Jak resetovat myčku nádobí

Jak resetovat myčku nádobí Bosch, Whirlpool, Beko, Electrolux, Mora či Gorenje

Myčky nádobí nám výrazně usnadňují práci v domácnosti. I přes jejich propracovanost však ne vždy fungují bezvadně. Po čase se dokonce může stát, že i při pravidelné údržbě myčka přestane pracovat, jak má. Často za tím stojí jen jednoduché poruchy, které dokážete odstranit bez pomoci opraváře. Výhodou moderních myček nádobí je, že dokáží informovat uživatele o svých chybách prostřednictvím chybových kódů na displeji.

Publikované: 21.04.2023
Aktualizované: 09.06.2023
Obsah článku:

Ty jsme si již představili v článku Chybové kódy myček. Některé poruchy však umíte odstranit ještě jednodušeji, a to pomocí resetování myčky nádobí. Pokud nevíte jak na to, v tomto článku se dozvíte všechny užitečné informace o tom, kdy, jak a proč je třeba resetovat myčku nádobí.

Kdy je důvod k restartu?

Restart myčky nádobí je v podstatě prvním řešením problému. Prostřednictvím něj můžete určit, zda se jedná o drobnou poruchu, která se tím odstraní nebo o závažný problém, se kterým si poradí až odborníci. Mezi nejčastější poruchy, které dokážete vyřešit sami díky resetování myčky, patří:

 • nemožnost spuštění myčky,
 • nemožnost spuštění programu,
 • porucha v průběhu spuštěného programu,
 • zastavení a selhání aktuálního programu,
 • myčka nenapouští vodu,
 • v myčce zůstává voda,
 • blikání kontrolky nebo tlačítek,
 • nefunkčnost ovládacího panelu,
 • zobrazení konkrétního chybového kódu,
 • změna odloženého startu,
 • zaseknutá dvířka.

Ještě před tím, než přejdete na restartování myčky, ujistěte se, zda nemáte aktivovaný dětský zámek / dětskou pojistku, režim spánku, odložený mycí cyklus, odjištěná dvířka, odpojený zdroj napájení nebo vypnutý přívod vody.

Kdy je důvod k restart myčky nádobí?

Kde se nachází resetovací tlačítko na myčce nádobí?

Myčky nádobí obvykle nemají na ovládacím panelu žádné speciální tlačítko určené k resetování. Každý model myčky však můžete většinou resetovat několika způsoby. Ty se pak konkrétně liší podle výrobce. Univerzálním způsobem resetování myčky je odpojení od zdroje napájení a následné zapojení. Pokud je napevno připojena ke zdroji napájení nebo zástrčka není snadno dostupná, vypněte jističe pro danou zásuvku a po jedné minutě je opět zapněte. Dalším způsobem je stisk více tlačítek najednou a jejich podržení. Výběr tlačítek, která umožní restart, však závisí na konkrétním modelu. Určitě je naleznete v návodu k použití.

Jak resetovat myčku nádobí

Restart myčky nádobí lze realizovat různými způsoby, které se odvíjejí od typu, značky či modelu spotřebiče. V případě, že dojde k zastavení nebo nespuštění mycího programu, vyzkoušejte jednoduchý restart. Pokud jednoduchý restart nefunguje nebo jednoduše nepomohl, je nutné provést tvrdý restart. Jedná se o obecné postupy, které si níže vysvětlíme. Jelikož tyto postupy nemusí fungovat v každém případě, představíme vám také postupy pro resetování myček nádobí oblíbených značek, jako Whirlpool, Beko, Electrolux, Gorenje, Samsung, Siemens, Bosch a LG.

Jednoduchý restart

Většina myček nádobí nabízí možnost jednoduchého restartu pomocí dlouhého stisku tlačítka zapnout/vypnout nebo současného stisku série tlačítek. Způsob provedení jednoduchého restartu naleznete v návodu k použití. Díky tomuto procesu lze znovu spustit program nebo dostat myčku do stavu správného ukončení programu (v případě, že došlo k zaseknutí programu nebo k nedostatečnému vypuštění vody).

Tvrdý restart

V případě, že vaše myčka nepodporuje možnost jednoduchého restartu, existuje ještě proces tzv. tvrdého restartu, při kterém se zařízení odpojí přímo ze sítě. V tomto stavu jej pak necháte nějakou dobu stát (cca půl hodiny) a poté jej opět zapojíte. Pokud se porucha neodstranila ani po tvrdém restartu, je na místě konzultace se servisním technikem.

