu čištění a údržby myčky nádobí.
 16. Wi-Fi – v aktivním stavu zobrazuje zapnuté bezdrátové připojení.
 17. Spuštění na dálku – kontrolka svítí v režimu, kdy je spotřebič ovládán na dálku (přes mobilní aplikaci).
 18. Aktivní program – kontrolka se rozsvítí okamžitě poté, co se aktivuje nastavený mycí program.
 19. Problém s vypouštěním vody – indikátor signalizuje problém s odtokem vody.
 20. Problém s přívodem vody – kontrolka signalizuje, že spotřebič se neplní vodou (chyba tlaku vody, zanesený filtr, ucpaná přívodní hadice...).
 21. Chyba i30 – kontrolka signalizuje aktivovaný režim proti vytopení. Je třeba obrátit se na autorizovaný servis.

Symboly na myčce nádobí Siemens

Myčky nádobí Siemens patří svými inovativními technologiemi k nejpokrokovějším v daném segmentu. Dokazují to především praktické a moderní funkce usnadňující jejich obsluhu, a to včetně ovládání na dálku (Home Connect). Spotřebitelé často oceňují právě specifické funkce a jejich snadné používání. Siemens myčky nádobí se mohou pochlubit také jednoduchým ovládáním. Volně stojící myčky nádobí a vestavné myčky mají velmi podobné zobrazení programů a funkcí. Některé ikony však stále mohou mít odlišný design. V našem přehledu si můžete prohlédnout a přečíst, co jednotlivé symboly na myčce nádobí znamenají.

Symboly na myčce nádobí Siemens

 1. Automatický program – ikona označující program automatického procesu mytí. Myčka se řídí senzory a optimalizuje množství vody i dobu trvání.
 2. Intenzivní program – symbol označuje intenzivní mycí cyklus určený k mytí velmi znečištěného nádobí a příboru. Teplota vody je až 70 °C.
 3. ECO program – označení ekologického – úsporného programu, který se vyznačuje vysokou efektivitou, ale zároveň jde o nejdéle trvající program.
 4. Tichý program – označení symbolem prstu přes rty symbolizuje tichý režim. Program je maximálně tichý a dosahuje nízké míry hluku.
 5. Program na sklo – mycí program určený pro citlivé nádobí (sklo, porcelán) za účelem šetrného odstranění nečistot.
 6. Rychlý program 65° – program je časově optimalizován pro rychlé odstranění čerstvého znečištění a zbytků jídla při teplotě 65 °C.
 7. Rychlý program 60° – program časově optimalizovaný pro rychlé odstranění čerstvého znečištění a zbytků jídla při teplotě 60 °C.
 8. Krátký program 45° – označení krátkého mycího cyklu k odstranění jen slabě znečištěného nádobí a příborů při teplotě 45 °C.
 9. Hodinový program – mycí cyklus s trváním 60 minut.
 10. Předmytí – opláchnutí studenou vodou.
 11. HygienaPlus – program vhodný pro mytí kojeneckých lahví s důrazem na maximální sterilizaci mytého nádobí.
 12. Extra sušení – nadstandardní prodloužení fáze sušení.
 13. Poloviční náplň – program vhodný pro mytí menšího množství nádobí.
 14. Dětský zámek – uzamčení ovládacího panelu myčky nádobí.
 15. Vzdálené zapnutí – aktivní funkce ovládání na dálku přes aplikaci Home Connect.
 16. VarioSpeedPlus – označení doplňkové funkce, kdy se doba mycího cyklu se zkrátí o 15 až 75 %.
 17. Rychlý program 45° – program časově optimalizovaný pro rychlé odstranění čerstvého znečištění a zbytků jídla při teplotě 45 °C.
 18. BrilliantShine – symbol označuje program vhodný pro mytí citlivého nádobí ze skla či porcelánu pro efektivní a šetrné odstraňování nečistot.
 19. Oblíbený program
 20. Lesk a sušení – doplňková funkce pro efektivnější leštění a sušení nádobí.
 21. IntensiveZone – aktivní funkce intenzivního mytí velmi znečištěného nádobí, při které se zvýší teplota, množství a tlak vody v dolním koši myčky nádobí.
 22. Program údržby – myčka vyžaduje spuštění čistícího programu vnitřního prostoru za pomoci samostatného programu.
 23. Časová předvolba – manuální natavení času mycího programu.

Symboly na myčce nádobí Whirlpool

Populární na našem trhu jsou také myčky nádobí Whirlpool. V nabídce má tento americký výrobce vestavné myčky nádobí, ale také volně stojící modely. Ve výbavě mají spotřebiče tohoto výrobce také řadu funkcí. Ovládání není komplikované a Whirlpool používá na ovládacích panelech velmi podobné symboly. Díky tomu je ovládání intuitivní a univerzální. Většinu symbolů, se kterými se při ovládání myčky nádobí Whirlpool můžete setkat, uvidíte v naší přehledné grafice.