Jednoduchý vs tvrdý restart myčky nádobí

Jak restartovat myčku nádobí Whirlpool

Stejně jako každý jiný elektrický spotřebič i myčka nádobí Whirlpool se může setkat s poruchami nebo komplikacemi. Prvním řešením je vždy její resetování. Pokud má problém ovládací panel, můžete na něm vidět zobrazené chybové kódy. Některé z těchto poruch dokážete odstranit právě resetováním myčky. Jedná se například o kódy F7 – problém s průtokem vody, F8 – problém s hladinou vody, FA – problém na čidle, F1 – problém s teplotou. Resetování myčky nádobí Whirlpool může pomoci i v případě, že myčka nedokáže vypustit nebo ohřát vodu, nebo nemůže nastartovat. Naštěstí, resetování zařízení není nic složitého. Upozorňujeme však, že se jedná pouze o nejpoužívanější postupy resetování myček Whirlpool, které se mohou lišit model od modelu.

Pokud potřebujete resetovat řídicí desku, můžete to provést stisknutím tlačítka reset nebo startovacího tlačítka na zařízení a počkat několik minut. Pokud se ani poté myčka nádobí nespustí, restartujte celý systém vypnutím napájení pojistek nebo jističů v domácnosti. Reset řídicí desky je potřebný i tehdy, došlo-li k výpadku elektřiny. Novější modely myček Whirlpool se restartují podržením tří po sobě následujících tlačítek na ovládací desce. Před resetováním zařízení vydá zvuk nebo začne blikat. V případě, že váš model nemá resetovací tlačítko, řiďte se podle chybových kódů nebo podle blikání světélek.

Nefungoval vám jednoduchý reset? Než budete volat odborníkům, vyzkoušejte ještě provést tvrdý reset. V tomto případě jednoduše odpojte myčku nádobí ze zdroje napájení. Několik minut počkejte a poté ji znovu zapojte. Problémy, které nevyřeší resetování, nechte na odborníky.

Jak restartovat myčku nádobí Beko

Vlastníte myčku nádobí Beko a narazili jste na problém? Všimli jste si zobrazených výstražných kódů či blikání kontrolek? Nebo došlo až k zastavení myčky? Většinu menších komplikací dokáže vyřešit restart zařízení. Myčku nádobí Beko můžete resetovat v několika jednoduchých krocích. Resetovací tlačítko myčky nádobí Beko je zároveň tlačítkem start/stop, kterým běžně spouštíte nebo zastavujete čistící cyklus. Když najdete toto tlačítko, stiskněte jej a podržte alespoň na tři sekundy. Tímto stisknutím se cyklus zruší. Následně toto tlačítko opět stiskněte a podržte jej nyní až deset sekund. Tímto by se měla vymazat všechna upozornění na zobrazovací desce a myčka nádobí by měla začít fungovat znovu bez problémů.

U myčky nádobí někdy jednoduchý reset zkrátka nepomůže. Pokud je to i ve vašem případě, můžete spustit obnovení továrních nastavení. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vypnout napájení vaší myčky nádobí Beko z elektřiny. Nechte ji bez napájení alespoň minutu a poté znovu připojte zdroj napájení a spusťte základní reset. V případě, že vám tento způsob nefunguje, myčka se nerestartuje a nereaguje, pravděpodobně se jedná o problém související s ovládacím panelem. Vyřešit jej můžete koupí nového ovládacího panelu nebo servisem u odborníků.

Jak restartovat myčku nádobí Beko

Jak restartovat myčku nádobí Electrolux

Ani myčky nádobí Electrolux nedisponují tlačítkem resetování. Důvod, proč toto tlačítko obvykle nenajdete na ovládacím panelu je, že pokud máte problém s provozem myčky, často se nejedná o jednorázový problém, ale spíše o něco, co je třeba opravit. Resetováním myčky sice můžete opravit menší chyby, ale často se může stát, že jím jen zakryjete vážnější problém. Restart zařízení pomáhá jen tehdy, není-li praktikován příliš často. Jedná se o skvělý způsob, jak překonat malé chyby a znovu pokračovat v používání, ale na druhé straně příliš časté resetování může poškodit vnitřní komponenty.

Vždy je důležité zjistit, co způsobuje daný problém, abyste se mu mohli do budoucna vyhnout. Sledujte světelné i zvukové signály a také chybové kódy. Myčku nádobí Electrolux restartujete tak, že podržíte stisknuté tlačítko start na přibližně čtyři sekundy. Můžete vidět, jak se na ovládacím panelu rozsvěcují a zhasínají kontrolky. Myčka nádobí se v tomto stavu restartuje. Někdy se vám však může stát, že tímto způsobem nedosáhnete požadovaného výsledku. Tehdy vyzkoušejte myčku odpojit od napájení alespoň na 30 sekund a následně znovu zapnout.

Jak restartovat myčku nádobí Gorenje

I přesto, že myčky nádobí Gorenje patří k vysoce kvalitním zařízením s moderními technologiemi, můžete se u nich setkat také s mnoha problémy. Mezi klasické problémy patří nemožnost vypouštění vody, netěsnost, problémy s topným tělesem či vadný přívodní ventil. Všechny tyto problémy vám myčka nádobí spolehlivě sdělí prostřednictvím chybových kódů. Tyto kódy vám poslouží jako diagnostické pomůcky, které vám poskytnou představu o tom, kde hledat chybu a jak ji vyřešit. Některé malé problémy dokážete vyřešit prostřednictvím resetu zařízení. Tlačítko resetu budete hledat zbytečně, poslouží vám k tomu tlačítko napájení. Stiskněte jej a držte, dokud se displej nevypne. Počkejte přibližně 10 sekund, poté myčku znovu zapněte a spusťte mycí cyklus. Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte tvrdý restart. Odpojte myčku nádobí ze sítě a v tomto stavu ji nechte pár minut. Nepomohlo? V tom případě bude nejlepší možností obrátit se na odborníky.

Jak restartovat myčku nádobí Gorenje

Jak restartovat myčku nádobí Samsung

Moderní myčky nádobí značky Samsung disponují LED displejem, na kterém se v případě potřeby zobrazují chybové kódy. Resetováním myčky nádobí se dokáží vymazat všechny chybové kódy z paměti. Možná si pomyslíte: „Super, teď moje myčka nádobí začne znovu fungovat jako dřív“, ale je to trochu komplikovanější. Přestože resetování zařízení dokáže odstranit mnohé problémy, není to vždy ideální řešení. Většina chybových kódů znamená problém s myčkou nádobí, které musíte vyřešit. Provedení resetování bez odstranění problému pravděpodobně povede k tomu, že kód se brzy opět připomene.

Kdy byste tedy měli resetovat? Nejprve je důležité důkladně zařízení zkontrolovat. V případě, že se problém nevyskytuje často a zařízení nejeví větší komplikace, přejděte na resetování. Symbol resetu nehledejte, poslouží vám k tomu tlačítko „Start/Reset“, které se nachází na ovládacím panelu. Toto tlačítko obvykle funguje pro spuštění mycího cyklu. Používá se však i v případě resetu, jen s rozdílem, že tlačítko je třeba podržet tři sekundy, uvolnit jej a poté jej znovu stisknout. Myčka nádobí se takto resetuje sama. Pokud tento způsob nepomohl, vyzkoušejte zařízení odpojit ze sítě nebo se obraťte na odborníky.

Jak restartovat myčku nádobí Siemens

Všimli jste si, že vaše myčka nádobí Siemens nefunguje správně? Zobrazilo se vám na displeji chybové hlášení? Provedli jste nedávno údržbu vaší myčky? To vše jsou důvody, abyste provedli resetování zařízení. Pokud máte myčku nádobí značky Siemens, resetování provedete v několika jednoduchých krocích. Po údržbě nebo odstranění chyby zapněte myčku a stiskněte tlačítko „Start/Stop" na několik sekund. Následně podržte tlačítko čištění a poté stiskněte tlačítko zrušení na tři sekundy. Na závěr je důležité odpojit myčku nádobí od napájení alespoň na pár minut. Po opětovném připojení by myčka neměla zobrazovat žádné chybové kódy a měla by fungovat jako předtím. Chcete-li resetovat časovač na myčce Siemens, podobně stiskněte jen tlačítko „Start/Stop“, což způsobí resetování vašeho cyklu a zrušení programu.

Můžete se setkat i s problémem, když nebude možné reset provést. Pokud jste zkoušeli stisknout tlačítko elektrického čištění, podrželi jste tlačítko zrušení a zařízení se neresetuje, odpojte myčku přímo z napájení. Tímto způsobem obnovíte tovární nastavení.

Jak restartovat myčku nádobí Siemens

Jak restartovat myčku nádobí Bosch

Dříve či později selže jakákoli technika. Výjimkou nejsou ani myčky nádobí Bosch. Navzdory vysoké německé kvalitě a inovativním technologiím se u nich dokáží objevit po čase různé komplikace. Pomoci vám může vestavěný diagnostický systém, který dokáže problém nejen identifikovat, ale také včas vyřešit. Jakékoli menší opravy a přeprogramování domácí jednotky by měly být doprovázeny resetováním všech nastavení.