Symboly na myčce nádobí Whirlpool

 1. ECO mycí program – označení pro aktivní program úsporného mytí s nízkou spotřebou.
 2. 6th Sense – automatický program s funkcí 6. smyslu pro optimalizovaný proces mytí nádobí.
 3. Intenzivní program – ikona programu pro mytí výrazně znečištěného nádobí.
 4. Smíšené nádobí – symbol pro program smíšeného nádobí s různou mírou znečištění a odolnosti nečistot.
 5. Rychlé mytí a sušení – program pro běžně znečištěné nádobí s účinným procesem sušení.
 6. Křišťál – speciální program na sklo, porcelán či křišťálové nádobí.
 7. Rychlý program 30´ – zkrácený program s krátkým trváním.
 8. Tichý režim – program na mytí nádobí s výrazně nízkou hlučností.
 9. Dezinfekce – symbol speciálního programu s dodatečným antibakteriálním oplachem. Lze použít také jako pravidelná údržba myčky nádobí.
 10. Předmytí – používá se k odmočení nečistot a pozdější spuštění řádného mycího cyklu.
 11. Samočištění – samostatný program určený pro údržbu myčky nádobí.
 12. MultiZone – varianta poloviční náplně, umožňující nastavit intenzivnější mytí pro horní nebo spodní koš.
 13. Turbo – možnost zkrátit trvání nastaveného mycího cyklu.
 14. Zablokování tlačítek – podržením tlačítka TURBO na 3 sekundy uzamknete celý ovládací panel. Deaktivovat lze zámek opětovným stisknutím po stejnou dobu.
 15. Blokovaný přívod vody – symbol na myčce nádobí se rozsvítí v okamžiku, kdy je blokován přítok vody.
 16. Power Clean – specifická doplňková funkce pro mytí vydatně znečištěných hrnců a nádobí ve spodním koši. Stisknutím funkci aktivujete. Prodlouží se standardní mycí cyklus.
 17. Tableta – mycí cyklus se optimalizuje pro použití tabletového čistícího prostředku.
 18. Odložený start – posunout lze start myčky o 30 minut až 24 hodin. Podrobné nastavení je součástí návodu.
 19. Sůl – kontrolka pro doplnění soli.
 20. Vypouštění – okamžité přerušení cyklu je možné tlačítko se symbolem vypouštění myčky nádobí. Aktivuje se podržením tlačítka start/pauza na 3 sekundy.
 21. Leštidlo – kontrolka pro doplnění leštidla.
 22. Programy – tlačítko volby programu.
 23. Start/Pauza – tlačítko pro spuštění/zastavení mycího cyklu.

Otázky a odpovědi – FAQ

Máte otázky ohledně symbolů na myčce nádobí? Setkali jste se se specifickými označeními na vaší myčce na nádobí? V případě otázek nám neváhejte napsat. Podělte se o vlastní zkušenosti i s ostatními spotřebiteli, kterým se mohou vaše doporučení hodit.

Symboly, které se nacházejí na nádobí, jsou často určující proto, že dávají spotřebiteli informaci o tom, zda je dané nádobí vhodné pro mytí v myčce. Setkat se můžete s různými symboly, protože pro označování vhodného/nevhodného nádobí do myčky není stanoven žádný standard. Setkat se můžete se symbolem dvou talířů s kapkami, symbolem myčky na nádobí nebo se speciálním symbolem, který určuje i maximální teplotu mytí. Také se může jednat o přeškrtnutou myčku nádobí nebo přeškrtnuté talíře, tehdy není vhodné nádobí mýt v tomto spotřebiči. Na skle se často může objevit symbol sklenice s kapkami, který doporučuje používání programu pro šetrné mytí. Dále však na nádobí můžete nalézt symboly pro maximální či minimální teplotu, možnost zmrazení, recyklace či použití v mikrovlnce a jiné značení.

Po doplnění soli či leštidla do myčky nádobí se může stát, že musí proběhnout první mycí cyklus, zatímco myčka nádobí detekuje, že hladina soli a leštidla je v normě. Pokud kontrolka nezhasne ani po několika cyklech mytí, může se stát, že sůl, resp. leštidlo myčka nádobí nedávkuje a je třeba tuto chybu řešit. Výhodou tablet či tekutých mycích prostředků je, že většinou obsahují sůl i leštící prvek.

Ne, tento postup není správný. Mycí prostředek v podobě tablet by měl být umístěn do přihrádky dávkovače čisticího prostředku. Tableta se v prostoru v opačném případě rozpustí velmi rychle a hrozí, že kvalita mycího procesu bude nižší. Nádobí může zůstat mastné, nerozpustí se nečistoty nebo část nádobí zůstane výrazně znečištěná pro nedostatečný účinek chemického čištění.

Ďalšie články z kategórie Myčky nádobí

Vaše hodnocení:
(90.8%)