Resetování můžete provést dvěma způsoby. Stisknutím a podržením tlačítka „Start/Stop“ na přibližně 10 až 20 sekund nebo úplným odpojením myčky od elektrické sítě na alespoň 20 minut. Tento čas je dostatečný pro restartování elektronického modulu zařízení. Pokud resetování nastavení a restart jednotky neobnoví plnou funkčnost myčky, bude třeba provést odbornou diagnostiku.

Jak restartovat myčku nádobí LG

Resetovací tlačítka umožňují vlastníkům jakéhokoli zařízení vyřešit řadu menších problémů. V případě myček nádobí bohužel tato možnost nebývá standardem. I na ovládací desce myčky nádobí LG byste resetovací tlačítko hledali neúspěšně. Namísto toho je třeba postupovat podle návodu, který však není vůbec složitý. Chcete-li resetovat myčku nádobí LG, podržte startovací tlačítko na ovládacím panelu, dokud se myčka nevypne. Následně přerušte napájení spotřebiče vypnutím jističe na 10 sekund. Po uplynutí času zapněte napájení a spusťte cyklus naprázdno. Tímto způsobem obnovíte tovární nastavení, což znamená, že spotřebič bude zbaven jakýchkoli údajů a bude obnoven do původního stavu.

Otázky a odpovědi – FAQ

Přestože je náš článek již na konci, nezapomněli jsme ani na závěrečnou sekci, která je jako vždy věnována vašim otázkám a podnětům. Proto, pokud jste se z článku nedozvěděli vše o resetování myček nádobí, zanechte nám komentář a my vám ochotně poradíme. Potěšíte nás i zpětnou vazbou či vlastními zkušenostmi, díky kterým můžete pomoci ostatním čtenářům. Komentáře pravidelně kontrolujeme a článek aktualizujeme. Na závěr si nezapomeňte přečíst ještě odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Odborná diagnostika a odborná pomoc bude potřebná tehdy, pokud resetování nastavení a restart myčky nádobí neobnoví plnou funkčnost zařízení. Pokud jste vyzkoušeli jednoduchý i tvrdý restart, pečlivě jste myčku vyčistili a zkontrolovali, víc do ní nezasahujte. Může být totiž poškozena některá z důležitých součástek, například čerpadlo, se kterým si sami neporadíte. Zavolat servis se doporučuje také tehdy, když se voda v myčce nádobí neohřívá. Pravděpodobně to znamená, že je poškozeno topné těleso. Problém může být i v elektrických komponentech, v poškození čidel nebo v motoru. Chcete-li se vyhnout těmto problémům, doporučujeme vám každý rok provést servisní kontrolu. Pomůže vám odstranit skryté poruchy dříve, než vám zkomplikují mytí nádobí.

I přesto, že se problém s myčkou může vyskytnout nečekaně, pravděpodobnost jeho výskytu určitě zvyšuje zanedbaná údržba. Dodržováním základních preventivních opatření můžete předcházet mnoha poruchám myčky. Do myčky nevkládejte nádobí se zbytky jídla, rychle ucpávají filtry a později se dostávají i do dalších částí spotřebiče. Pravidelně myčku čistěte a zbytečně ji nepřetěžujte. Vkládejte jen předepsané množství nádobí, které naskládáte do přihrádek, určených na jednotlivé druhy nádobí. Správný režim vybírejte podle návodu. Zjistěte si tvrdost vaší vody a v případě potřeby používejte sůl. Po každém použití zkontrolujte myčku, aby nikde nezůstalo nic zaseknuté. Vybírejte si vhodné čistící prostředky, které odpovídají programům a možnostem myčky. Po skončení mycího cyklu nechte dvířka na myčce otevřená 20 – 30 minut, aby se přístroj vyvětral. Zabráníte tím i tvorbě mikrobů. Čistěte filtr. Doporučená teplota vody je 50 – 60 °C.

Ke každému novému zakoupenému modelu myčky nádobí je dodáván manuál. V něm naleznete přesný návod na resetování vašeho konkrétního modelu. Také jsou v něm vysvětleny i chybové kódy, případně význam různých kombinací blikání světýlek. V případě, že jej nemáte, můžete jej nalézt i v elektronické podobě. Navštivte stránku obchodníka (značky) zařízení a zadejte do vyhledávání číslo vašeho modelu. Označení jednotlivých modelů jsou obvykle tvořena čísly nebo kombinací písmen a čísel. Najdete je většinou na laminátové nálepce nahoře nebo na boku zařízení, ale často i při displeji. Pokud jste se k vašemu konkrétnímu manuálu nedopátrali, přečtěte si alespoň náš obecný návod na resetování konkrétní značky myčky nádobí.

Ďalšie články z kategórie Myčky nádobí

Vaše hodnocení:
(92.4%)